Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie informują, że woda z wodociągu Wzdół Parcele jest już zdatna do spożycia przez ludzi.

 

Wany komunikat

 

komunikat1

Od 1 kwietnia 2024 r. rusza Trasa Turystyczna Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, która połączy najważniejsze atrakcje Gór Świętokrzyskich.
Za symboliczną 1 zł będzie można przemieszczać się na trasach:
 • Bodzentyn – Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Krajno Sabat – Krajno Taras Widokowy – Kakonin – Bieliny – Huta Szklana – Bartoszowiny – Nowa Słupia Dymarki.
 • Nowa Słupia Dymarki – Bartoszowiny - Huta Szklana – Bieliny – Kakonin - Krajno Taras Widokowy - Krajno Sabat - Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Święta Katarzyna – Bodzentyn.
Linia autobusowa będzie działać w każdy dzień, w tym również w święta, aż do końca października br.
 

Rozkład jazdy dostępny poniżej:

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

 

 

 

Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba otrzymał podziękowanie z rąk Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej oraz Wojewody Świętokrzyskiego Józefa Bryk za szczególne zaangażowanie Miasta i Gminy Bodzentyn w działania, które skupiają się na realizacji programu ,,Maluch +”. Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn od wielu lat jest bardzo aktywny w działaniach mających na celu utworzenie w naszej gminie żłobka.

Podczas spotkania omówiono także zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w programie „Maluch”. Przede wszystkim ma zostać podwyższona kwota jednostkowa dla gmin realizujących zadania związane z programem z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce opieki oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwiększenie środków dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w poprzednich naborach.

Gmina Bodzentyn w ramach środków z KPO planuje dofinansowanie budowy żłobka w m. Wilków, natomiast ze środków FERS planuje zakup pierwszego wyposażenia, w tym: zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek, sprzętu IT wykorzystywanego do prowadzenia zajęć i funkcjonowania obiektu oraz sprzętu AGD. Kompleks przedszkolno – żłobkowy pomieści 150 dzieci.

Przyznana kwota dofinansowania na utworzenie miejsc opieki to 1 299 462,02 zł.

Dzięki wspominanym powyżej zmianom dotyczącym kwoty na jedno nowe miejsce opieki Gmina Bodzentyn będzie mogła ubiegać się o znaczne zwiększenie przyznanego dotychczas dofinansowania.

Warto nadmienić, że pod koniec 2020 r. Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 mln złotych na realizację budowy kompleksu przedszkolno – żłobkowego. Obecnie Gmina posiada wykony projekt budowany oraz pozwolenie na budowę ww. obiektu.

Jednakże przez wojnę za naszą wschodnią granicą, a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, diametralnie wzrósł koszt budowy żłobka. Najniższa kwota z przetargu ogłoszonego w 2022 r. na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego wynosiła ponad 10 mln złotych, co znacznie przewyższyło wartość przyznanego dofinansowania.

Aby nie utracić ww. dofinasowania w wysokości 4 mln zł Gmina Bodzentyn była zmuszona przeznaczyć te środki na realizację innych ważnych zadań na terenie naszej gminy tj.

 • budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn,
 • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • rewitalizację miasta Bodzentyn – etap II,
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka.

Informacja dla mieszkańców gminy Bodzentyn zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół-Parcele.

Informacja Wzdół 28.03.2024

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Gmina Bodzentyn.

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ma za zadanie wypracować system koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących pomocy – seniorów (osób 60+) poprzez ułatwienie im dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kryteria premiujące:

 • osoba zamieszkująca samotnie,
 • osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa,
 • niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub długotrwała/ przewlekła/nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Projekt ma na celu podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego, dzięki usługom:

 • opiekuńczo - zdrowotnym,
 • terapeutyczno - psychologicznym,
 • wspierającym,
 • profilaktyki zdrowotnej.

Formy wsparcia dla uczestników projektu :

 1. usługa Gminnego Koordynatora ds. Lokalnego Systemu Wsparcia dla Seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,
 2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:
 • usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnoprawnościami,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta,
 • dzienne formy usług opiekuńczych - usługa kompleksowa (warsztaty artystyczne, kulinarne, ruchowe, zajęcia na basenie, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru itp.),
 • pakiety rehabilitacyjne - trener/rehabilitant/fizjoterapeta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba,  turnusy rehabilitacyjne, masaże lecznicze)  - usługa kompleksowa
 1. usługi terapeutyczno-psychologiczne,
 • pomoc terapeutyczna m. in. światłopterapia, muzykoterapia, ziołolecznictwo - usługa kompleksowa
 • psycholog/psychoterapia
 1. usługi wspierające
 • ,,taksówka dla seniora”- mających trudności w poruszaniu się komunikacją publiczną,
 • fryzjer/kosmetyczka,
 1. aktywizacja prozdrowotna- zajęcia wspierające koncentrację i pamięć
 1. usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej
 • edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi,
 • warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024r. do 31.01.2027 r.

Wartość projektu dla  Gminy Bodzentyn to 1 984 716,10 zł, w tym:

-  1 882 697,98  zł - kwota dofinansowania

-    102 018,12 zł - wkład własny Gminy Bodzentyn.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”  będzie odbywała się w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w załączeniu) oraz zapoznaniu z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów"

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – Skala Lawtona -skala oceny złożonych czynności życia codziennego (IADL)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Promocja

 

plakatbudzetpanstwa420x297 1 1710406141

Ważna informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie w sprawie wody z ujęcia wodociagu Wzdół-Parcele.

 

2024 03 28 3 1

Przedstawiamy Państwu harmonogramy pracy „Orlików” na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Orliki będą czynne przez cały tydzień od 2 kwietnia.

 

2222

1714041519122 42e03061 9f6c 4e3c 8568 ac95b49d0e54 1

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  dnia 29.03.2024r.  kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.

Za utrudnienia przepraszamy!

„Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie.”
(św. Jan Paweł II)
 
W dniu 27 marca  2024 r. w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym odbył się  uroczysty Apel Wielkanocny. Uczniowie klasy 4 pod kierunkiem wychowawczyni - p. Małgorzaty Skrzypek i katechetki - p. Barbary Kręcisz przygotowali program słowno - muzyczny na temat obchodów zbliżających się świąt. Czwartoklasistom towarzyszył Chór Szkolny prowadzony przez nauczycielkę muzyki - p. Magdalenę Szmalec.
Na zakończenie Pan Dyrektor - Roman Pytel złożył całej społeczności szkolnej świąteczne życzenia.
 
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
 
 

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych od Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresy Bzymek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby.

 

yczenia Wielkanocne UMiG

W dniu 27 marca 2024 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego - dr Jan Reklewski oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie - Marcin Sikorski podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji zadań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Bodzentyn.

Przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej, ma na celu rewitalizację budynków znajdujących się we władaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nadaniu im nowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i kulturowych, w taki sposób, aby jak najlepiej służyły lokalnej społeczności oraz turystom zwiedzającym Gminę Bodzentyn i Świętokrzyski Park Narodowy.

Połączenie zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Święta Katarzyna, stawów biskupich oraz Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie pozwoli w przyszłości na stworzenie produktu turystycznego będącego wizytówką naszego miasta i gminy. Podjęte działanie ma na celu scalenie wszystkich atrakcji Bodzentyna w jedną kompleksową ofertę turystyczną skierowaną zarówno do mieszkańców, jak również turystów.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wielokrotnie podkreśla, iż priorytetowym działaniem jest rozwój turystyki, co niejednokrotnie zostało potwierdzone licznymi działaniami oraz zrealizowanymi inwestycjami. Należy nadmienić, że w dniu dzisiejszym gmina Bodzentyn złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kładki prowadzącej przez teren stawów biskupich opiewający na wartość 5 mln zł.

Dziękujemy Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego za możliwość wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki i ochrony dóbr kulturowych oraz przyrodniczych naszego regionu.

Z dniem 30 kwietnia br. upływa obecna kadencja Rady Miejskiej w Bodzentynie, z tej okazji podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 marca br. podsumowano dotychczasową pracę Rady. Na 88 sesjach Rada Miejska uchwaliła 742 uchwały. Najkrótsza sesja trwała 45 min, a najdłuższa ponad pięć godzin. Warto podkreślić, że była to najdłuższa w historii samorządu kadencja, pełna wyzwań, chwil radości, sukcesów, ale również momentów trudnych, związanych z różnicą zdań, poglądów i podejmowaniem niełatwych decyzji.

Już na początku kadencji w 2019 r. pojawiły się nieoczekiwane zmiany w składzie Rady, która swoją prawomocną działalność rozpoczęła w momencie złożenia ślubowania przez radnych w dniu 20 listopada 2018r. W wyniku wygaśnięcia dwóch mandatów radnych, w okręgu wyborczym Nr 13 w Świętej Katarzynie oraz okręgu wyborczym Nr 10 we Wzdole Rządowym odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Podczas dzisiejszej sesji Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba skierował szczególne podziękowania do Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz przekazał im pamiątkowe upominki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Teresa Bzymek podczas swojego wystąpienia powiedziała - ,,W związku ze zbliżającym się końcem kadencji, pragnę wyrazić serdeczne podziękowania każdemu z Was za niezwykłe zaangażowanie i oddanie w rozwój naszej Gminy.

Dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom radnym i sołtysom za wspólne decyzje, dyskusje i za to, że zawsze stawaliśmy ramie w ramie w obliczu wyzwań. Wasze różnorodne perspektywy i oddanie sprawiły, że nasza gmina stała się jeszcze bardziej serdecznym i przyjaznym miejscem do życia.

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność Panom Burmistrzom za ciężką pracę, chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz oddanie w realizacji naszych wspólnych marzeń i celów. To dzięki wyjątkowo owocnej współpracy, jaką mieliśmy zaszczyt prowadzić w ciągu całej kadencji na linii Rada Miejska - Urząd Miasta i Gminy rozpoczęliśmy i sfinalizowaliśmy wiele inicjatyw.

Nie mogę zapomnieć o Pani Skarbnik, Panu Sekretarzu oraz kierownikach poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych gminy oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Wasze zdolności organizacyjne, oraz poświęcenie sprawiają, że funkcjonowanie Urzędu i jednostek organizacyjnych jest nie tylko efektywne, ale i sprawnie zorganizowane, co przekłada się na korzyść naszych mieszkańców.

Składam serdecznie podziękowanie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy - dziękuję Wam za Wasze codzienne zaangażowanie i za to, że zawsze stawaliście na wysokości zadania, pomagając naszej społeczności w najróżniejszych sprawach.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom, dzięki którym i dla których tu byliśmy. Przez te ponad 5 lat ich głos był przez nas słyszalny, a zgłaszane problemy i pomysły w miarę możliwości realizowane. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość oraz każde miłe słowo i życzliwy gest.  

Z całego serca życzę Państwu wszelkiej pomyślności w przyszłych przedsięwzięciach. Niech Wasze drogi prowadzą Was do jeszcze większych sukcesów i spełnienia osobistego oraz zawodowego.”

Podsumowanie nie było jedynym punktem sesji. Radni podjęli jeszcze 15 uchwał, w tym uchwałę w sprawie zatwierdzenia partnerstwa i przystąpienia do realizacji projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, którego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

 

Czwartkowe popołudnie 21.03.2024 roku słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bodzentyna, upłynęło w iście świątecznej atmosferze. Jak przystało na prawdziwe Wielkanocne spotkanie, w Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanych stołów, zastawionych tradycyjnymi potrawami. Poczęstunek został w całości przygotowany przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wilkowa i Świętej Katarzyny.

W spotkaniu uczestniczyli również, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Pan Dariusz Skiba i Radny Rady Powiatu Kieleckiego – Pan Wojciech Kózka. Gości uroczyście powitali, Pani Elżbieta Łakomiec i Pan Marian Przeździecki, którzy jednocześnie złożyli wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne życzenia. Wiersz swojego autorstwa nawiązujący do tradycji Świąt Wielkanocnych zaprezentował Pan Jan Durlik.

„Spotkanie Wielkanocne Seniorów”

Dziś w Wilkowie dzień radosny,

zebrali się seniorzy w pierwszy dzień wiosny.

Przyjechali do nas z całej gminy,

by się spotkać przed Świętami Wielkanocnymi.

Życzenia złóżmy sobie nawzajem

i skosztujmy barszczu z wielkanocnym jajem.

Niech nadchodzące święta,

dodadzą nam wszystkim radości i uśmiechu,

byśmy dostrzegali dobro w drugim człowieku.

Nadchodząca wiosna nowe siły w nas budzi,

bądźmy dostrzegani wśród innych ludzi.

Choć jesteśmy wszyscy już w podeszłym wieku,

to młody duch drzemie w każdym człowieku.

Niech radość i szczęście panują wśród nas,

byśmy godnie mogli przeżyć dany nam czas.

Cieszyć się życiem, by wesołe spędzać chwile,

I wspólnie wspominać wszystko mile.

                                                                                                           Janek Durlik (Pisarek)

Świąteczne spotkanie w Wilkowie było jednocześnie okazją do integracji i wspólnego spędzenia wolnego czasu, a w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bodzentyna składają Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Bodzentyn życzenia pełnych pokoju, radości i miłości Świąt Wielkanocnych z radosnym ALLELUJA!

Teresa Comber

21 marca, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły spotkali się, aby pożegnać zimę, a powitać wiosnę. Organizatorem tego radosnego spotkania pod nazwą „WIOSENALIA” był Samorząd Uczniowski prowadzony przez panią Annę Kozieł. Tak naprawdę to cały tydzień upłynął w wiosennej atmosferze, a uczniowie solidnie przygotowywali się na nadejście tej długo wyczekiwanej pory roku. Począwszy od poniedziałku każdy dzień tygodnia miał swoje hasło przewodnie: poniedziałek to  „DZIEŃ BEZ PLECAKA”, wtorek – „DZIEŃ NA OPAK”, środa – „DZIEŃ ŻABY”, czwartek – „DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI” , piątek – „DZIEŃ SZALONEJ FRYZURY”.

W pierwszym dniu wiosny uczniowie klas I - VIII już od rana gromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji. Na początku mieli okazję wzięcia udziału w różnego rodzaju konkurencjach sprawnościowych, takich jak: skok w dal, rzut woreczkiem do celu, robienie brzuszków,  kręcenie hula–hoop, przeciąganie liny. Następnie chętni uczniowie wystąpili w szkolnym konkursie „Mam Talent”, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności w układaniu kostki Rubika na czas, tańcu, śpiewie i akrobatyce. W kolejnej części  wytypowane z każdej klasy osoby pojedynczo, w parach lub grupach miały możliwość  wykazania się swoimi umiejętnościami w  takich konkurencjach, jak: „Zgaduj zgadula” – rozpoznawanie przedmiotów z zasłoniętymi oczami, „Obieranie warzyw”, „Kalambury plastyczne”, „Krzesła”, „Wykreślanki i krzyżówki”, „Poznaj, co to” – rozpoznawanie owoców po smaku. „Wiosenalia” zakończyły się wspólnym oglądaniem filmu. Tak więc można stwierdzić, że pierwszy dzień wiosny upłynął w naszej szkole pod znakiem zabawy i dobrego humoru.

Magdalena Skrzeczyna

 

W czwartek 21 marca 2024 r. dzieci z Przedszkola w Świętej Katarzynie świętowały Pierwszy Dzień Wiosny.

W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny rozpoczęły się już kilka dni wcześniej, zmieniła się dekoracja sal przedszkolnych z zimowej na wiosenną. Dzieci z grupy Sówki miały za zadanie wykonać Marzannę-Zimową Pannę, natomiast przedszkolaki z grup Biedronek i Pszczółek wykonały prace plastyczne o tematyce wiosennej, które stały się  elementem wystroju korytarza przedszkolnego z okazji zbliżających się obchodów Dnia Wiosny.

Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku, dlatego też Pierwszy Dzień Wiosny jest zawsze radośnie witany przez wszystkie dzieci. Aby podkreślić wyjątkowość tego dnia, przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Przyniosły ze sobą gałązki bazi wierzbowych, jako symbol pierwszych zwiastunów wiosny. Wykonane z pomocą pań kolorowe opaski zdobiły głowy naszych przedszkolaków dodając im uroku.

Tego dnia dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania dotyczące wiosny, a także prezentowały w salach swoje stroje, tańcząc przy piosenkach o tematyce wiosennej.

Mimo wielu ciekawych atrakcji najbardziej wyczekiwaną częścią dnia był spacer po szkolnym korytarzu. Dzieci radośnie maszerowały w barwnym korowodzie trzymając w rękach wiosenne zwiastuny, na czele z Marzanną - Zimową Panną. Podczas przemarszu przywoływały wiosnę głośnymi okrzykami i piosenkami. W ten sposób symbolicznie pożegnały zimę i powitały nową porę roku. Przedszkolaki z radością  wspólnie z Panią Wiosną  zatańczyły Taniec kwiatów.

W pięknych strojach i z zielonymi gałązkami w rękach, dzieci wprowadziły wszystkich w pogodny, wiosenny nastrój, wyrażając swoją radość z nadejścia nowej pory roku - WIOSNY.

 

Bożena Dwojewska

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS