Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 17 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV – VII pod kierunkiem pani Edyty Baran. W roli prowadzącej wystąpiła przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Jagoda Głowacka, która rozpoczęła od powitania zebranych na uroczystości nauczycieli i uczniów.   Następnie młodzi recytatorzy zaprezentowali wiersze, w których wyrazili wdzięczność za trud wkładany w ich wykształcenie i wychowanie, a także za cierpliwość i życzliwość, jaką nauczyciele okazują im każdego dnia. Szkolny chór pod kierunkiem pana Roberta Puchały uświetnił występ piosenkami nawiązującymi tematycznie do święta edukacji. Akademia odbyła się na tle dekoracji przygotowanej przez panią Jadwigę Mazur. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Beata Stępień, która złożyła nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły serdeczne życzenia oraz podziękowała za ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

                                                                                              Magdalena Skrzeczyna

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie informuje, iż w dniu 25.10.2023 roku nastąpi przerwa w dostawie wody 

OGŁOSZENIE WILKÓW ŚW. KATARZYNA UL. GRABOWA ŻEROMSKIEGO 25.10.2023 page 0001

Zespół „Wzdolskie Kołowrotki” po raz kolejny reprezentował Gminę Bodzentyn na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który w tym roku odbywał się po raz 40. Spektakl pt. „Miedlenie lnu” został wysoko oceniony przez radę artystyczną za kunszt i dbałość o szczegóły. Występ na 40. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie to ogromne wyróżnienie dla zespołu, za które otrzymał nagrodę i dyplom honorowy „ W uznaniu za wybitne dokonania artystyczne”. W tym szczególnym wydarzeniu towarzyszył im burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba, który z dumą przyglądał się prezentacji zespołu oraz odbierał gratulacje od rady artystycznej i organizatorów. Jesteśmy przekonani, że zespół „Wzdolskie Kołowrotki” nadal będzie kultywował tradycje ludową naszego regionu przy wsparciu samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie.

D.S.

W październiku bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę w ramach zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Święta Katarzyna, budowa bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wzdół Rządowy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Bodzentynie” dofinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2023.

Kwota ogółem umowy stanowi: 2 039 634,00 zł W tym: 996 100,00 zł – stanowi dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki; 1 043 534,00 zł – stanowi wkład własny Gminy Bodzentyn, który pokryty będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach wniosku pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację 3 poszczególnych zadań:

1) Budowa boiska w m. Święta Katarzyna – w ramach zadania planuje się realizację boiska trawiastego o wym. 22,50 m x 45,0 m, montaż piłkochwytów o wysokości 6 m oraz dwóch bramek o szerokości 5,0 m, wysokości 2,0 m oraz głębokości ok. 0,8 – 1,0 m. Planuje się, również montaż 18 ławek stalowych. Rozmieszczenie urządzeń zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W celu utworzenia boiska planuje się wyrównanie, zagęszczenie i obsianie trawą terenu. Przy SP w Świętej Katarzynie na chwilę obecną nie funkcjonuje żadne boisko sportowe. W obiekcie mieści się jedynie sala sportowa o wym. 21mx12m.

2) Budowa bieżni w m. Wzdół Rządowy – w ramach zadania planuje się realizację bieżni o wym.

105,00 m x 6,20 m o nawierzchni poliuretanowej z wydzielonymi pięcioma torami w tym jeden do skoku w dal, zeskoczni o wym. 10,00 mx 2,80 m wypełnionej piaskiem o miąższości 50 cm. Tory przeznaczone są do biegów na dystansie 80 m (szerokość toru 1,22m). Miejsce startowe zaplanowano o długości 3,0 m, natomiast strefę do hamowania o długości 22,0 m. Planuje się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej, o łącznej grubości 16 mm. Rozmieszczenie urządzeń na

działce zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W odległości 1,0 m od projektowanych elementów nie znajdują się stałe elementy terenowe stwarzające zagrożenie dla potencjalnych użytkowników. Bieżnia usytuowana będzie w odległości większej niż 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsc gromadzenia odpadów. Bieżnia zostanie zlokalizowana w odległości 15,70 m od granicy z działką drogową oraz 2,0 m od południowej granicy działki. Na chwilę obecną przy szkole nie funkcjonuje obiekt służący uprawianiu sportów lekkoatletycznych.

3) Budowa boiska i bieżni w m. Bodzentyn – w ramach zadania planuje się realizację bieżni o wymiarach 120,0m x 6,20 m o nawierzchni poliuretanowej z wydzielonymi 5 torami w tym jednym służącym do skoku w dal, zeskoczni o wymiarach 10,0 m x 2,80 m wypełnionej piaskiem o miąższości 50 cm. Tory biegowe przeznaczone do biegów na dystansie 100 m. Miejsce startowe o długości 3,0 m, tor biegowy o długości 100 m oraz strefę hamowania o długości 17 m. Planuje się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej o grubości 16 mm Zaprojektowano również realizację boiska trawiastego o wym. 45,5 m x 70,0 m, bramek o szerokości 5, 0 m i wysokości 2,0 m oraz piłkochwytów o wysokości 8,0 m na sekcji wschodniej i zachodniej oraz wysokości 4,0 na sekcji południowej i północnej. Rozmieszczenie urządzeń na działce zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W odległości 1,0 m od projektowanych elementów nie znajdują się stałe elementy terenowe stwarzające zagrożenie dla potencjalnych użytkowników. Bieżnia usytuowana będzie w odległości większej niż 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsc gromadzenia odpadów. działki. Na chwilę obecną przy szkole nie funkcjonuje obiekt służący uprawianiu sportów lekkoatletycznych oraz boisko do gry w piłkę nożną, co w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych.

Justyna Hajduk

DSC 0526

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłosił konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do projektu można zgłaszać od 20 października 2023 r. do 03 listopada 2023 r., w sposób określony w ogłoszeniu.

Informacja

Zarządzenie

Projekt Rocznego Programu Współpracy

Formularz zgłaszania opinii

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 Wojskowego Koła Łowieckiego "Jenot" w Kielcach

Plan polowań page 0001

Plan polowań page 0002

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

plakat 1

Regulamin

5 października br. w Rytwianach odbyły się Mistrzostwa Woj. Św. w sztafetowych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas VI, którzy wśród 14 zespołów okazali się najlepsi zdobywając I miejsce w województwie i awans na mistrzostwa Polski.

Skład zwycięskiej drużyny był następujący:

1. Kozera Wojciech
2. Telka Franciszek
3. Staszewski Stanisław
4. Świderski Wiktor
5. Matysek Wiktor
6. Kowalik Michał
7. Sikora Alan

Opiekunem drużyny był T.Rzadkowski.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na Mistrzostwach Polski.

T.Rzadkowski

IMG20231005115818

 

Każdy z nas pragnie cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Nie bez znaczenia jest nasza dieta czyli składniki odżywcze jakie dostarczamy naszemu organizmowi. Owoce i warzywa powinny pojawiać się w naszym jadłospisie jak najczęściej i w jak największej ilości, stanowiąc co najmniej połowę tego, co jemy. Różne barwy owoców i warzyw cieszą oczy, działają na zmysł estetyczny, ale także mają bezcenny wpływ na nasze zdrowie.

Uczniowie klas drugich zaproponowali zdrową alternatywę dla słodyczy – szaszłyki owocowe. Samo tworzenie, jak i konsumpcja oraz częstowanie pierwszoklasistów dostarczyło im wiele radości. W zajęciach wykorzystane zostały narzędzia i przybory kuchenne zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Wychowawcy klas drugich
SP Bodzentyn

13 października w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego - organizacji działającej dla uczniów jak również przez uczniów prowadzonej, która jest jednym z czterech organów szkoły obok rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele klas 1-8 (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik), a na czele stoi zarząd. Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze – w akompaniamencie hymnu państwowego jak i szkolnego. Dokonano prezentacji składu Samorządu Uczniowskiego, wymieniając przy tym funkcje poszczególnych osób:

 - przewodniczący - Jan Miziewicz z kl. 7a

- zastępca przewodniczącego - Karolina Sokół z kl. 7a

- członek - Oliwia Bąk z kl. 6a

- członek - Zuzanna Michta z kl. 7 a

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym tworzą:

- Bartosz Ksel z kl. 7a i Daniel Rysetskyi z kl. 8a – chorążowie

- Alicja Michta i Zuzanna Michta z kl. 7a, jak również Anita Badzińska i Olivia Bugajska z kl. 8a – asysta pocztu sztandarowego

Ustępujący zarząd w składzie:

- przewodnicząca - Julia Jędrzejczyk z kl. 7a

- zastępca przewodniczącej - Olivia Bugajska z kl. 8a

- sekretarze - Julia Mendak z kl. 7a i Wiktoria Wilkosz z kl. 7a

przekazał władzę nowym rządzącym poprzez wręczenie klucza, który "otwiera wszystkie zamki w szkole". Ślubowanie przyjął Dyrektor szkoły pan Roman Pytel, który życzył nowemu zarządowi owocnej i satysfakcjonującej pracy. Ustępujący zarząd otrzymał podziękowania za cały rok działalności, jak również upominki książkowe.

Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym stara się nie tylko uczyć, ale również przygotować swoich wychowanków do życia we współczesnym świecie. Pamiętajmy, że „dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych” (Janusz Korczak). Dzięki przeprowadzeniu kampanii wyborczej i wyborów uczniowie zapoznali się ze specyfiką głosowania, jak również zrozumieli, że ich zdanie jest bardzo istotne, że mają realny wpływ na wybór nowej władzy, która przez kolejny rok będzie godnie reprezentować ich interesy. Mamy nadzieję, że nowo wybrany zarząd będzie odpowiedzialnie pełnił powierzone mu funkcje. Życzymy powodzenia!

 
Aleksandra Łapka-Zespół Szkół we Wzdole

 
"Dzieci rodzą się że skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwijać."   J. Korczak
13 października -w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wzruszające  życzenia wszystkim Nauczycielom. Dziewczęta i chłopcy z klasy Va i chóru szkolnego dziękowali "wierszem, piosenką i tańcem" ... Symboliczny kwiat wdzięczności został złożony na ręce Dyrekcji. Pozostali nauczyciele otrzymali róże wykonane przez uczennicę kl. 7a - Martynę Kupis.
Do życzeń dołączyła się również Rada Rodziców, która poza pięknymi kwiatami wręczyła wzdolskim pedagogom słodką niespodziankę.
Pan Dyrektor-Roman Pytel, ze względu na przypadającą w tym roku 250. rocznicę powołania KEN, przywołał kilka najważniejszych faktów z historii. Ponadto, podziękował wszystkim pracownikom za ciężką pracę i nagrodził wyróżniających się nauczycieli. 
Magdalena Szmalec (Zespół Szkół we Wzdole Rządowym)

 

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie serdecznie zapraszają na Sylwester w Bodzentynie.

Gwarantujemy świetną zabawę przy dobrej muzyce oraz spektakularny pokaz laserów! Wspólnie pożegnajmy Stary Rok oraz powitajmy nadchodzący Nowy 2024!

SYLWESTER

Życzenia od Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023

 

Dzie Edukacji Narodowej 2023

W dniu 17 października br. w siedzibie Starostwa Zostanie zorganizowane II Seminarium pn. "Zdrowie emocjonalne i psychiczne Seniora" w ramach cyklu spotkań pn.: "Myślę pozytywnie, działam skutecznie", "Nie oceniam, akceptuję". - czynniki sprzyjające poprawie i utrzymaniu kondycji zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu kieleckiego.

 

d6d8d3953845a23e62259ef9b85094e5 1

1 października 2023r. w słoneczną niedzielę grupa mieszkańców gminy Bodzentyn wzięła udział   w wydarzeniu pn. „Kulturalnie z Inicjatywą”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Inicjatywa” z Sieradowic. Danuta Słoka i Marzanna Borek wzięły na siebie sprawy organizacyjne, a Danuta Skrzeczyna napisała projekt i pozyskała środki finansowe z Gminy Bodzentyn. Celem projektu było zaktywizowanie mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, kulturalne spędzanie wolnego czasu oraz umożliwienie rozwijania zainteresowań. Cel projektu został osiągnięty poprzez organizację jednodniowej wycieczki kulturoznawczej pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Uczestnicy wycieczki poznali bliskie zakątki naszego regionu tj. zamek Krzyżtopór oraz Rezerwat Krzemionki Opatowskie.

Przewodnicy, którzy oprowadzali uczestników, w sposób barwny i ciekawy opowiadali na tematy związane ze zwiedzanymi obiektami. Uczestnicy wydarzenia byli bardzo zadowoleni z wycieczki krajoznawczej po naszym pięknym regionie świętokrzyskim. Wszyscy wyrazili opinię, że stwierdzenie –„Cudze chwalicie, swego nie znacie….” jest jak najbardziej zasadne.

   Jesteśmy przekonani, że kolejne wycieczki kulturoznawcze przysporzą nam wiele radości  z poznawania i odkrywania naszego wyjątkowego regionu.

Zadanie publiczne realizowane było przy wsparciu Gminy Bodzentyn.

                                                                                                                                  Danuta Skrzeczyna

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech