Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo
ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych
na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem
jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych

Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.

Gwarancje na wszystkich kontach osobistych

Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG.
Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze.

Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank
lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być
np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank,
ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy
na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.

Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?

Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.

Gdzie dowiem się więcej?

To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji
na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341.

 

BFG zdjcie na stron i do gazetki min

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia o godz. 19:30 zapłoną świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. Uczcijmy pamięć poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, a także zwykle zapomnianych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej. Cześć Ich pamięci!

W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Kampania społeczna IPN nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II.

Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

 

candle 2038736 1920

Po zakończeniu I wojny światowej Państwo Polskie stanęło przed wieloma problemami. Uwidaczniało się to we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na obszarach miejskich i wiejskich. Skutki wojennej gospodarki austro-węgierskich okupantów dotknęły mocno Bodzentyn i okolice, spotęgował je dodatkowo wielki pożar miasta 20 czerwca 1917 r.

Odbudowa miasta i więzi społecznych po odzyskaniu niepodległości zdominowały życie mieszkańców. Mówią o tym uchwały zebrań  miejskich jak pisano osady Bodzentyn, które zachowały się w księdze przechowywanej w Archiwum Państwowym w Kielcach. Bodzentyn nie był w tym czasie miastem jednak w sprawozdaniach używano nazwy „zebranie miejskie”, chcąc podkreślić jego istnienie jako miasta do 1869 r. i dążenie mieszkańców do odzyskania praw miejskich, co stało się dopiero w 1995 r.

Na początku listopada 1918 r. zaczęły ustępować austriackie i niemieckie władze okupacyjne. Już 3 listopada zebranie mieszkańców Bodzentyna uchwaliło, wskutek opuszczenia przez żandarmerię austriacką posterunku, powołanie straży miejscowej do zaprowadzenia porządku w mieście i okolicy. Komendantem straży został nauczyciel ludowy z Bodzentyna Adam Bieroń, jego pomocnikami Jan Toporkiewicz i Roman Czernikiewicz.

W końcu listopada 1918 r. przeprowadzono wybory do Rady Gminy Bodzentyn. W jej składzie znaleźli się Adam Bieroń, Władysław Pałysiewicz, Jan Pałysiewicz syn Romana, Adam Domański, Stanisław Kwietniewski, Bronisław Kowalski, Adam Sadkowski, Józef Kudliński, Jan Toporkiewicz, Piotr Piasecki, Karol Kudliński, Josek Sztarkman, Berek Szafir.

Podczas kilku zebrań w 1919 r. zajmowana się problemami ludności w związku z pożarem w 1917 r.  Stwierdzono konieczność odebrania od Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Królestwie Polskim wynagrodzenia pogorzelowego za spalone budynki miejskie. Przypomniano o  przyznaniu przez władze okupacyjne 10 000 koron dla ofiar pożaru, na kupno materiałów budowlanych. Ponieważ do tego czasu pieniądze te nie zostały wydane upoważniono określone osoby do wyjaśnienia tej sprawy. Ustalono potrzebę jak  najszybszego uruchomienia kasy miejskiej, której dokumenty i pieniądze uległy spaleniu podczas pożaru. Postanowiono sumę 5310 koron przyznaną dla pogorzelców przez byłego Generał Gubernatora w Lublinie rozdać poszkodowanym na odbudowę domów.

Na początku 1919 r. mieszkańcy jednogłośnie wypowiedzieli się za budową szkoły elementarnej 7-klasowej na terenie wzgórza zamkowego, ponieważ poprzednia spłonęła w pożarze. Obszar tzw. Zamczyska zamierzano oddać do użytku Zarządowi Szkół Elementarnych „z prawem budowy gmachu i urządzenie boisk, pólek doświadczalnych i ogrodu-sadu w celach praktycznego wychowania dzieci”. Jednocześnie obowiązkiem Zarządu miało być otoczenie ruin zamku „najsumienniejszą opieką”. Planowano z takim podaniem wystąpić do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. To ważny przejaw postawy mieszkańców – ratowania pozostałości bodzentyńskiego zamku.

W czerwcu 1919 r. przedstawiciele mieszkańców miasta uchwalili: „Obecna osada Bodzentyn od wieków była miastem i dzięki tylko nieżyczliwym tendencjom rządu rosyjskiego” został przemianowany na osadę, „z pozbawieniem tych szerokich praw jakimi się cieszyły miasteczka. Obecnie przy upadku obcych rządów i powołania do życia drogiej naszej Ojczyzny Polskiej ufamy, że nasze poniżenie się skończyło i stanowimy: oddzielić się od Gminy Bodzentyn i prosić władze powiatowe wejść z przedstawieniem do Ministerstwa o przemianowanie osady Bodzentyn na miasto z burmistrzem na czele, z przyznaniem praw i przywilejów jakie Bodzentyn posiadał przed powstaniem 1863 roku za czasów polskich, z przydzieleniem obszaru niezbędnego dla należytego rozwoju miasta”. Dla poczynienia starań w tej kwestii  upoważniono Adama Bieronia, Jana Pałysiewicza syna Romana i Jana Toporkiewicza.

W sierpniu 1919 r. dokonano wyborów sołtysa osady Bodzentyn na kolejne trzy lata. Został nim w dalszym ciągu Józef Wojciechowski, a jego zastępcą w miejsce Antoniego Koziołka Józef Świderski, na poborcę podatków i składek wybrano Wincentego Kwietniewskiego, po pół roku zastąpił go Jan Bekier. W tym czasie wójtem gminy był Wojciech Wojkowski. W marcu 1920 r. prawo głosu do podejmowania uchwał posiadało 119 osób.

W latach 1919-1920 r. zajmowano się również działalnością Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, dzierżawą rzeźni w Bodzentynie; zobowiązano kominiarzy do czyszczenia kominów w domach mieszkalnych co miesiąc, zaś w piekarniach co tydzień, ustalono również opłaty za tę usługę; postulowano umieszczenie przytułku dla starców w nowym budynku, gdyż poprzedni spłonął w czasie pożaru miasta.

Pierwsze lata wolnej Polski były ciężkie dla Bodzentyna, jednak w miarę możliwości uczestnicy zebrań miejskich na czele z sołtysem starali się ulżyć trudnej sytuacji mieszkańców, pamiętając też o minionej świetności miasta.

W zał. fotografie z bodzentyńskiego „miasta umarłych” – miejsca wiecznego spoczynku i pamięci o naszych przodkach.

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

 

WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW DO 14 GRUDNIA 2020 R. ORAZ AKTUALIZACJA REGULAMINU NABORU I ZAŁĄCZNIKÓW
W związku z uzyskaniem przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na uznanie za kwalifikowany podatku od towarów i usług VAT w ramach naboru mikrograntów publikujemy zaktualizowane wersje dokumentów dotyczących tego naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw został wydłużony do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.
Kontakt w sprawie naboru:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin oraz pozostałe dokumenty dostępne na stronie:http://kultura.bodzentyn.pl/
 

130547433 2851133558431460 5841312418446562291 n

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (80%), a w drugim 300 zł miesięcznie (60%). Nabór trwa do 14 grudnia 2020 r. do godziny 16.00.
Kontakt w sprawie naboru:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie http://kultura.bodzentyn.pl/
 
130547433 2851133558431460 5841312418446562291 n
 

Od środy, 16 grudnia mieszkańcy będą mogli załatwić formalności związane z rejestracją pojazdów bez konieczności wizyty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Przypominamy, że filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Dzięki internetowej rejestracji, wizytę będzie można umówić na 5 dni do przodu. Co ważne, jedna osoba będzie mogła zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą w dniu wizyty, w formie wydruku, bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.

W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Co ważne, rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie numery VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

Jak co roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się po raz 10. Regionalny Przegląd Gadek „Toto Nase Ludowe Godanie".
Ze względu na panujące warunki pandemii uczestnicy przesyłali swoje prezentacje, które oceniła Rada Artystyczna w składzie:
• prof. Stanisław Cygan – językoznawca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
• dr Alicja Trukszyn – kulturoznawca, gł. instruktor ds. propagowania dziedzictwa kulturowego – WDK w Kielcach,
• Arkadiusz Szostak – animator kultury, scenarzysta, reżyser.
 
Po wysłuchaniu 4 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać I miejsce Barbarze Latała z Dąbrowy Górnej, gm. Bodzentyn, która jest prezesem Stowarzyszenia Dąbrowa.
Pani Basia po raz kolejny pokazała swój kunszt w tej dziedzinie zdobywając po raz kolejny czołowe miejsce w tym konkursie. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że w tym trudnym dla kultury roku nasi artyści dbają o jej krzewienie i kultywowanie.

MGCKiT

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach została podpisana umowa o powierzenie grantu pomiędzy Stowarzyszeniem „Strefa Wokół Łysej Góry” z siedzibą w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację projektu pn. „Scena i ekran – sposobem rozwoju potencjału społecznego i dziedzictwa lokalnego”. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do kina i teatru dla mieszkańców Gminy Bodzentyn, ukierunkowane dla osób dorosłych oraz dzieci. Liczymy, że jak tylko sytuacja w kraju się zmieni, ruszymy z realizacja pełną parą. Wniosek napisany został przy współpracy Stowarzyszenia z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Kwota całkowitego wydatku projektu 19 674,00 zł, dotacja ze środków projektu grantowego 17 574,00 zł, wkład własny 2 100,00 zł.

MGCKiT

130142248 2850247421853407 6695068253618134247 o

 

„Święty Mikołaj -  jaki On jest?” to temat naszego konkursu organizowanego po raz pierwszy w takiej formie ze względu na panującą sytuację. Konkurs jest częścią tegorocznych wydarzeń mikołajkowych organizowanych przez  Miejsko – Gminne Centrum Kultury  i Turystyki w Bodzentynie oraz Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.

Konkurs mający zachęcić dzieci do przedstawienia własnych wyobrażeń o Świętym Mikołaju mile zaskoczył organizatorów. Wpłynęło 159 prac wykonanych przez uczniów licząc od klas przedszkolnych do ósmej klasy szkoły podstawowej. Udział tak licznej grupy uczestników bardzo cieszy i skłania do organizowania kolejnych konkursów w podobnej formule. Dziękujemy również dyrektorom i nauczycielom szkół z naszej gminy za zaangażowanie
i zachęcanie swoich podopiecznych do udziału w tego typu inicjatywie.
Z naszych szkół wpłynęła następująca liczba prac:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie 93 prace,  

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym 38 prac,
Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 14 prac,  

Szkoła Podstawowa w Śniadce 8 prac,

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi 4 prace,

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie 2 prace.

Prace konkursowe dzieci i młodzieży rozstrzygnięto w trzech grupach wiekowych:

*Grupa I- dzieci w wieku przedszkolnym
*Grupa II- uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
*Grupa III - uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac.

Komisja oceniająca w składzie:

1) Inga Świderska

2) Aleksandra  Furmańczyk

3) Anna Koprowska

4) Marcin Sikorski

dokonała oceny wszystkich nadesłanych prac, pod względem walorów estetycznych, wkładu pracy, zgodności z tematyką konkursu oraz  samodzielności wykonania prac.

W poszczególnych kategoriach komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

Grupa I - dzieci w wieku przedszkolnym

I miejsce - Martyna Ryba   SP we Wzdole  Rządowym

II miejsce - Antoni Jędrzejczyk   ZSP w  Bodzentynie 

III miejsce - Maja Zwada  SP w Śniadce

Grupa II - uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych

I miejsce - Jakub Bracha   SP we  Wzdole Rządowym

II miejsce - Maja Łubek   SP we Wzdole Rządowym

III miejsce – Zuzanna Czernikiewicz   ZSP w Bodzentynie

Grupa III - uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych

I miejsce – Maja Marzec   ZSP w Bodzentynie

II miejsce - Małgorzata Wrona   SP w Woli  Szczygiełkowej

III miejsce - Kamila Słotnicka   ZSP w Bodzentynie

GRATULUJEMY wszystkim za wspaniałe prace konkursowe :) !!!

Wszystkim uczestnikom zostaną przekazane drobne upominki za czynny udział w konkursie. Wygrani w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe przekazane przez organizatorów.

W sprawach przyznanych nagród organizatorzy będą kontaktować się indywidualnie z dyrekcją szkoły do której uczęszczają poszczególni uczniowie.

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Życzenia Świąteczne od Pani Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik dla mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn
 
MRJ JPG

Rusza świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących. Organizatorami zbiórki są Harcerze z Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki. Zbiórka trwa do 17 grudnia 2020 r. Artykuły spożywcze należy dostarczać do siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, Bodzentyn.

 

ZBIORKA ZYWNOSCI 

Lenka, Antoś i Mateusz - jedyne trojaczki w Gminie Bodzentyn mają już 6 lat.
W piątek 04.12.2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Radną Rady Miejskiej Dominiką Skarbek odwiedzili dzieci i ich rodziców, wręczając trojaczkom prezenty od Św. Mikołaja. Rodzina bardzo ucieszyła się z wizyty władz gminy dziękując za pamięć i upominki. Burmistrz życzył rodzinie zdrowia, cierpliwości, aby dzieci były zawsze źródłem radości i powodem do dumy, a sześciolatkom dużo uśmiechu, beztroskiej zabawy i wspaniałych przyjaciół.

K.Sepioło

Kochasz zwierzęta? Możesz im pomóc! Rusza zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Dyminach!
Organizatorami zbiórki są Harcerze z Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Najbardziej potrzebna jest karma sucha i mokra dla psów i kotów. Mile widziane także wszelkiego rodzaju koce, posłania, miski oraz smycze.


 
ZBIORKA NA SCHRONISKO DYMINY

W dniu 7 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba miał zaszczyt odebrać nagrodę dla Miasta i Gminy Bodzentyn. Wyróżnienie w formie statuetki tzw. „Wędrowca Świętokrzyskiego” w kategorii ,,Gmina turystyczna" otrzymał z rąk członka Zarządu Województwa Tomasz Jamka w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

- Jest to wielkie wyróżnienie dla Miasta i Gminy Bodzentyn, ponieważ dostrzeżono szereg pozytywnych zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy dążyć do rozwoju Gminy Bodzentyn poprzez odsłanianie jej nowego turystycznego oblicza. Ponadto jestem przekonany, że wszystkie realizowane inwestycje w znacznym stopniu przyczynią się do lepszego poznania bogatej historii tego wyjątkowego miejsca - powiedział Burmistrz Dariusz Skiba

Każdego roku, w ramach Światowego Dnia Turystyki, marszałek województwa świętokrzyskiego wyróżnia osoby i instytucje zasłużone dla świętokrzyskiej turystyki. Światowy Dzień Turystyki to święto turystów, ludzi aktywnych, a także tych, którzy zajmują się turystyką w ramach działalności samorządowej, gospodarczej, lub społecznej.

W roku 2020 nagrody wręczono w następujących kategoriach:

  • Przedsiębiorstwo turystyczne – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAJSAK” – Camping Browarny,
  • Atrakcja turystyczna – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki,
  • Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Bodzentyn,
  • Osobowość turystyczna – Marzena Martyńska – Sekretarz PTTK Sandomierz,
  • Organizacja turystyczna – Oddział Świętokrzyski PTTK.
  • Specjalne wyróżnienie, tzw. „Super Wędrowca Świętokrzyskiego” za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie otrzymał Świętokrzyski Park Narodowy.

E.Kita

Fot. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Urząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Komunikat do konsumentów wody z wodociągu Krajno gm. Górno dotyczący mieszkańców miejscowości Święta Katarzyna. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbki wody pobranej w dniu 26.11.2020 r. stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi. Decyzja w załączeniu.

Załączniki:
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech