Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W 2020 r. minęła 70. rocznica utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, najstarszego  z 23 parków na obszarze Polski. Z tej okazji ukazała się publikacja prezentująca dorobek badań nad środowiskiem przyrodniczo-kulturowym parku. Z powodu epidemii, konferencja planowana na 2020 r. odbyła się w Ciekotach i Ameliówce w dniach od 15 do 17 września 2021 r. pod tytułem „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i Człowiek”.

W konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyski Park Narodowy, pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska, uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji z regionu świętokrzyskiego i Polski. Wśród nich byli reprezentanci parków narodowych, urzędów ochrony środowiska, Lasów Państwowych, różnego stopnia służb leśnych, władz samorządowych.

W inauguracyjnym wystąpieniu Dyrektor ŚPN dr Jan Reklewski mówił o planach i problemach dotyczących rozwoju parku. Podkreślił konieczność działań dotyczących zachowania charakterystycznych gatunków, w tym modrzewia polskiego na Chełmowej Górze – ten teren już w 1920 r. został objęty ochroną. Inny cel to uzyskanie statusu rezerwatu biosfery na liście UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury). Zaprezentowano również projekt budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej ŚPN w Nowej Słupi.

Władze Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentowali: Burmistrz Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski. Burmistrz Dariusz Skiba gratulując Dyrektorowi dr. Janowi Reklewskiemu jubileuszu i życząc dalszego pomyślnego rozwoju instytucji wręczył na jego ręce album o znamiennym tytule „Ziemia z nieba”, pokazującym najpiękniejsze miejsca naszej planety. Ten tytuł jak najbardziej wpisał się w uroczystość, która dotyczyła walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tego pięknego obszaru Polski.

W swojej wypowiedzi Burmistrz mówił o dobrej współpracy z Dyrekcją ŚPN w zakresie inwestycji na terenie gminy. Wspomniał też o problemach związanych zwłaszcza z rozwojem zabudowy jednorodzinnej na terenach przylegających do parku i potrzebie szukania rozwiązań w harmonijnym kształtowaniu krajobrazu uwzględniającym ochronę przyrody i potrzeby ludności. Taka współpraca jest konieczna co wynika z faktu, że ŚPN obejmuje blisko jedną trzecią obszaru gminy. Siedziba Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się w Bodzentynie. Jej zabudowania w części o charakterze zabytkowym to ważny element miejskiego krajobrazu. Stąd też wynikają wspólne działania  dotyczące m.in. zagospodarowania doliny rzeki Psarki pod wzgórzem zamkowym.

Podczas konferencji naukowcy z różnych ośrodków w kilku blokach tematycznych mówili o przyrodzie nieożywionej i ożywionej, oceniali stan środowiska przyrodniczego parku. Naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Szymon Orzechowski, dr hab. Urszula Oettingen, dr Cezary Jastrzębski przedstawili historię i dziedzictwo kulturowe obszaru parku i terenów przyległych.

Konferencja była ważnym wydarzeniem podsumowującym 70 lat istnienia i działalności Świętokrzyskiego Parku Narodowego. O zachowanie jego przyrody i historii zawartej w znakach antropogenicznych, na czele z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, starało się wiele pokoleń. Stefan Żeromski w swoim poemacie „Puszcza Jodłowa” pisał: „Puszcza jest niczyja, nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta!”. Niech te słowa będą przesłaniem do dalszej ochrony jednego z najpiękniejszych zakątków Polski.

                                                                                   

                                                                                                                                                                                       Dr hab. prof. UJK  Urszula Oettingen

 

Uprzejmie informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu Filia w Bodzentynie będzie nieczynny w dniu 21 września 2021 r. (wtorek).

Dnia 17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny, natarła na Polskę. Strona radziecka stwierdziła, że działania wojenne wykazały, iż „państwo polskie i jego Rząd faktycznie przestały istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSRR a Polską….”.  

Nastąpiło to w nawiązaniu do podpisanego 23  sierpnia 1939 r. porozumienia ZSRR z Niemcami (Pakt Ribbentrop-Mołotow). Ustalono w nim, że granica stref interesów Niemiec i Związku Sowieckiego przebiegać będzie w pobliżu rzek Narwi, Wisły i Sanu. W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski. Potwierdzeniem tych działań był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i ZSRR, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Polacy walczyli z Niemcami, dlatego też wschodniej granicy ze Związkiem Sowieckim o długości około 1400 km strzegły nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza i garnizony w miastach. Skierowane przeciwko Polsce siły sowieckie liczyły blisko 1,5 miliona żołnierzy, 6000 czołgów i ok. 2000 samolotów. Wieczorem 17 września marsz. Edward Rydz-Śmigły Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych wydał rozkaz wycofania wojsk ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej w kierunku Rumunii i Węgier. Nakazano nie podejmować walki z bolszewikami, jedynie w przypadku „natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów”. Rozkaz ten według historyków w rezultacie zdezorganizował obronę wschodniej granicy, do wielu oddziałów nie dotarł lub został uznany za prowokację. Stąd w wielu miejscach dochodziło do walk z Sowietami.

Stoczono bitwy na Polesiu i Wołyniu. Krwawe potyczki 20-22 września prowadzono w okolicach Grodna i w samym mieście. Wziął w nich udział mjr Henryk Dobrzański służąc w 110 rezerwowym pułku ułanów. Po rozwiązaniu jego pułku mjr Dobrzański postanowił kontynuować walkę. Z grupą żołnierzy udał się w stronę Warszawy zaś po jej kapitulacji na południe kraju. Na początku października 1939 r. jego oddział kwaterował w okolicach Bodzentyna w Czarnym Lesie oraz w leśniczówce w Podgórzu. Ostatecznie śledzony przez oddziały niemieckie przeszedł w rejon Lasów Spalskich, gdzie stacjonował do wiosny 1940 r. Odpierając ataki przeważających sił wroga poległ pod Anielinem 30 kwietnia 1940 r.

W walkach z wojskiem sowieckim poległo blisko 2500 żołnierzy, 20 tys. było rannych i zaginionych. W niewoli znalazło się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Aresztowano ponad 200 tys. Polaków, przedstawicieli różnych zawodów, inteligencji. Wielu zostało rozstrzelanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kuropatach, Bykowni. Wśród nich byli związani z ziemią bodzentyńską funkcjonariusze Policji Państwowej przodownicy Łukasz Furtak i Zygmunt Wrębiakowski. W bieżącym roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przy wsparciu władz Miasta i Gminy Bodzentyn, zostanie w Bodzentynie odsłonięta tablica im poświęcona.

Wskutek sowieckich represji na Syberię wywieziono łącznie około 1 milion 350 tys. Polaków. W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. To dzień pamięci o poległych i wywiezionych na Sybir.

W Podgórzu przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem mjra Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, który walczył w okolicach Grodna z sowieckim najeźdźcą. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy ginęli w starciach zbrojnych, bestialskich egzekucjach; umierali w tajgach i na stepach „nieludzkiej ziemi”.

.

                                                                                                                                                                                                                       Urszula Oettingen

                                                                                                                                                                                                                               Prezes

                                                                                                                                                                                                  Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Mirosław Oettingen

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza SP. Z O.O. oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zapraszają do udziału w projekcie ,,Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja".

 

2

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza SP. Z O.O. zapraszają osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy do udziału w projekcie - POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość.

1

​​​​​​​Program „PracoDawca Zdrowia” został stworzony z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, będzie przyznawać certyfikat pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

 1. Promuje aktywny styl życia pracowników.
 2. Zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników.
 3. Nie pozwala na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.
 4. Wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.
 5. Podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.
 6. Uświadamia pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
 7. Działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.
 8. Wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników.
 9. Współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
 10. Chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więcej informacji: https://planujedlugiezycie.pl/index.php/pracodawca-zdrowia/

 

PracoDawcaZdrowia 1

W dniu 26 września 2021 r. organizowany jest bieg Kryptonim Szare Szeregi. Bieg prowadzony jest ku pamięci Młodych Bohaterów. 
Do pokonania są dwa dystanse. Pierwszy 9390 oraz drugi 1930. Krótszy dystans skierowany jest do osób niepełnoletnich. Celem jest pokonanie leśnej trasy. Każdy zawodnik po przekroczeniu mety otrzyma medal bez względu na wynik. 
Prowadzony jest elektroniczny pomiar czasu i uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia w jakim czasie pokonali wyznaczony odcinek. 
Koszt wzięcia udziału w biegu zarówno pierwszym jak i drugim to 29,90 zł każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy zawierający koszulkę. 
Po biegu wszyscy otrzymają wojskowa grochówkę oraz będą mogli usmażyć kiełbaskę na ognisku i zaśpiewać z harcerzami, którzy będą przygrywali na gitarze tworząc piękny klimat.
Twórzmy i wspierajmy się w tak ważnych inicjatywach. Przypominający młodemu pokoleniu o młodzieży, która musiała walczyć w ich wieku. 
Organizatorem imprezy jest fundacja Wychowanie przez Sport w Warszawie Współorganizatorami są Nadleśnictwo, ZHP. Wydarzenie koordynuje trener Biegam Bo Lubię Kielce Wioleta Jonczyk. 
Miejsce: kielce Las Państwowy przy Al Na Stadion (Altana)
 
 
 
Więcej informacj w wydarzeniu na fb Bieg Kryptonim Szare Szeregi Kielce. 
 
 
18856A84 93DE 419B AD73 A3A7D22E62E2

W minioną niedzielę Siekierno tętniło życiem. Koło Gospodyń Wiejskich w Siekiernie zorganizowało festyn rodzinny w ramach programu „Szczepimy się z KGW”.

Impreza ta przyciągnęła tłumy ludzi - od najmłodszych po seniorów.

Dla uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji:

- ZABAWY DLA DZIECI (animatorzy, dmuchańce),  WSPÓLNE WYKONYWANIE PIOSENEK BIESIADNYCH PRZY AKOMPANIAMENCIE AKORDEONU, KIEŁBASKI I ZIEMNIACZKI Z OGNISKA, DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH, POKAZ RĘKODZIEŁ.

Była to super zabawa!

 

Cz.Czarnecka

 

 

 

Festyn Rodzinny z dostępnością do szczepień przeciw COVID-19 w Wiącce. Już w najbliższą niedzielę 19 września 2021 r. o godz, 14.00.

242007886 379106033721349 6669725880575255439 n

,,Niezłomni w Koronie Gór" - jest to najnowsze przedsięwzięcie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, które dedykowane jest dla niepełnosprawnych dzieci. Pomysłodawcą i realizatorem nowego projektu jest dyrektor szkoły Pan Marcin Kruk. 15 września br. w Świętej Katarzynie odbyła się uroczystość inauguracyjna tej wspaniałej inicjatywy.

Założeniem przedsięwzięcia jest zdobycie przez grupę uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami Korony Gór Polski - 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Uczestnicy dążą do uzyskania tytułu zdobywców Korony Gór Polski.

W tym dniu Niezłomni rozpoczęli swoje wyzwanie i zdobyli Łysicę - największy szczyt Korony Gór Świętokrzyskich. Celem wędrówek jest ułatwienie dzieciom niepełnosprawnym realizację bardziej śmiałych i odważnych marzeń. Jedno z nich zostało zrealizowane. Cała społeczność szkolna w oczekiwaniu na Niezłomnych korzystała z atrakcji zorganizowanych na polu kempingowym jednego z rodziców ucznia Pana Piotra Janickiego - Sołtysa Sołecywa Święta Katarzyna. Wśród najpopularniejszych znalazły się m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowanie włosów, wata cukrowa, lody, grill. Ponadto uczestnicy mogli spróbować regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Katarzynianki". Nauczyciele ZPEW zorganizowali dla dzieci i młodzieży gry i zabawy zespołowe.
 
Pierwszy cel projektu został osiągnięty, a inauguracja cieszyła się powodzeniem z uwagi na liczną frekwencję nie tylko społeczności ZPEW, ale także zaproszonych gości i mieszkańców Świętej Katarzyny.

Trzymamy kciuki za wędrowców i życzymy bezpiecznych szlaków.
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kończy się 30 września – to ostatni dzwonek na wypełnienie obowiązku spisowego! Spisz się wygodnie i bezpiecznie przez internet na spis.gov.pl

Infolinia spisowa jest czynna codziennie w godzinach 8:00-20:00. Dzwoniąc na 22 279 99 99 możesz:

 • Sprawdzić tożsamość rachmistrza;
 • Spisać się przez telefon;
 • Uzyskać pomoc w spisie przez internet!

infolinia

 

Konkurs na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one przyznawane w dwóch etapach konkursu w ramach nagród tygodniowych oraz głównych. Liczba nagród tygodniowych przyznanych w każdym tygodniu zależna będzie od ilości i jakości złożonych prac. Ostateczną decyzję o liczbie przyznawanych nagród podejmuje Komisja.

Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 20.09.2021 r. do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26.11.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie, który przekazuję Państwu w załączeniu wraz z plakatem dot. tej inicjatywy.

 

Regulamin konkursu na spot/ materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw covid-19

 

plakat na konkurs 1

plakat na konkurs 2

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

NAGRODY

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego.
 2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.
 3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. świętokrzyskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)
 4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-swietokrzyskie-2-edycja

Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2021 roku!

Serdecznie zapraszamy!

 

konkurs rowerowy

baner

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że w dniach 21 – 27 września 2021 r. odbędzie się XIII Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich w ramach którego rozegrany zostanie XXVII Wojewódzki Sportowy Turniej Miast i Gmin. Ubiegłoroczny XXVI STMiG nie odbł się z powodu wprowadzonych w tym czasie zakazów prowadzenia działalności sportowej i organizacji imprez. Głównym celem tego przedsięwzięcia sportowego jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

W Województwie Świętokrzyskim Patronat nad Turniejem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski.

Ta największa impreza sportowo – rekreacyjna o zasięgu wojewódzkim, angażująca samorządy, stowarzyszenia, instytucje działające w sferze kultury fizycznej i organizacje pozarządowe, odbywać się będzie pod hasłem „ Żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Jak co roku Gmina Bodzentyn przystąpi do wyżej wymienionej akcji sportowej.

W załączniku poniżej przedstawiony jest harmonogram planowanych imprez sportowych w Gminie Bodzentyn.

Kalendarz imprez sportowych

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w I Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej.

Regulamin - I Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej

Karta zgłoszenia - I Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

 

I Regionalny Przegld Pieni Patriotycznej

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech