Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Na prośbę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie publikujemy apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierowany do: Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości: Sejmu RP i Senatu RP. 

"My, specjaliści chorób zakaźnych, którzy od blisko roku diagnozujemy i leczymy chorych z COVID-19, stykający się codziennie ze śmiercią powodowaną przez SARS-CoV-2, apelujemy o ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2. Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tysięcy przedwczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami. Jako lekarze i naukowcy zajmujący się od wielu lat chorobami zakaźnymi pragniemy przypomnieć o milionach istnień ludzkich ocalonych dzięki wdrożonym w przeszłości programom szczepień przeciw ospie prawdziwej, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wielu innym chorobom zakaźnym.

Jednocześnie apelujemy do Polaków, jeżeli nie macie Państwo swojego zdania i chcecie lub musicie słuchać głosów doradczych, nie słuchajcie tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób zakaźnych, immunologii i wakcynologii. Zanim posłuchacie ich opinii, sprawdźcie kompetencje, bo nie każdy kto tytułuje się doktorem, skończył studia medyczne, nie każdy lekarz posiada właściwą wiedzę i nie każdy profesor jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie. Wsłuchajcie się w głos lekarzy, którzy na co dzień zajmują się chorymi z COVID-19 i mają już dość żniwa śmierci na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii. Posłuchajcie głosu zakaźników, epidemiologów, immunologów i wakcynologów, którzy wiedzą, że szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylko wynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie. Dzięki nowoczesnym technikom informatycznym i aktywnemu wsparciu wielu instytucji, badania kliniczne, które w przeszłości trwały latami, mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie. Olbrzymia liczba zakażeń sprawiła, że w przeciwieństwie do badań nad lekami i szczepionkami w innych chorobach, rekrutacja przebiegła niezwykle szybko, ale bez naruszenia obowiązujących procedur. Czy szczepionki przeciw SARS-CoV-2 mają działania niepożądane? Oczywiście, że mają, ale są one takie same, jak w przypadku innych szczepień. 

Podawanie każdego leku i szczepionki wiąże się z jakimś ryzykiem, dlatego zlecając każdy, nawet najprostszy preparat medyczny, lekarz musi rozważać za i przeciw, korzyści wobec ryzyka. Wj tym wypadku rachunek jest prosty, ryzyko krótkotrwałego bólu w miejscu podania czy nawet uczucie zmęczenia naprzeciwko ryzyka śmierci z powodu COVID-19, które wśród polskich pacjentów wymagających hospitalizacji przekracza 7%, a u chorych z koniecznością wsparcia wentylacją mechaniczną (zastosowanie respiratora) sięga 67%.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogą się przyczynić do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia szczepień przeciw SARS-CoV-2, o zintensyfikowanie działań, które pozwolą na szybką rejestrację szczepionki i rozwiązanie problemów logistycznych związanych ze szczepieniami.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz – wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Prof. dr hab. Waldemar Halota
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Dr med. Alicja Kalinowska
Dr hab. Dorota Kozielewicz
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Prof. dr hab. Anatol Panasiuk
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk"

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 listopada 2020 r. uprzejmie informujemy, że Wigilia 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie dniem wolnym od pracy.

WANA INFORMACJA 1

Od środy, 16 grudnia mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z rejestracją pojazdów bez konieczności wizyty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Przypominamy, że filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Dzięki internetowej rejestracji, wizytę będzie można umówić na 5 dni do przodu. Co ważne, jedna osoba będzie mogła zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą w dniu wizyty, w formie wydruku, bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.

W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Co ważne, rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie numery VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.
Za utrudnienia przepraszamy!

 

Kasa Urzdu nieczynna 1

W okresie międzywojennym jednym z głównych problemów dotykających mieszkańców gminy było utrzymanie właściwego stanu dróg. Mówią o tym protokoły z posiedzeń  Gminnej Komisji Drogowej zachowane w Archiwum Państwowym w Kielcach.

W tym czasie remonty dróg były wykonywane tzw. sposobem szarwarkowym. Nawiązywano tutaj do dawnego, nakładanego na ludność, obowiązku budowy dróg, mostów i prac nad ich utrzymaniem.

Co roku członkowie Gminnej Komisji Drogowej dokonywali objazdu dróg gminnych. Na tej podstawie opracowywano plan robót na kolejny rok i świadczeń drogowych w naturze. W latach 30-tych XX w. w skład Gminnej Komisji Drogowej, zbierającej się pod przewodnictwem Wójta Gminy Stanisława Olszewskiego, wchodzili: Stanisław Pałysiewicz syn Wincentego, Jan Pałysiewicz syn Romana, Jan Łubek, Leon Jaros, Andrzej Gwardyś, Władysław Smoliński, Adolf Nowak, Jan Jabłko.

W styczniu 1935 r. przedstawiono sprawozdanie z wykonania robót w roku poprzednim. Dokładnie podano wielkości i koszty zrealizowanych robót ziemnych, naprawy dróg, zadarniowania rowów; wybudowania 6 przepustów. Na powyższe roboty zużyto 6255 dni pieszych, 2456 dni jednokonnych i 49 parokonnych, na podwody wykorzystano 4077 dni. Opracowano również plan robót, m.in. przy drogach Bodzentyn-Tarczek, Bodzentyn-Dąbrowa; postanowiono „zaszosować”  1 km drogi Bodzentyn-Psary oraz 1 km drogi Bodzentyn-Siekierno. Ustalono również aby sołtys wsi był obowiązany w nagłych przypadkach zabezpieczyć drogę przed zniszczeniem.

W listopadzie 1935 r. informowano, że Dyrekcja Lasów Państwowych dokonuje odgraniczenia lasów i niektóre drogi leśne przywłaszcza sobie. W związku z tym postawiono wniosek o zaliczenie do sieci dróg gminnych m.in. dróg: Siekierno-Parszów, Siekierno-Kaczka, Wzdół Ściegnia-Kaczka; od gajówki do Sieradowic łąk; od Świętej Katarzyny do Wzorek. Jak zwykle rozpatrywano podania konkretnych osób. Wojciech Gumowski prosił o zwolnienie z części szarwarku za rok 1934 przypadający na majątek Sieradowice. Komisja przychyliła się do tej prośby motywując to tym, że po wielkiej powodzi w tymże roku reperował drogi gminne przylegające do jego pól; z kolei Marianna Ziomek z Siekierna prosiła o skierowanie odpływu wody z jej pola w inną stronę.  

Dozorcami drogowymi do budowy dróg gminnych w tym czasie byli: Stanisław Miernik, Władysław Biskup, Antoni Biskup, Stanisław Mazurkiewicz i Józef Sadkowski. Ich zadaniem była kontrola prac na drogach, w tym liczby ludzi „wciągniętych do kontroli szarwarkowej”.

W końcu 1936 r. Gminna Komisja Drogowa, tak jak robiła to w poprzednich latach, przygotowała kosztorys i plan robót na drogach gminnych na 1937/1938 rok. Uwzględniono drogi: Wzdół Rządowy-Siekierno; Bodzentyn-Psary; Bodzentyn-Leśna; Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-budynek Zarządu Gminy; Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa. Prace obejmowały roboty ziemne, dostawę kamienia na podkład, dostawę piasku, wody, przewiezienie ziemi, pomoc przy brukowaniu, ułożenie podkładu dolnego wraz z wycięciem koryta, rozsypanie tłucznia, „zawałowanie wałem konnym”. Wyznaczono gromady (wsie) do robót na drogach.  

Równocześnie starano się regulować sprawy własności dróg. Na początku 1937 r. zwrócono się do Zarządu Gminy o zaliczenie do sieci dróg gminnych następujących dróg publicznych: Święta Katarzyna-Wilków koło młyna Adamczyka, Wola Szczygiełkowa-Trójkąt (umowna nazwa stacji kolejki wąskotorowej), droga pomiędzy lasami państwowymi a gruntami włościańskimi wsi Wola Szczygiełkowa, Wzdół Plebański-Kamionka-Siekierno, Siekierno Podmieście-Sieradowice, Siekierno Przedgrabie-Bronkowice, Sieradowice I-Sieradowice II-koło Krogulca do Sitek, Śniadka III-Śniadka Parcele. Wystąpiono również z wnioskiem do Wydziału Powiatowego z prośbą o wytyczenie drogi w Psarach Kątach, a do Rady Gromadzkiej wsi Psary z poleceniem jej remontu własnymi środkami.

Wiosną 1937 r. przedstawiciele Gminnej Komisji Drogowej dokonali przeglądu dróg. Stwierdzono, że droga od Wzdołu Rządowego do wsi Orzechówka znajduje się „w stanie niemożliwego przejazdu”. W związku z tym do jej naprawy przeznaczono 100 dni pieszych, jednocześnie zadecydowano zwolnić czterech właścicieli przylegających do niej gruntów od świadczeń szarwarkowych w zamian za utrzymywanie drogi w dobrym stanie. Sprawdzono stan drogi gminnej prowadzącej od drogi powiatowej do wsi Psary obok tartaku Glijera i Szumielewicza. Zauważono, że droga jest w stanie złym, rowy przy niej zostały zamulone i rozjeżdżone, dwa mosty na drodze są dziurawe i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W 1938 r. zamierzano m.in. zakończyć naprawę drogi w Psarach Kątach, przyspieszyć budowę przepustu w Psarach Starej Wsi na wygonie obok Antoniego Maciejskiego, wystąpić do Nadleśnictwa Święta Katarzyna o zapomogę na drogi gminne w formie faszyny i kamienia, z zaznaczeniem, że takiej pomocy udzieliły już Nadleśnictwa Siekierno i Zagnańsk. Zaplanowano prace m.in. przy budowie dróg gminnych: Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-Tarczek;  Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa; Bodzentyn-Siekierno oraz ul.Bankowej w Bodzentynie.

Dobra i bezpieczna infrastruktura i komunikacja drogowa to jeden z priorytetów działalności obecnych władz gminnych. Widać to w prowadzonych pracach drogowych. To ważne zadanie, w obecnych warunkach, jest o wiele łatwiejsze w związku z postępem technicznym i możliwością pozyskania środków finansowych. Jednak z sentymentem i szacunkiem wspominamy działania naszych przodków, którzy przed laty starali się polepszyć stan dróg w naszej gminie.  

                                                                                                

W zał. fotografie dróg z terenu Gminy Bodzentyn

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Kolejna wyremontowana droga powiatowa oddana do użytku, tym razem w miejscowości Siekierno-Podmieście. Modernizacja dopiero co odebranej drogi była bardzo ważna, ponieważ od wielu lat znajdowała się w złym stanie.

- Miała około 30 lat. Mam nadzieje, że będzie służyła wszystkim mieszkańcom i osobom, które tędy przejeżdżają. To trasa od Wykusu do Bodzentyna – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba w wywiadzie z Radiem Kielce

W dniu 17 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej. Przypomnijmy, że gmina Bodzentyn, w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego w 2019 r., przekazała dokumentację projektową, dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 0582T.  Koszt wykonania dokumentacji projektowej, na modernizację drogi oraz budowę chodnika w miejscowości Siekierno-Podmieście, wyniósł 60 393,00 zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln zł, z czego 260 050,00 zł to pomoc finansowa z budżetu gminy, a 2 mln stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. O realizację tej inwestycji zabiegała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Katarzyna Sikora oraz prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyna profesor Urszula Oetinngen.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Katarzyna Sikora, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna profesor Urszula Oettingen, członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefan Bąk i Cezary Majcher oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji.

E.Kita

W dniu 14 grudnia gminą Bodzentyn odwiedziła Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP. Pani Poseł została przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie przeze Burmistrza Dariusza Skibę oraz reprezentację Rady Miejskiej. Warto zaznaczyć, że jako parlamentarzystka wspiera od lat działania gminy. Dzięki jej wsparciu gminie Bodzentyn przyznano kwotę 4 mln zł z RPIL na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Wilkowie. W pomoc przy ww. wniosku włączył się też Senator Krzysztof Słoń. Ponadto Poseł Agata Wojtyszek jeszcze jako wojewoda przyczyniła się do przyznania środków finansowych na remonty i przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Psary Podłazy, Leśna i Siekierno, jak również na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego ze Św Katarzyny do Wilkowa.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

baner komputer dla rodziny 2

W dniach 11-12 grudnia br. w Krotoszynie odbył się Puchar Polski Młodziczek i Kadetek w Sumo.
Dziewczyny z ULKS Guliwera stoczyły wspaniałe pojedynki, co zaowocowało licznymi miejscami na podium.
W grupie młodziczek złoty medal zdobyła Gabriela Kowalska i srebrny krążek Julia Kowalik.
Natomiast w grupie wiekowej kadetek dwa srebrne medale trafiły do Wiktorii Płczkowskiej kat. 60 kg i 65 kg. Julia Kowalik swoich sił również spróbowała w grupie kadetek i jako jedna z najmłodszych zawodniczek zdobyła brązowy medal.
Swoim klubowym koleżanką dopingowała Klaudia Hajdenrajch , która nie miała okazji po rywalizować .

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Zbigniew Płaczkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał rekomendację na realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku.Projekt „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony przez komisję oceny projektów. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

131607333 2855292868015529 881803455315096625 o

Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

Uczestnikami projektu będzie 160 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:

 1. z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;
 2. z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projektu od 04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość całkowita projektu: 1.442.253,60 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41/367-11-81                                              

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”

Grupę docelową będzie stanowiło 130 osób bezrobotnych:

 • powyżej 29 roku życia, w szczególności:

– osoby po 50 roku życia;                   
⎯ kobiety;                                                 
⎯ osoby;             
⎯ z niepełnosprawnością;                    
⎯ osoby długotrwale bezrobotne;             
⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami;

 • co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie
  po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  .

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:

 1. a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;
 2. b) staże na okres 6 miesięcy;
 3. c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 4. d) szkolenia / kursy:
 • kurs „Operator koparko – ładowarki”;
 • kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;
 • kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.

Wartość całkowita projektu: 2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Marzena Skwirowska tel. 41/367-16-12

Serdecznie zapraszamy do udziału!

5ebd0b4e4c9ac o largelogo

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują WYŁĄCZNIE OBSZARY WIEJSKIE na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

 1. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 3. WSPARCIE POMOSTOWE do 16.800,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

 Siedziba biura: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne

Tekst: A. Lutek

 

PlakatA3 herosi biznesu 1

indeks

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

 

Renowacja miejsc pamięci na Wykusie w Górach Świętokrzyskich

W połowie grudnia bieżącego roku zakończyły się prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy.

Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, w porozumieniu z nadleśnictwem Suchedniów oraz w ramach konsultacji ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 30 tys. zł Gmina Bodzentyn otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Realizacja całości zadania wyniosła 39 719,96 zł.

Pracami objęto cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.

W wyniku przeprowadzonych prac wymieniono uszkodzone krzyże i ogrodzenia mogił, na dwóch mogiłach uzupełniono znaki Polski Walczącej. Na Wykusie ustawiono nowy drewniany krzyż;  na  drewnianej wiacie nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe wymieniono pokrycie dachowe na gont. Przy kapliczce betonowe płyty chodnikowe zastąpiono granitową kostką, uzupełniono uszkodzone dachówki ogrodzenia, odnowiono metalową bramkę, umieszczono metalowe barierki na częściach bocznych ogrodzenia kapliczki. Oczyszczono i umyto elementy betonowe i kamienne. Naprawiono mostki, kładki, barierki oraz przy wszystkich obiektach umieszczono tabliczki informacyjne.

Odnowione miejsca pamięci narodowej to ważne znaki polskiej historii. W tych okolicach działały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Ich stan zachowania jest wyrazem naszej pamięci i hołdu dla Bohaterów Gór Świętokrzyskich.

                                                                                                                                                                                   Urszula Oettingen

Fot. UMiG

 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

wraz z Partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

zapraszają mikro, małe i średnie firmy do udziału w projekcie:

,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

 

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:

 • należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze; 
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania.

W 2021 roku planujemy minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

Szczegóły na stronie https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

 

PLAKAT 1

11 grudnia to data szczególnie ważna dla Miasta i Gminy Bodzentyn, ponieważ dokładnie cztery lata temu Święty Jan Paweł II oficjalnie został jej patronem.

Z historii wiemy, że w 1974 roku kardynał biskup krakowski Karol Wojtyła odwiedził miasto Bodzentyn, gdzie odprawił nabożeństwo z okazji peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Natomiast 2003 r. Rada Miejska w Bodzentynie  postanowiła o nadaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za jego Misję Przewodnika Duchowego Świata.

Starania w kwestii ustanowienia Jana Pawła II patronem były czynione już od 2011 roku, jednak dopiero w październiku 2014 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła odpowiednią uchwałę.  Prośba została złożona na ręce biskupa kieleckiego, przekazana do Konferencji Episkopatu Polski, a następnie wysłana do Watykanu.

W dniu 11 października 2016 r. na mocy dekretu, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, Bodzentyn znalazł się w gronie niewielu miast Polski, których patronem jest Święty Jan Paweł II.

Ostatecznie Rada Miejska w Bodzentynie w dniu 11 grudnia 2016 r. na uroczystej sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

E.Kita

Zdjęcia z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2016 r.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech