Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA zaprasza do udziału w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.
Głównym celem Projektu jest wsparcie obywateli państw trzecich - 72 obywateli Ukrainy w zakresie integracji społecznej i zawodowej, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie w terminie 12.2023- 08.2024r.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy Obywateli/ki Ukrainy
- powyżej 18 roku życia,
- niezatrudnionych,
- zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
- przebywających legalnie na podstawie dokumentów upoważniających do pobytu i/lub pracy (wiza, karta pobytu, dokument potwierdzający objęcie ochroną) w woj. świętokrzyskim,
 
W szczególności:
• Kobiety,
• Osoby 50 +,
• Osoby z niepełnosprawnościami,
• Osoby objęte ochroną czasową w PL w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie.
 
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
• Diagnozę indywidualnych potrzeb Uczestników P wraz z IPD.
• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne.
• Warsztaty z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką.
• Zintegrowane działania społeczne, edukacyjne, sportowe, kulturalne dla uczestników i ich rodzin w postaci darmowych karnetów na siłownię/basen/aerobik, darmowych biletów do kina lub występów teatralnych.
• Wsparcie w ramach kompetencji językowych - kurs j. polskiego zakończony egzaminem.
• Szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
• Wsparcie Asystenta kulturowego
 
Ponadto zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe w wysokości 1433,15 zł (za 120h szkolenia)
- zwrot kosztów dojazdu
- przerwę kawową oraz ciepły posiłek na zajęciach grupowych
- zewnętrzny egzamin z języka polskiego,
- materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu
- zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, tłumacza języka ukraińskiego, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
- dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.
- w przypadku zaistnienia takiej potrzeby jest możliwość skorzystania z materiałów projektowych w języku Braille’a.
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie projektu www.sdu.consultor.pl lub w biurze projektu w Kielcach ul. Kościuszki 11/219 (II piętro) tel. 509-897-754. oraz w Skarżysku-Kamiennej Al. Niepodległości 90 II piętro pok.25 tel. 509 155 430
Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Dofinansowanie z UE 971 698,10 zł
 
CONSULTOR sp. z o.o.
 
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA