Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIEU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu amatorskiego w całym kraju.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 2. organizowania ich bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

- we współzawodnictwie sportowym;

- zajęciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na Boiskach Orlik mogą być organizowane zajęcia.

Korzystać z infrastruktury Boisk Orlik mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Tylko w tych dwóch sytuacjach Animatorzy mogą rozliczyć organizację zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. W innych przypadkach, do 9 kwietnia br. NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA projektu.

Jednocześnie informujemy, że stosowne Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Gdyby okazało się, że opublikowany tekst będzie zawierał przepisy inne, niż te zapowiedziane przez Ministra Zdrowia, a dotyczące organizacji sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, na stronie www.projektorlik.pl zostanie opublikowany komunikat w tej sprawie.

Tekst źródło: https://projektorlik.pl/2021/03/19/orliki-w-czasie-covid-19-ograniczenia-od-20-03-2021-r/

KONKURS❗

1 kwietnia br. rozpoczyna się #NSP2021. Już dziś Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie  pt. „WKOŁO SPISU”. Wystarczy się zgłosić, wykonać pracę zawierającą napis ”SPISZ SIĘ SAM W NSP 2021” i przesłać nam zdjęcia rękodzieła.

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie https://bit.ly/3tvaKsp

NSP2021 konkurs koa gospody

Uwaga ❗

👉Jesteś mieszkańcem #Świętokrzyskiego w wieku od 14 do 25 lat❓

👉Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które zdarza się raz na 10 lat❓

👉Konkurs pt. „Zostań Ambasadorem NSP2021” jest dla Ciebie😃❗️

Szczegóły Konkursu na stronie  https://bit.ly/3s5b5BW

 

NSP2021 konkurs ambasador

 

W nadchodzącą niedzielę serdecznie zapraszamy na koncert zespołu ,,Venatores Tempus’’, w którym wystąpi m.in. mieszkanka gminy Bodzentyn Hania Harabin. Koncert odbędzie się w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie o godz. 12.00.

161644150 2925127534365395 4298537670796964311 n

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

161959023 3525471407559192 2335328965392752957 nlogo20ARiMR niebieskie 2

Klikając w poniższy link zapoznasz się z listą pytań: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
 
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
 
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
 
161335272 263048881993732 4912568151478371388 o

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec. Na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych uczniowie dzielili się wiedza na temat bezpieczeństwa w sieci, a także wykonali prace poświęcone temu świętu.

J.Milanowska
K.Bis

Fot. Uczniowie klas 4-8

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

W dniu 9 marca 2021r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bodzentynie miał miejsce Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik". Wzięło w nim udział 8 uczniów z klas: IIIa, IIIb, IIIc, którzy zakwalifikowali się do etapu szkolnego. Konkurs "Świetlik" objęto Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, został zorganizowany w naszej szkole przez wychowawcę klasy IIIb p. Renatę Czernikiewicz.

Opiekę nad uczniami oraz pomoc w przygotowaniu pełniły panie: J. Perdzyńska, B. Rzadkowska, J. Kiczor. uczniowie przez 60 minut trwania konkursu zmierzyli się z trudnymi zagadnieniami przyrodniczymi. Wszystkim życzymy sukcesu. 

Kiczor
Fot. R.Czernikiewicz

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową to nieodłączny element nauki uczniów klas czwartych. Potrzebną wiedzę zdobywają m.in. na lekcjach techniki, biorąc udział w spotkaniach z policjantem. Z uwagi na nauczanie zdalne, w tym roku szkolnym, zajęcia z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej Policji w Kielcach zostały przeprowadzone online. "Bezpieczny rowerzysta - pierwsze uprawnienie" to temat lekcji, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 4a i 4b. Została ona przeprowadzona przez starszego sierżanta sztabowego Małgorzatę Pędzik i sierżanta sztabowego Tomasza Klimczewskiego. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród naszej najmłodszej młodzieży.

Maria Paluch 

Fot. K.Bis 

Od 1 marca rozpoczyna się nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Marszałka „ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA”

Do 30 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii „Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność. Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać w zakładce – Świętokrzyska Victoria XIII edycja.

Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowiski pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walcez COVID-19, np. ochrona stanowisk pracy lub inne dodatkowe rozwiązania przeciwdziałające rozwojowi pandemii, czy też niwelujące jej społeczno – gospodarcze skutki.Tegoroczna edycja będzie już 13. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 30 kwietnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów trzynastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowana została 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Więcej informacji oraz regulamin:https://www.swietokrzyskie.pro/od-1-marca-rozpoczyna-sie-nabor-zgloszen-do-xiii-edycji-nagrody-marszalka-swietokrzyska-victoria/

Tekst: www.swietokrzyskie.pro

 

Komfort mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków rośnie, o czym w ostatnim okresie mogli się już przekonać mieszkańcy Dąbrowy Górnej. Realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” jest kontynuowana  w 2021 roku – trwa wykonanie części drugiej ww. zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra”. Dla tego obszaru zaplanowano prawie 7,5 km sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ponad 2 km rurociągów tłocznych i 7 przepompowni sieciowych, z których dwie już zamontowano i budowane są do nich drogi dojazdowe.

Zaawansowanie prac najbardziej widoczne jest w Psarach Podłazach, gdzie  wykonano już 3 km kanalizacji, tj. 98 % zaprojektowanej na ten teren sieci. W kolejnych miejscowościach objętych projektem: Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra zaawansowanie prac postępuje – wg stanu na połowę marca 2021 r. wykonano ok. 400 m kanalizacji.

W wyniku realizacji zadania do kanalizacji zbiorczej podłączonych zostanie ok. 250 nieruchomości.

Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku!

Badanie będzie można wykonać 26 marca br. w OPTO - BUSIE, który będzie zaparkowany na parkingu przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki (Bodzentyn ul. Rynek Górny 11) w godzinach 13.30-15.00

bodzentyn2603

Wczoraj w Siekiernie odbyło się oficjalne otwarcie dwóch świeżo wyremontowanych świetlic. W oficjalnym otwarciu wzięła udział autorka i realizatorka projektu oraz Pani Iwona Wielgus Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowanków z Kielc, Pani Renata Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, władze gminy - Pan Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Pan Andrzej Jarosiński Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, oraz lokalna społeczność. Wyremontowany budynek służył niegdyś jako szkoła podstawowa, a po jej likwidacji został przekształcony na świetlicę. Po wielu latach eksploatacji budynek wymagał gruntownego remontu, o co również zabiegali mieszkańcy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi oraz modernizacji budynek odmienił się nie do poznania.
Całkowity koszt projektu wyniósł około 1 000 000,00 złotych.
Środki na realizację projektu pochodziły z "Projektu wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów" - Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Pod koniec ubiegłego roku budynek został także ocieplony oraz przeprowadzono renowację elewacji.
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, a 13 922,88 zł to wkład własny gminy.
 
Poniżej można zobaczyć zdjęcia świetlicy gdy była w trakcie remontu oraz efekt zakończonych prac.
 

CEL KONKURSU: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

 1. Preferowane wydarzenia/działania służące realizacji powyższego celu to:
  1. Organizacja wydarzenia z zakresu upowszechniania idei ekonomii społecznej na przykład:
   • wystawy i/lub kiermaszu/targów wyrobów i usług oferowanych przez  podmioty ekonomii społecznej (PES*);
   • festynu/koncertu dla społeczności lokalnej prezentującego dokonania lokalnych PES;
   • imprezy integracyjnej, na przykład: łączącej pokolenia, zakładające aktywny udział osób z niepełnosprawnościami; inne wydarzenie lub ich cykl działań wpisujących się w realizację powyższego celu zadania publicznego.
  2. Szkolenia, warsztaty, spotkania sieciujące lub inne formy działań edukacyjno-promocyjnych, dotyczące współpracy międzysektorowej na określonym terenie (gmin, powiatów, itp.) między organizacjami pozarządowymi, biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, związanej ze współdziałaniem różnych organizacji i instytucji w celu osiągnięcia zmiany społecznej.
 2. Mając na względzie załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego – wzór oferty realizacji zadania publicznego/ oferty wspólnej realizacji zadania publicznego – punkt 5, podpunkt 3), o której mowa w art. 14 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), preferowane będą zgłoszenia do konkursu zakładające udokumentowanie organizowanego wydarzenia w formie: wydawnictwa (broszura informacyjna, ulotka, publikacja, przeprowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych itp.), filmy, spoty, reportaże dźwiękowe i/lub fotograficzne, wystawy, pokazy promujące ideę ekonomii społecznej. Wszystkie te działania powinny dawać możliwość wykorzystania ich w celach edukacyjno-promocyjnych przez ROPS UMWŚ, co jest związane z przekazaniem przez podmiot wybrany do realizacji zadania praw autorskich do wymienionych powyżej dzieł.

* Podmiot ekonomii społecznej (PES) definicja według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 1. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 2. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • CIS i KIS;
  • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 5. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 6. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji oraz druki do pobrania dostępne na stronie: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Tekst: es.umws.pl

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie wychodzi z nową ofertą dla czytelników.

W ramach upowszechniania czytelnictwa oraz lepszego dostępu do książek Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wydawnictwem Naukowym PWN postanowiła zapewnić czytelnikom na platformie IBUK LIBRA dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Od 1 marca 2021 r. czytelnicy naszej biblioteki będą mogli korzystać z zasób publikacji elektronicznych "Świętokrzyskiej e-czytelni", która oprócz publikacji naukowych udostępnia także literaturę piękną. Przystąpienie do programu jest odpowiedzią na liczne głosy czytelników. Mamy nadzieję, że szczególnie w dobie pandemii możliwość korzystania z szerokiej oferty wydawniczej umili nam czas spędzony z ciekawą lekturą.

Warunki korzystania:

 1. Jeśli jesteś naszym czytelnikiem, zgłoś się po kod PIN do Biblioteki.
 2. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym czytelnikiem, dołącz do grona czytających - zapisz się, odbierz kod dostępu do bazy i czytaj do woli.

Zalety e-czytelni Ibuk Libra:

- robisz własne notatki bezpośrednio w książce

- dodajesz zakładki

- tagujesz ważne fragmenty i zakreślasz kolorami

- wyszukujesz w podręczniku słowa i frazy

- masz własną e-półkę z książkami

- możesz wybierać spośród wielu publikacji w języku polskim

Wejdź na: https://libra.ibuk.pl/ i czytaj całą dobę z każdego miejsca i urządzenia.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

na www plakat maxi

 

libra logo poziom

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech