W dniu 9 czerwca br. w Zagrodzie Czernikiewiczów odbędzie się wydarzenie pn. ,,Dzień Dziecka z Babcią i Dziadkiem". Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Plakat Dzie Dziecka Zagroda

logotypy efs aktywni

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.
Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie trwała od maja 2024 do sierpnia 2024 r. Ilość miejsc ograniczona.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 26-08-158.
Osoba do kontaktu: Marzena Tatar, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (docx)
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa(pdf)
- załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Formularz zgłoszeniowy,
- załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – Oświadczenie
- załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego – Klauzula informacyjna
- załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności.
- załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie

- załącznik Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem

 

Julita Jasińska

 

Źródło: [LINK]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że wyznaczono dodatkowy termin na wydawanie skierowań na 2024 rok do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w dniach 03.06.2024r. do 17.06.2024r.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2023 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in.:

 • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 • ubóstwo (kryterium dochodowe: 600,00 zł na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotnie gospodarująca),
 • bezdomność (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności),
 • długotrwała lub ciężka choroba (zaświadczenie lekarskie),
 • przemocy w rodzinie (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu),
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (dane w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),
 • alkoholizm lub narkomania (dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

Skierowanie mogą otrzymać osoby u których występują wymienione wyżej przesłanki oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w  ustawie o pomocy społecznej:

- 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.590,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

 • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
 • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2023r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;
 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2024 rok.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH  PROGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

 

Beata Dulęba

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśli”

                                                                                                                                                 Cyceron

 

Dnia 28  maja 2024 r. uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w  Świętej Katarzynie przyjechali na wycieczkę do Bodzentyna. Głównym celem wyjazdu była uroczystość pasowania uczniów na czytelnika w Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie. Zanim jednak do tego doszło pierwszoklasiści rozpoczęli wycieczkę od wizyty w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława B.M. Uczniowie podziwiali ołtarz główny, pochodzący z katedry wawelskiej (1546 r.),  maryjny gotycki tryptyk (1508 r.), kamienną chrzcielnicę  oraz inne wspaniałe zabytki bodzentyńskiej świątyni. Po zwiedzaniu i modlitwie wszyscy udali się do remizy strażackiej. Po dotarciu na miejsce Pan Strażak – Bartosz Pytel w bardzo ciekawy sposób opowiadał o tajnikach strażackiej pracy, oprowadził po pomieszczeniach remizy. Pokazał pojazdy oraz sprzęt gaśniczy. Uczniowie wysłuchali opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Dowiedzieli się, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują ludzi, zwierzęta, pomagają przy powodziach.

Następnie wszyscy udali się do siedziby biblioteki. Tam czekała na dzieci Pani Anna Koprowska, która przygotowała uroczystość Pasowania na Czytelnika. Na początku uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną. Recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki tematycznie związane z książkami i czytelnictwem. Później nastąpiło ślubowanie oraz uroczyste pasowanie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ufundowane przez bibliotekę książki.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.  Biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie każdy jest zawsze mile widziany, gdzie zawsze można wypożyczyć ciekawą i pouczającą książkę.

Uczniowie klasy I wraz z opiekunami serdecznie dziękują Pani Annie Koprowskiej oraz Strażakom OSP Bodzentyn za miłe i pouczające przyjęcie.

 

Beata Łapka

Maria Szymczyk

 

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka od Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Dzie Dziecka 2024

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem boiska „Orlik” w Bodzentynie w ramach zadania "Aktywny weekend".
Jednocześnie informujemy, iż godziny w ramach zadania „Aktywny Orlik” pozostają bez zmian.

443822107 938633798058913 1298970549532236950 n

2024 05 31 1 page 0001

441146737 938633801392246 3060135736231789578 n

 

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze”

Przygotowanie i realizacja inwestycji w teorii oraz wymiana źródła ciepła i termomodernizacja w praktyce – to tematy najbliższego spotkania w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Webinar, na który każdy zainteresowany może się już zarejestrować (https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq), odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o godz. 10:00.

Tylko dobrze docieplony budynek z nowym źródłem ciepła jest pewnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które przyniesie korzyści osobom korzystającym z programu „Czyste Powietrze”. Ale jak się za to zabrać? Czy wystarczy audyt energetyczny, który podpowie, czy dobór nowego źródła ciepła w danym domu, został wskazany zgodnie z jego zapotrzebowaniem na ciepło? Nie tylko na te pytania odpowiemy podczas spotkania online z audytorem energetycznym.

Zapraszamy w czwartek, 6 czerwca o 10:00. Prosimy o rejestrację pod linkiem: https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq (na zgłoszenia czekamy do 5.06.2024 r. do godz. 12:00).

Uwaga! Jeśli nie wyczerpiemy tematu, to obiecujemy kontynuację spotkania. Jak zgłosić dodatkowe tematy z obszaru termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, które mielibyśmy jeszcze omówić? Wystarczy wypełnić ankietę, którą wyślemy do każdej zarejestrowanej osoby.

***

Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

 

1460x616 Akademia Czystego Powietrza zaproszenie webinar 3 06 06 2024

Nowy rozkład jazdy PKS Bodzentyn obowiązujący od 1 czerwca 2024 r.

 

445105886 879975764170913 7440752411673681895 n

W dniu 26 maja 2024 roku w Bodzentynie odbył się Gminny Dzień Strażaka w Bodzentynie oraz obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Bodzentynie w intencji wszystkich strażaków z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. 

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dominik Dudek, druh Krzysztof Gajewski, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Ksiądz dziekan Doktor Leszek Sikorski, kapelan Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Wiceprzewodnicząca rady Miejskiej w Bodzentynie Marzanna Borek, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, Sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Po Mszy Świętej uczestnicy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn udali się na Rynek Górny, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Meldunek o gotowości pododdziałów do kontynuowania uroczystości złożył dowódca uroczystości druh Łukasz Zawierucha. Następnie wszyscy obecni odśpiewali hymn Polski oraz wciągnięto flagę narodową na maszt.

Jednym z najważniejszych punków uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów. Strażacy otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa, za wysługę lat oraz medal dla wzorowych strażaków.

 

Odznaczenia otrzymali:

- Druh Krzysztof Sajecki - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

- druh Karol Wojteczek - srebrny medal za zasługi dla Pozarnictwa

- druh Bartosz Hajdenrajch - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

- druh Dawid Bąderski i Damian Jędrzejczyk - odznaka strażak wzorowy

 

Odznaczenia za wysługę lat:

- Jerzy Laskowski 65 lat

- Krzysztof Sajecki 65 lat

- Maciej Świderski 55 lat

- Andrzej Jarosiński 50 lat

- Stanisław Telka 45 lat

- Marek Białek 35 lat

- Wiesław Grzegorski 35 lat

- Robert Gronostaj 35 lat

- Marek Bzówka 35 lat

- Sylwester Kita 35 lat

- Piotr Pożoga 30 lat

- Tomasz Pożoga 25 lat

- Dawid Zębała 25 lat

- Łukasz Zawierucha 25 lat

- Marcin Pożoga 20 lat

- Janusz Dziób 20 lat

- Łukasz Dziób 20 lat

- Karol Wojteczek 20 lat

- Grzegorz Michta 10 lat

- Paweł Pożoga 10 lat

- Michał Białek 10 lat

- Piotr Kozera 10 lat

- Bartłomiej Łakomiec 10 lat

- Kamil Stefańczyk 10 lat

- Artur Krak 10 lat

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście i uczestnicy wydarzenia. Uroczystość zakończyła się przemarszem przybyłych jednostek OSP z terenu Gminy Bodzentyn i Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn.

 

Zdjęcia: eBodzentyn

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dnia 31 maja 2024 r. kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.

Za utrudnienia przepraszamy!

W dniu 25 maja 1943 roku niemieccy żołnierze na rozkaz dowódcy Alberta Schustera zamordowali 21 mieszkańców Woli Szczygiełkowej. Przed dawną szkołą, gdzie dziś stoi Pomnik Białego Orła, na oczach matek i dzieci rozstrzelano 20 mężczyzn i 1 kobietę.

Dzięki Mieszkańcom Woli Szczygiełkowej pamięć o zamordowanych osobach jest nadal żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako cenna lekcja historii.

W dniu 26 maja 2024 roku w 81. rocznicę pacyfikacji w Woli Szczygiełkowej odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Bogusława Jankowicz, Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz, Stowarzyszenie i Zespół Wolanie spod Łysicy zorganizowali obchody, w których uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dominik Dudek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marzanna Borek, Radni Rady Miejskiej - Teresa Bzymek, Renata Arczewska i Kamil Stefańczyk, Radny Powiatu Kieleckiego Andrzej Jarosiński, Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Tomasz Domański, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie Ewa Kołomańska, Sołtys Krzysztof Arczewski oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Podczas uroczystości odprawiono Mszę Świętą w intencji poległych, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Marian Jakubowski oraz Ksiądz Prałat Jan Tusień.

Zespół Wolanie spod Łysicy zaprezentował program muzyczny nawiązujący do obchodzonego tego dnia matki.

Po Mszy Świętej przybyłe delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze w Miejscach Pamięci, a przy Pomniku Białego Orła odśpiewano hymn "Jeszcze Polska nie zginęła".

 

Bodzentyn, perła Gór Świętokrzyskich, jest kwintesencją, tego co polskie i co charakterystyczne dla naszej Ziemi Świętokrzyskiej. Poprzez swoje szczególne związki z biskupami krakowskimi, wasze miasto i wasi przodkowie byli włączeni w sprawy Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego –  mówił Ksiądz Arcybiskup Henryk M. Jagodziński. Nuncjusz apostolski w RPA i Lesotho, przewodniczył Mszy św. w kościele św. Stanisława w Bodzentynie,  w 50. rocznicę wizyty kard. Karola Wojtyły.

Abp Jagodziński pochodzi z diecezji kieleckiej i podczas swoich pobytów w ojczyźnie i w rodzinnych stronach chętnie przewodniczy uroczystościom w wielu parafiach.

– Może rodzić się pytanie, co łączy Bodzentyn z Ghaną, gdzie właśnie kończę misję jako przedstawiciel Ojca Świętego, aby udać się na kolejną do RPA i Lesotho. Tym, który sprawa że te dwa miejsca na ziemi są sobie tak bardzo bliskie jest osoba naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Gdziekolwiek ten wielki święty się pojawił, tam zostawiał niezatarty ślad w sercach ludzi, których spotkał i w miejscach, po których kroczył – podkreślił nuncjusz.

Wspomniał papieską wizytę w Ghanie w 1980 r., podczas pierwszej podróży do Afryki, w 120. rocznicę tzw. drugiej ewangelizacji tego kraju, mówił o „odkrywaniu pamiątek papieskich” w Ghanie, o ośrodkach i centrach, którym papież z Polski patronuje.

– Poprzez swoje szczególne związki z biskupami krakowskimi, wasze miasto i wasi przodkowie byli włączeni w sprawy Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. Tutaj przybywali kardynałowie, arcybiskupi, królowie, uczeni, dostojnicy państwowi i kościelni. Wśród ciągu pokoleń niezwykłych gości, dokładnie 50 lat temu, przybył także Karol Wojtyła, podążając w orszaku za Jasnogórską Panią podczas jej pielgrzymowania po Polsce – przypomniał hierarcha.

Mówił o kulcie Matki Bożej Częstochowskiej oraz o czci Afrykańczyków wobec Maryi. – W Ghanie, Jej obraz znajduje się w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej w Akrze. W ubiegłym roku 30 pielgrzymów z Ghany udało się na Jasną Górę przed oblicze Jasnogórskiej Pani, jak również do miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II, w tym do naszej kieleckiej katedry – przypomniał.

Na pamiątkę jubileuszu i wizyty – „spotkania Bodzentyna z Afryką”, nuncjusz apostolski przekazał, na ręce proboszcza ks. dr. Leszka Sikorskiego, relikwie św. Jana Pawła II.

Bodzentyn to miasto z tradycjami, lokowane w 1355 r. na prawie średzkim. Zostało założone przez biskupa Bodzantę w poł. XIV w. na wzgórzu nad Psarką. Bodzentyn bywa nazywany „biskupim miastem”, ponieważ pierwsze wieki w historii miasta łączą się z działalnością kolejnych biskupów, którzy fundowali kościoły, budowali zamek, ratusz, mury miejskie, zakładali szpitale i ogrody, rozbudowywali wodociągi, troszczyli się o handel i cechy rzemieślnicze, animowali kulturę, ogrodnictwo, sztukę.

Począwszy od biskupa Bodzanty, byli to: Florian z Mokrska, Jan Radlicki, Piotr Wysz, Zbigniew Oleśnicki, Jan Konarski, Piotr Myszkowski, Jakub Zadzik, Andrzej Trzebicki, Jan Małachowski, Franciszek Krasicki, Felicjan Szaniawski, Kajetan Sołtyk.

Kolejni królowie polscy potwierdzali przywileje dla miasta, odnoszące się najczęściej do jarmarków.  Miasto straciło prawa miejskie po powstaniu styczniowym, odzyskało je w 1994 r.

 

Tekst źródło: ekai.pl

Zdjęcia: Adam Kręcisz

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na XVI Festiwal Wędrowania.
Start już 1 czerwca.
 
Jak co roku zapraszamy do inspirujących miejsc w Górach Świętokrzyskich na spotkania z niekonwencjonalnymi wydarzeniami artystycznymi w pięknych okolicznościach przyrody. Szczegóły na załączonym plakacie. Organizatorami Festiwalu są Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" i Kapkazy Szkoła Wrażliwości.
 
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Gminę Bodzentyn.
 
 
445185906 461773843066762 6223122291459640491 n

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS