Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W bieżącym roku Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kiecach I w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, wyznaczone zostały nowe siedziby głosowania:

  • Wyborcy sołectwa Wola Szczygiełkowa - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Woli Szczygiełkowej, Wola Szczygiełkowa 66A - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11;
  • Wyborcy sołectwa Dąbrowa Górna oraz Dąbrowa Dolna - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej, Dąbrowa Górna 44D - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12;
  • Wyborcy sołectwa Celiny - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Celinach, Celiny 32A - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13;
  • Wyborcy sołectwa Psary-Podłazy - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Psarach-Podłazach, Psary-Podłazy 52 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14;
  • Wyborcy sołectwa Wiącka - lokal wyborczy mieści się w Domu Wiejskim w Wiącce, Wiącka 62 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15.

Wyborcy z pozostałych sołectw głosują w dotychczasowych lokalach wyborczych.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją na temat planowanych terminów i miejsc polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024

 

Plakat A3 dotacje za frekfencj 2023 1 3

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

obwieszczenie o obwodach 260402 1

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn najpóźniej do dnia 6 października
2023r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

/-/ Dariusz SKIBA

OBWIESZCZENIE

Będzie można honorowo oddać krew. Starostwo Powiatowe w Kielcach wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje 13 października zbiórkę tego bezcennego leku. W godzinach od 8 do 12 przed budynkiem starostwa stanie krwiobus - mobilny punkt poboru krwi. Liczymy na wsparcie krwiodawców.

Krew potrzebna jest każdego dnia. To bezcenny dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, a którego nie można kupić ani wyprodukować. Może go ofiarować tylko człowiek – Honorowy Dawca Krwi. Pomoc krwiodawców jest stale potrzebna.

Najbliższa okazja, by oddać krew będzie już 13 października. Tego dnia przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kielcach stanie ambulans RCKiK, w którym będzie można oddać krew w godzinach 8-12.

Zachęcamy do udziału w akcji honorowego dawstwa krwi szczególnie pracowników kieleckiego starostwa, ale liczymy na włączenie się w naszą zbiórkę krwi wszystkich chętnych, którzy mogą podzielić się tym bezcennym darem.

Głęboko wierzymy w Waszą gotowość do pomocy innym i zaangażowanie w tak ważną sprawę, jak ratowanie życia poprzez honorowe oddawanie krwi.

 

Kto może oddać krew?

Osoby, które mają od 18 do 65 lat, cieszą się dobrym zdrowiem i ważą co najmniej 50 kilogramów.

Krew można być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet , przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

 

Szczegółowe informacje o tym, kto może zostać dawcą dostępne są na stronie https://www.rckik-kielce.com.pl/

Serdecznie zapraszamy w piątek, 13 października na akcję honorowego dawstwa krwi przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 

KRWIODAWCY! LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ!!!

 

projekty rckik i starostwo page 001

W dniu 28 września 2023 roku odbyło się ognisko integracyjne dla klas I – VIII w związku z przypadającym dwa dni później Dniem  Chłopka.  Ognisko zostało rozpalone na placu obok świetlicy wiejskiej w Św. Katarzynie, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Najpierw z pomocą swoich opiekunów piekły kiełbaski i bawiły się na placu dzieci z klas młodszych. Po nich na ognisko wyszli starsi uczniowie wraz z wychowawcami.  Ci również mieli okazję upiec i zjeść kiełbaski,  a także rozegrali mecze w piłkę siatkową i nożną. Piękna,  słoneczna pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. Ten dzień był pełen atrakcji i upłynął w radosnej i przyjaznej atmosferze.

 

Magdalena Skrzeczyna

 

Podczas trwającego Europejskiego Tygodnia Sportu uczniowie Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym  aktywnie połączyli dwa wydarzenia. Dzień chłopaka spędzili na sportowo. Najmłodsi mieli zorganizowane zabawy sportowe na sali gimnastycznej.
Chłopcy z klas 4-8 wzięli udział w konkurencjach sportowych składających się z wyścigu rzędów i rozgrywek w  mini piłkę nożną. Zadania, które mieli do wykonania to: przejście  drabinki koordynacyjnej określonym sposobem, prowadzenie piłki które wymagało  zwinności piłkarskiej, przeniesienie piłki w parach bez dotykanie jej rękami. Wyścigi zakończone zostały  mini meczami międzyklasowymi. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i rozgrywek czuwali nauczyciele wychowania-fizycznego-pani Magdalena Wasińska i pan Szymon Sikora.
Dziewczynki nie pozostały bierne w tym dniu. Dopingując chłopców z trybun, ułożyły krótkie choreografie taneczne.
Wszyscy uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego pozyskanego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Fotografem w tym dniu był opiekun Koła Informatyczno-Fotograficznego-pan Stanisław Kisiel.
To był bardzo przyjemny dzień w szkole we Wzdole.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z XXIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który odbył się w dniach 23-29 rześnia 2023 r. 

Sprawozdanie

Dobiegła końca kolejna ważna inwestycja w Gminie Bodzentyn - budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej. W dniu 7 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu, wybudowanego w celu aktywizacji lokalnego społeczeństwa.

Wydarzenie otworzyła Radna Rady Miejskiej Bogusława Jankowicz oraz Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz. W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców, ale i także zaproszeni goście w osobach: Senator RP Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński, Agnieszka Adamczyk asystent poseł Agaty Wojtyszek, Radni Rady Powiatu Kieleckiego – Wojciech Kózka oraz Józef Szczepańczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, Sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali gospodarze uroczystości: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radna Rady Miejskiej w Bodzentynie Bogusława Jankowicz, Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz, oraz zaproszeni goście: Agnieszka Adamczyk asystent poseł Agaty Wojtyszek, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Radni Rady Powiatu Kieleckiego - Wojciech Kózka oraz Józef Szczepańczyk.  Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku przez proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja w Dębnie Księdza Mariana Jakubowskiego.

W takcie otwarcia Burmistrz poinformował mieszkańców o przebiegu i realizacji inwestycji oraz przekazał w imieniu samorządu upominek.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa przygotowało dla wszystkich darmowy poczęstunek w postaci słodkich wypieków oraz ciepłych dań. W dalszej części uroczystości na scenie wystąpiło Stowarzyszenie ,,Dąbrowa”, Zespół ,,Wilkowianie” oraz Zespół Wolanie spod Łysicy. Po części oficjalnej mieszkańcy bawili się do późnego wieczora przy muzyce zespołu SIEMA.

Warto nadmienić, że od kilku lat mieszkańcy zgodnie przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na realizację tej inwestycji, co tylko podkreśla fakt, jak ważne było powstanie takiego miejsca w ich sołectwie. Szczególnie zaangażowani w powstanie świetlicy są członkowie Stowarzyszenia Wolanie spod Łysicy, ponieważ dla ich dalszego rozwoju kluczowe jest stworzenie miejsca, w którym będą mogli spotykać się na próby swojego zespołu folklorystycznego.

Świetlica będzie pełnić także funkcję stołówki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowiej, ponieważ obiekt wybudowany został na sąsiedniej działce. W nowym budynku znajduje się kuchnia, trzy łazienki oraz przestronna sala, w której będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców.

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. W ramach realizacji etapu I w 2019 roku rozpoczęto budowę świetlicy do poziomu”0”. Całkowity koszt realizacji etapu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 30 897,03 zł stanowił fundusz sołecki na 2019 r., a 21 377,97 zł pochodziło z wkładu gminy. Etap II inwestycji wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł. Obecnie realizowany został ostatni - III etap inwestycji, których koszt wyniósł 398 000,00 zł. Łączny koszt budowy świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej wyniósł 573 315,34 zł.

 

"Bitwa o Remizę" oddając swój głos w nadchodzących wyborach, 15 października, możemy wesprzeć swoją jednostkę OSP z gminy.

 

387195115 718907160268399 3446166163016731762 n

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.191 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta

Komunikat

Formularz uwag

Zachęcamy do zapisów na kurs chemizacyjny na opryskiwacze polowe, który przeznaczony jest dla wszystkich rolników, którzy takich nie posiadają - kurs podstawowy.

 

Ogoszenie opryskiwacze

Spektakl słowno-muzyczny pt. „Nigdy więcej” odbędzie się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w piątek 6 października 2023 roku o godzinie 18.00. Jest on organizowany w związku z upamiętnieniem ofiar w 80. rocznicę pacyfikacji Michniowa dokonanej przez Niemców w czasie II wojny światowej.

W 1943 roku niemieckie siły policyjne w wyjątkowo okrutny sposób spacyfikowały wieś Michniów, zabijając 12 i 13 lipca aż 204 mieszkańców. Z biegiem lat Michniów stał się centrum pamięci i symbolem męczeństwa mieszkańców polskich wsi.

W roku przypadającym na 80. rocznicę tych wydarzeń, pragniemy zaprosić Państwa na wyjątkowe widowisko o znamiennej nazwie „Nigdy więcej”. Jest to spektakl słowno-muzyczny poświęcony ofiarom pacyfikacji Michniowa i innym ofiarom II wojny światowej, którego premiera będzie miała miejsce na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich.

Zachowanie pamięci o przeszłości, szczególnie tej, która dotyczy naszego najbliższego otoczenia, ma szczególne znaczenie, dlatego zachęcamy do wspólnego jej upamiętnienia.

Scenariusz i reżyseria: Leszek Zduń
Muzyka: Rafał Odrobina
Aktorzy: Agata Klimczak-Kołakowska, Magdalena Gleba, Leszek Zduń, Kwartet Floridus

Organizator: Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”
Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, Teatr Klasyki Polskiej

 

Spektakl Nigdy wicej

W dniach od 23-08 do 02-09-23 Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przebywali na wypoczynku nad morzem w miejscowości Łazy. Zakwaterowani byli w Ośrodku Wypoczynkowym" Bryza " przy ul Wąskiej 2.

Choć pogoda była w kratkę trochę słońca trochę chmur humory wszystkim dopisywały . Spacery brzegiem morza oraz wschody i zachody słońca mają swój niepowtarzalny urok, wobec czego seniorzy korzystali z każdej chwili aby ulegać urokowi morza. Atrakcji też nie brakowało , była wycieczka do Kołobrzegu zwiedzanie miasta meleksami wyjazd do Mielna ciuchcią , wspaniały wieczorek ze śpiewami i tańcami , można tez było upec kiełbaskę przy ognisku. Po tak wspaniałym wypoczynku seniorzy wrócili wypoczęci z dobrymi nastrojami naładowanymi akumulatorami które mają wystarczyć do następnego roku.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie Panu Dyrektorowi Marcinowi Sikorskiemu za sponsorowanie autokaru którym podróżowaliśmy nad morze. Autokar był bardzo wygodny i komfortowy dzięki czemu podróż była przyjemnością przemieszczania się na drugi koniec Polski .

Marta Tofil

374686762 2617169218458584 197758099028343963 n 1

Z wielką radością informujemy, że dobiegła końca realizacja zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa”.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowego obiektu już 7 października br. o godz. 14.00 - Świetlica Wiejska w Woli Szczygiełkowej.

 

2

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech