W dniu 19 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, razem z przedstawicielami firmy BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Dominikiem Podsiadło, oraz Członkiem Zarządu Pawłem Pucałka, podpisali umowę na remont drogi gminnej w miejscowości Kamionka. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Jan Wilkosz, oraz Kierownik Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych Aleksandra Sikora.
Zadanie o wartości 677 832,73 zł, zgodnie z podpisaną umową, ma zostać wykonane do drugiej połowy września bieżącego roku.
Jest to inwestycja niezmiernie oczekiwana przez mieszkańców, ponieważ stan obecnej jezdni ma liczne ubytki i uszkodzenia.
Warto podkreślić, że inwestycje w infrastrukturę drogową mają długofalowe korzyści, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Dlatego też, podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Kamionce stanowi istotny krok w kierunku poprawy warunków infrastrukturalnych i jakości życia mieszkańców gminy Bodzentyn.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA