Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 /2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 lutego 2024 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W Urzędzie Miasta i Gminy dnia 14 lutego 2024r. zebrała się Komisja Konkursowa, która dokonała oceny wniosków pod względem formalnym.

Wyniki oceny formalnej

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA