Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba otrzymał podziękowanie z rąk Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej oraz Wojewody Świętokrzyskiego Józefa Bryk za szczególne zaangażowanie Miasta i Gminy Bodzentyn w działania, które skupiają się na realizacji programu ,,Maluch +”. Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn od wielu lat jest bardzo aktywny w działaniach mających na celu utworzenie w naszej gminie żłobka.

Podczas spotkania omówiono także zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w programie „Maluch”. Przede wszystkim ma zostać podwyższona kwota jednostkowa dla gmin realizujących zadania związane z programem z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce opieki oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwiększenie środków dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w poprzednich naborach.

Gmina Bodzentyn w ramach środków z KPO planuje dofinansowanie budowy żłobka w m. Wilków, natomiast ze środków FERS planuje zakup pierwszego wyposażenia, w tym: zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek, sprzętu IT wykorzystywanego do prowadzenia zajęć i funkcjonowania obiektu oraz sprzętu AGD. Kompleks przedszkolno – żłobkowy pomieści 150 dzieci.

Przyznana kwota dofinansowania na utworzenie miejsc opieki to 1 299 462,02 zł.

Dzięki wspominanym powyżej zmianom dotyczącym kwoty na jedno nowe miejsce opieki Gmina Bodzentyn będzie mogła ubiegać się o znaczne zwiększenie przyznanego dotychczas dofinansowania.

Warto nadmienić, że pod koniec 2020 r. Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 mln złotych na realizację budowy kompleksu przedszkolno – żłobkowego. Obecnie Gmina posiada wykony projekt budowany oraz pozwolenie na budowę ww. obiektu.

Jednakże przez wojnę za naszą wschodnią granicą, a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, diametralnie wzrósł koszt budowy żłobka. Najniższa kwota z przetargu ogłoszonego w 2022 r. na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego wynosiła ponad 10 mln złotych, co znacznie przewyższyło wartość przyznanego dofinansowania.

Aby nie utracić ww. dofinasowania w wysokości 4 mln zł Gmina Bodzentyn była zmuszona przeznaczyć te środki na realizację innych ważnych zadań na terenie naszej gminy tj.

  • budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn,
  • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • rewitalizację miasta Bodzentyn – etap II,
  • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA