Z dniem 30 kwietnia br. upływa obecna kadencja Rady Miejskiej w Bodzentynie, z tej okazji podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 marca br. podsumowano dotychczasową pracę Rady. Na 88 sesjach Rada Miejska uchwaliła 742 uchwały. Najkrótsza sesja trwała 45 min, a najdłuższa ponad pięć godzin. Warto podkreślić, że była to najdłuższa w historii samorządu kadencja, pełna wyzwań, chwil radości, sukcesów, ale również momentów trudnych, związanych z różnicą zdań, poglądów i podejmowaniem niełatwych decyzji.

Już na początku kadencji w 2019 r. pojawiły się nieoczekiwane zmiany w składzie Rady, która swoją prawomocną działalność rozpoczęła w momencie złożenia ślubowania przez radnych w dniu 20 listopada 2018r. W wyniku wygaśnięcia dwóch mandatów radnych, w okręgu wyborczym Nr 13 w Świętej Katarzynie oraz okręgu wyborczym Nr 10 we Wzdole Rządowym odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Podczas dzisiejszej sesji Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba skierował szczególne podziękowania do Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz przekazał im pamiątkowe upominki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Teresa Bzymek podczas swojego wystąpienia powiedziała - ,,W związku ze zbliżającym się końcem kadencji, pragnę wyrazić serdeczne podziękowania każdemu z Was za niezwykłe zaangażowanie i oddanie w rozwój naszej Gminy.

Dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom radnym i sołtysom za wspólne decyzje, dyskusje i za to, że zawsze stawaliśmy ramie w ramie w obliczu wyzwań. Wasze różnorodne perspektywy i oddanie sprawiły, że nasza gmina stała się jeszcze bardziej serdecznym i przyjaznym miejscem do życia.

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność Panom Burmistrzom za ciężką pracę, chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz oddanie w realizacji naszych wspólnych marzeń i celów. To dzięki wyjątkowo owocnej współpracy, jaką mieliśmy zaszczyt prowadzić w ciągu całej kadencji na linii Rada Miejska - Urząd Miasta i Gminy rozpoczęliśmy i sfinalizowaliśmy wiele inicjatyw.

Nie mogę zapomnieć o Pani Skarbnik, Panu Sekretarzu oraz kierownikach poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych gminy oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Wasze zdolności organizacyjne, oraz poświęcenie sprawiają, że funkcjonowanie Urzędu i jednostek organizacyjnych jest nie tylko efektywne, ale i sprawnie zorganizowane, co przekłada się na korzyść naszych mieszkańców.

Składam serdecznie podziękowanie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy - dziękuję Wam za Wasze codzienne zaangażowanie i za to, że zawsze stawaliście na wysokości zadania, pomagając naszej społeczności w najróżniejszych sprawach.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom, dzięki którym i dla których tu byliśmy. Przez te ponad 5 lat ich głos był przez nas słyszalny, a zgłaszane problemy i pomysły w miarę możliwości realizowane. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość oraz każde miłe słowo i życzliwy gest.  

Z całego serca życzę Państwu wszelkiej pomyślności w przyszłych przedsięwzięciach. Niech Wasze drogi prowadzą Was do jeszcze większych sukcesów i spełnienia osobistego oraz zawodowego.”

Podsumowanie nie było jedynym punktem sesji. Radni podjęli jeszcze 15 uchwał, w tym uchwałę w sprawie zatwierdzenia partnerstwa i przystąpienia do realizacji projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, którego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA