Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Informacja dla mieszkańców o rozłożeniu na części płatności z faktur wystawianych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana dotyczy gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego i polega na tym, że płatności z faktur wystawianych na ich rzecz rozkładane będą na trzy części.

1 informacja dot rozoenia patnoci na czci 1

Sprawdzone informacje na temat szczepień przeciwko COVID 19 znjadziesz na stronie: gov.pl/szczepimysie

Dowiedz się dlaczego:

cover twitter

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociagu Bodzentyn w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2020.

 

DOC080121 08012021110919 1

W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta
i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.

Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożliwił bezpłatne zwiedzanie obiektu edukacyjnego - Galeria widokowa na gołoborzu
na Łysej Górze dla w/w osób.

Aby wejść bezpłatnie na teren ŚPN oraz Galerię widokową należy posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna
lub zaświadczenie o zameldowaniu).

Uprzejmie informujemy, że dokumenty tożsamości  można okazać także na ekranie swojego telefonu instalując aplikację mObywatel.  Zaświadczenie o zameldowaniu można pobrać
w postaci elektronicznej korzystając  ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu.

Mając dokument potwierdzający, że jesteś mieszkańcem uprawnionym do bezpłatnego wstępu do ŚPN, w punkcie poboru opłat otrzymasz potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN. Potwierdzenie to należy zachować do kontroli przez pracowników Parku lub osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego w ŚPN.

Nowe zasady pobierania opłat będą obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/bilety/ oraz w aktualnym zarządzeniu dyrektora  ŚPN w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Zwracam się z uprzejma prośbą o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom gmin
za pomocą Państwa strony internetowej oraz innych zwyczajowo przyjętych form przekazu.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiornikami retencyjnymi, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym policznikowym w msc. Dąbrowa Górna”

Zadbaliśmy podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków.

 1. ZAKRES ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI

Roboty budowlane w msc. Dąbrowa Górna:
- grawitacyjne kanały sanitarne sanitarna ø 200 – 4441,32 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160  (wykonano 103szt.) – 2612,75 m                        
- kanały tłoczne (DN110, DN90) – 2 044,76 m
- sieciowe przepompownie ścieków – 3 szt.

 1. WARTOŚĆ ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI

Roboty budowlane w msc. Dąbrowa Górna:
- kanał sanitarny wraz z przepompowniami – wartość 3 799 703,65 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – wartość 441 518,75zł

Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla msc. Dąbrowa Górna:
- kanał sanitarny – wartość 48 125,00 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – wartość 6 250,00 zł

RAZEM –  wartość 4 295 597,40 zł             

Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie, jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Objawienie Pańskie to uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga całemu światu oraz Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. W wielu miastach w Polsce uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest przez Orszak Trzech Króli czyli uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. Od kilku lat w Bodzentynie również odbywał się uroczysty orszak. Jednak w bieżącym roku ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią i obostrzeniami mieszkańcy nie będą mogli przemaszerować ulicami Bodzentyna. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z ubiegłorocznej uroczystości.

 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne piersi w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

2021 01 04 3pdfEK 1

 

Pod koniec grudnia 2020 roku dobiegł końca remont elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Siekierno - Stara Wieś, dzięki czemu budynek zyskał nowy wygląd oraz został docieplony. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., a 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, natomiast 13 922,88 zł to wkład własny gminy w inwestycję. Ponadto obiekt przechodzi całkowitą modernizację oraz remont wnętrza z przystosowaniem do obecnych wymagań i standardów.

W Woli Szczygiełkowej dokonano odbioru II etapu budowanej świetlicy wiejskiej, która obecnie znajduje się w stanie surowym otwartym, jednakże w niedługim czasie rozpoczną się kolejne etapy realizacji tej inwestycji. Całkowity koszt II etapu wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł.

W grudniu br. nastąpił odbiór długo wyczekiwanego przez mieszkańców fragmentu ul. Kieleckiej w Świętej Katarzynie. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 200 m polegała na wymianie nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową, na szerokości 3 m, wraz z utwardzeniem poboczy. Mieszkańcy Świętej Katarzyny wielokrotnie zwracali się do Burmistrza z prośbami o przebudowę drogi, która była w bardzo złym stanie. Liczne ubytki i koleiny powstałe poprzez dużą eksploatację ulicy znacznie utrudniały możliwość poruszania się nią. Dzięki tej inwestycji skończyły się problemy mieszkańców związane z dojazdem do własnych posesji.

Rok 2020 w Mieście i Gminie Bodzentyn był rokiem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa dostaw wody i oczyszczania ścieków.

   Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Pamiętamy, że ujęcia wody nie miały studni awaryjnych. Do 31 grudnia 2020 r. udało się je wybudować i uzbroić na wszystkich trzech ujęciach, z których dostarczana jest woda do mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, tj.: we Wzdole oraz w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej i ul. Suchedniowskiej. Na tym ostatnim ujęciu została wyremontowana i uzbrojona także „stara studnia”. Ponadto do domów na Górze Miejskiej dopłynęła woda z sieci dzięki zestawowi hydroforowemu wybudowanemu w Celinach.

A skoro już mowa o zaopatrzeniu w wodę, to warto wskazać na zakończone roboty budowlane  na Stacjach Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej oraz w miejscowości Wzdół. Problemy wynikające z COVID-19 odrobinę opóźniły inwestycje, jednak na czas po Nowym Roku pozostały tylko drobne elementy wykończeniowe i zakończenie procedur administracyjnych związanych z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. I tu mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia we Wzdole: zastosowana technologia redukcji jonów ołowiu jest skuteczna! Ostatnie badania pokazują stężenie ołowiu w normie! Trwałość efektu będzie oczywiście sprawdzana poprzez powtarzanie badań.

Od 30 lat, czyli od kiedy istnieje studnia głębinowa we Wzdole Parcelach poziom ołowiu był na tym samym poziomie jak obecnie, lecz w 2013 r. w wyniku zmian w prawie, zmniejszyły się dopuszczalne normy ołowiu w wodzie, dlatego od kilku lat byliśmy zobowiązani do zmniejszenia jonów ołowiu w sieci wodociągowej. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która przy dużym wysiłku wprowadziła innowacyjny system usuwania jonów ołowiu z wody.

Zadbaliśmy też o podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków. W Śniadce, Sieradowicach oraz w Psarach Podłazach budowa kanalizacji sanitarnej jest na finiszu – zawieranie umów z mieszkańcami tych miejscowości planowane jest już w I kwartale 2021 roku. Kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej rozpoczęty w 2020 roku dotyczy miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka,  Wzdół-Kolonia i Stara Wieś. Takiego – albo jeszcze większego – tempa skanalizowania Gminy pozostaje nam życzyć mieszkańcom w 2021 roku.

W 2020 roku w znacznym stopniu zrealizowany został projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Bodzentynie (na koniec listopada 2020 zaawansowanie finansowe projektu osiągnęło poziom 65,7 %). Plany zakończenia inwestycji z końcem roku 2020 pokrzyżowały problemy związane z COVID-19, a w konsekwencji zastana zima (w niskich temperaturach nie przeprowadza się rozruchów). Termin przesunięto do 30 czerwca 2021 r.

            W 2020 r. w Gminie Bodzentyn wdrożony został, odczuwalny już w ostatnich miesiącach  przez mieszkańców, bo ułatwiający rozliczenia, system cyfryzacji. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie kolejne udogodnienie: mieszkańcy będą mogli rozliczać się z usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w częściach miesięcznych. Dotąd było to możliwe tylko kwartalnie.

W dniu 29 grudnia br. Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet gminy na podstawie którego, będą realizowane plany oraz inwestycje w 2021 roku. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania imiennego:
ZA: 13,
PRZECIW: 1,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1

Jestem ogromnie wdzięczny zdecydowanej większości radnych za tak jednomyślne głosowanie nad budżetem na 2021 r. Wszystkie zadania ujęte w przyszłorocznym budżecie są efektem wsłuchiwania się w głos i potrzeby naszych mieszkańców. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin naszego województwa, która będzie realizować aż tak dużo projektów przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Wszystkie obowiązki statutowe gminy są ujęte w uchwalonym przez Radę budżecie. Oczywiście w trakcie roku będą zmiany, które są związane z zawieraniem umów z wykonawcami, większymi lub mniejszymi wpływami z podatków, dotacji czy subwencji. Będziemy czynić starania, aby wszystkie uchwalone pozycje w budżecie na 2021 r. były zrealizowane. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat uchwalonego budżetu, które są dostępne na stronie internetowej gminy Bodzentyn. Wszystkiego dobrego w Nowym 2021 roku dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

Za przyjęciem budżetu głosowali następujący Radni: Barcikowska Agnieszka, Bąderski Włodzimierz, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Gliwa Zofia, Jankowicz Bogusława, Matla Mariusz, Obara Anna, Sikora Katarzyna, Skarbek Dominika, Tofil Jerzy, Wilkosz Jan, Zieliński Tadeusz.

Głos przeciwny oddał Radny Dudek Dominik, natomiast Radna Dróżdż Ewelina była nieobecna na sesji. Głosów wstrzymujących się nie było.

Transmisja z sesji: [LINK]

 

Fundacja Rozwoju KUL, KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli serdecznie zapraszają na V ogólnopolską konferencję ,,Pszczoła w mieście”, która odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 09:00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-113 (al. Racławickie 14, Lublin).

Konferencja jest powiązana z zaplanowanym na 25 marca 2021 r. finałowym etapem konkursu ,,Bliżej pszczół”, organizowanym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Prelegenci V Ogólnopolskiej Konferencji ,,Pszczoła w mieście”:

 • Prezentacja projektu zainicjowanego w 2020 roku przez Województwo Lubelskie: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”
 • Michał Piątek, Pasieka Pogodny Piątek - „Dochodowa pasieka”
 • Mariusz Błasiak, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych - „Dla lasu, dla pszczół, czyli co robimy dla owadów zapylających”
 • Kacper Łaskarzewski, laureat I ogólnopolskiego konkursu ,,Bliżej pszczół”- „Jak prawidłowo wykonać przegląd rodziny pszczelej?”
 • Tomasz Gałuszka, Pasieka Miejska KUL - ,,Kondycja pszczół - mieszkanek dachu KUL oraz wyniki badań miodu miejskiego"
 • Marcin Sudziński, Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur - „Co znaczy pszczoła?”
 • Krzysztof Wojciechowski, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po lubelskich parkach krajobrazowych”
 • Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - „Pomagamy pszczołom bez lipy” - akcja PSOR na rzecz owadów zapylających
 • Wystąpienie przedstawiciela Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoisko z grami planszowymi ,,Uniwersytet”
 • Stoisko z pocztówkami KUL
 • Stoiska firmowych produktów: Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. k., Zespołu Szkół Rolniczych z Pszczelej Woli, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Wstęp wolny!

Tekst źródło - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.
Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.
Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal. Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.
Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.
Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.
W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej: www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konkurs jest bezpłatny.

 

Plakat Mistrz 2021a

W pierwszy z trzech turniejów pod patronatem PZPN o Mistrzostwo Województwa w kategorii Orliczek, który odbył się w Busku Zdroju podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicza odniosły duży sukces zajmując I miejsce przed KSP Kielce i Luks Wisła Nowy Korczyn.
Skład naszej drużyny: Oliwia Świetlik ,Magdalena Wąs, Oliwia Furmańczyk, Patrycja Kucharska, Oliwia Nowak, Daria Grzywna, Izabela Sikora, Patrycja Kowalik, Monika Piwowarczyk oraz Natalia Figiel.
Wszystkie zespoły zostały nagrodzone piłkami ufundowanymi przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej - bardzo dziękujemy. Następny turniej odbędzie się w Bodzentynie, a ostatni w Kielcach.
Mirosław Rubinkiewicz
 
IMG 4517
 

W bieżącym roku obchodzimy 665.rocznicę nadania praw miejskich, co jak uważają historycy najpewniej dokonało się w 1355 r. Rocznica ich odzyskania 25 lat temu nawiązuje do ukazu carskiego zmieniającego od 1870 r. miasto Bodzentyn w osadę. Rok 2020 to również 730. rocznica urodzin biskupa Bodzanty, któremu miasto zawdzięcza swoje powstanie i nazwę. To ważne daty wskazujące na znaczenie miejscowości w ciągu prawie siedmiu wieków istnienia.

Po odzyskaniu niepodległości na podstawie podjętych uchwał zebranie mieszkańców Bodzentyna występowało do odpowiednich władz o przywrócenie praw miejskich w roku 1919, 1922 i 1925. W sierpniu 1922 r. „Zebranie miejskie mieszkańców osady Bodzentyn” pod przewodnictwem sołtysa Józefa Wojciechowskiego uchwaliło na mocy rozporządzenia Starosty Kieleckiego „sporządzić dokładny projekt preliminarza budżetowego dla projektowanego miasta Bodzentyn oraz sporządzić szkic planu terenu mającego stanowić samoistną jednostkę miasta Bodzentyna”. Do wykonania tego zadania wybrano Adama Bieronia, Stanisława Pałysiewicza, Jana Toporkiewicza, Stanisława Kudlińskiego, Stanisława Kwietniewskiego, Romana Pałysiewicza, Wincentego Stankiewicza i Aleksandra Toporkiewicza. W kwietniu 1925 r. po ponownym wystąpieniu w tej sprawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało negatywnie motywując, że Bodzentyn jest na etapie „podnoszenia się z popiołów i ruin”.

Po II wojnie światowej w 1945 r. zwrócono się do nowej władzy ludowej o pomoc w odzyskaniu praw miejskich – bezskutecznie. Również w końcu 1958 r. ówczesne władze nie przychyliły się do propozycji mieszkańców. Uzasadniono to postawą miasta jako ośrodka „band reakcyjnych, środowisk AK-owskich i WiN-owskich powiązanych z rządem londyńskim”.

Dopiero na początku lat 90. XX w., po przełomie solidarnościowym, podjęte działania zostały uwieńczone powodzeniem. Organizowane były spotkania z mieszkańcami, podczas których dyskutowano o problemach Bodzentyna, pokazywano historię i świetność miasta, jego znaczenie dla Polski i ziemi świętokrzyskiej; celowość przywrócenia praw, które Bodzentyn tak długo posiadał. W tym czasie główną rolę odegrał Gminny Komitet Obywatelski „Solidarność”, później przemianowany na im. Jana Piwnika „Ponurego”, na czele z Przewodniczącą Danutą Leksińską-Kaletą i Wiceprzewodniczącym Witoldem Comberem.

Działania te wspierało wiele osób i środowisk. Wśród nich byli ówczesny Wójt Gminy Piotr Buczek, Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Rada Parafialna z miejscowym proboszczem ks. Stanisławem Klockiem, Liceum Ogólnokształcące w Bodzentynie, Ludowy Zespół Sportowy „Łysica”; mieszkańcy i osoby związane z Bodzentynem, m.in. Marcin Gałecki, Józef Pytel,  Krzysztof Telka, Rafał Laskowski, Krzysztof Sajecki, Roman Latalski, Janina Opalińska, Stefan Czernikiewicz, Cecylia Czernikiewicz, Andrzej Pałysiewicz, Dariusz Mijalski, Krystyna Taca, Stanisław Piwko, Karol Piwko, Jan Zygadlewicz, Jerzy Młodzikowski, Antoni Banasiewicz, Stanisław Dudek, Andrzej Warchoł, Marian Banach, Edward Jędrzejczyk, Marian Laskowski, Elżbieta Konat, Ludwik Dulęba. Akcję mającą na celu przywrócenie praw miejskich koordynował Społeczny Obywatelski Komitet ds. Odzyskania Praw Miejskich, któremu przewodniczył Pan Witold Comber.

W grudniu 1993 r. Rada Gminy, której Przewodniczącym był Józef Pałysiewicz zarządziła referendum. Mieszkańcy Bodzentyna odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przywróceniem praw miejskich miejscowości Bodzentyn?”. W referendum wzięło udział prawie 31 proc. uprawnionych. „Za” głosowało 26,9 proc., „przeciw” – 3,2 proc.

8 kwietnia 1994 r. podczas sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania miejscowości Bodzentyn statusu miasta. Szesnaście głosów było „za”, dwa „przeciw”, jeden „wstrzymujący”. Ten wynik stał się podstawą kolejnych działań uwieńczonych sukcesem. W ostatnim dniu 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania aktu nadania (przywrócenia) praw miejskich władzom Bodzentyna.

W lutym 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, w obecności mieszkańców miasta, akt przekazano Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Artemiuszowi Wołczykowi, reprezentującemu miejską społeczność. Piękny występ artystyczny „Moja mała Ojczyzna”, pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i licealiści.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Witold Comber, w którym dziękował wielu instytucjom i osobom za starania o powrót Bodzentyna do wielkiej rodziny miast polskich. Przedstawił również dzieje miasta, jego dorobek kulturowy i zasłużone postaci. Podsumowując kilka lat działań mówił: „… zaistniała taka potrzeba by gród Bodzanty po 125 latach mógł być zrehabilitowany i podniesiony do rangi miasta. Przymierzając się do tego typu działań, Komitet miał pewne obawy oraz wewnętrzne opory czy sprosta im, gdyż ciążyło nad nami widmo – 5-krotnych podejść w kierunku uzyskania praw – zawsze kończonych niepowodzeniem. Pomimo wszystko przemówił jeden z wielu argumentów, dotyczących historycznych zasług miasta dla całego regionu świętokrzyskiego i chęć ratowania go przed dalszą degradacją i upadkiem”.

Dla upamiętnienia tych rocznic przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Pan Witold Comber Przewodniczący Społecznego Obywatelskiego Komitetu ds. Odzyskania Praw Miejskich zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, biskupa krakowskiego, Papieża, Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przypomniane wydarzenia są niezwykle ważne dla historii miasta, a kolejne rocznice i ich kultywowanie istotne dla nas – mieszkańców Gminy Bodzentyn. Pokazują one zaangażowanie różnych osób w ratowanie dziedzictwa Bodzentyna, nie tylko materialnego, ale także duchowego. W tym drugim mieści się pamięć historyczna, która jest budulcem naszej polskiej tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej – również współcześnie.

W tekście wykorzystano materiały ze zbiorów prywatnych. W zał. fotografie archiwalne, rysunki Witolda Combera z lat 1993-1995 oraz fot. Bodzentyna z grudnia 2020 r.

                                                                                                                                                                                                           Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech