Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Rejestrując pojazd w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach pamiętajmy, aby sprawdzić, czy mamy ze sobą potrzebne dokumenty. Niekompletna dokumentacja przyczynia się do wydłużania czasu załatwienia sprawy.

Wszystkie informacje o potrzebnych dokumentach znajdą państwo na stronie internetowej Starostwa i w zakładce BIP.

Jednocześnie kieleckie Starostwo zachęca, aby odwoływać te wizyty, na których nas nie będzie. Tym samym zwalniamy termin innej osobie.

Anulowanie umówionej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu możliwe jest najpóźniej do godziny 10:00 w przeddzień terminowej wizyty, dzwoniąc pod numer 41 200 15 07, bądź pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

W związku z wystąpieniem ogniska tej choroby na terenie województwa świętokrzyskiego niezwykle ważne jest, aby wszystkie informacje o niepokojących objawach chorobowych lub zwiększonej śmiertelności drobiu (szczególnie indyki, kaczki, kury) oraz dzikich ptaków (przede wszystkim kaczki, gęsi, łabędzie) niezwłocznie przekazywać do odpowiednio terytorialnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
Celem powiadamiania jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie i zwalczenie choroby.

Link do strony Głównego Lekarza Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Link do strony internetowej z adresami Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w województwie świętokrzyskim: https://wiw.kielce.pl/powiatowe-inspektoraty-weterynarii/

 

Zau0142 nr 2 Ulotka informacyjna o grypie ptaku00F3w 1

8 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba uroczyście przekazał przedstawicielom dwunastu stowarzyszeń pulsoksymetry. Urządzenia pozwalające zmierzyć nasz puls w szczególności trafiły do organizacji świadczących usługi wsparcia dla seniorów, oraz działających na rzecz lokalnej społeczności. W ubiegłym tygodniu pakiet pulsoksymetrów z rąk Renaty Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego otrzymał Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy. Przyrząd mierzy trzy funkcje życiowe: natlenienie krwi, puls oraz indeks perfuzji, czyli przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Pulsoksymetr jest przenośny i można z niego korzystać w każdym miejscu i w każdej sytuacji, a pomiar saturacji oraz tlenu jest bezbolesny i bezinwazyjny.

Pulsoksymetry zostały zakupione w ramach realizacji Projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

DOC080221 08022021141109 1

Pod koniec 2020 r. Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 mln złotych na realizację kluczowego dla samorządu zadania tj. na budowę kompleksu przedszkolno – żłobkowego. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Wilków, na działce będącej własnością gminy, znajdującej się na trasie dojazdowej do Kielc, gdzie do pracy dojeżdża większość okolicznych mieszkańców. W kompleksie zostanie utworzonych około 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku 0-3 lat oraz 100 miejsc opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wokół nowobudowanego budynku powstanie infrastruktura w postaci parkingu i placu zabaw. W dniu 05.02.2021 r. podpisana została umowa z firmą Pracownia Architektury AMAX na koncepcję architektoniczno – budowlaną, która będzie stanowiła podstawę projektu budowlanego. Ukończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2023 roku.

J.Cuper

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Bodzentyna było jednym z najważniejszych zadań miejskich władz w historii i obecnie. Miało to wpływ na stan sanitarny miasta i bezpieczeństwo ludności podczas licznych pożarów.

W przeszłości na terenie miasta funkcjonowały studnie publiczne i prywatne. W XVII w. istniała studnia na terenie wzgórza zamkowego, a właściwie zbiornik na wodę, do którego doprowadzano wodę jak opisano w Inwentarzu Bodzentyna z 1652 r. „rurami ze źródeł od Siekierzna”. Drewniany wodociąg dostarczał wodę do zamku i do miasta.

W latach I wojny światowej Bodzentyn od połowy 1915 r. znalazł się pod okupacją austro-węgierską. W połowie lipca 1916 r. c. i k. Komenda Obwodowa w Kielcach poleciła jak najszybciej wykonać prace przy studniach w Bodzentynie, uzasadniano to tym, że Bodzentyn, liczący 4365 mieszkańców posiada tylko kilka studni (publicznych).

W nawiązaniu do tego zarządzenia podczas zebrania miejskiego osady Bodzentyn 30 lipca 1916 r. poruszono problem naprawy starych studni i wywiercenia nowych. W wyniku podjętej uchwały dwie studnie znajdujące się przy drodze do Tarczka nakazano dokładnie oczyścić, przykryć je i założyć do nich pompy, naokoło nich położyć kamienny bruk, to samo wykonać „naokoło koryt służących do pojenia bydła. Studnie przy ul. Dąbrowskiej, która jest własnością pięciu gospodarzy, ale jest na gruncie gminnym należy dokładnie oczyścić, cembrzyny naprawić, pokryć ją i zaopatrzyć w pompę, a przynajmniej umieścić wiadro stale umocowane. Naokoło studni położyć bruk kamienny pochyły, aby woda przy wydobywaniu jej ze studni mogła spływać. Oprócz tego przystąpić do budowy nowych studni w miejscach dawnych, zasypanych tj. na rynku drugim, naprzeciwko apteki i na rynku pierwszym, gdzie jest obecnie zaniedbana i przykryta deskami.”

W myśl zaleceń c. i k. Komendy Obwodowej postanowiono wszystkie istniejące studnie oczyścić i wyreperować z funduszy miejskich. Stwierdzono, że na  górnym rynku wybicie studni jest niemożliwe z powodu braku wody i „niedobrej wody”, wspomniano też, że „studnia ta przed kilkunastu laty była wybudowana lecz woda z niej była niemożebna i takowa została skasowana.”

Jednocześnie wybrano Komitet do prowadzenia „spraw gospodarczo-miejskich”. W jego skład weszli: Józef Frycz, Henryk Latalski, Franciszek Czernikiewicz, Stanisław Pałysiewicz. Zadaniem Komitetu było m.in. doprowadzenie do porządku studni miejskich oraz w miarę środków wybudowanie studni na Przedmieściu. Postanowiono również 1/3 część czystego zysku Miejskiej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej przeznaczyć na powyższe prace. W tym czasie sołtysem Bodzentyna był Józef Świderski.

Do tematu wrócono podczas zebrania miejskiego 25 lutego 1917 r. Uchwalono część dochodu Miejskiej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej przeznaczyć na zapłacenie reszty należności za budowę studni na Przedmieściu. Jednocześnie wyrażono potrzebę budowy drugiej studni.

W czerwcu 1917 r. wielki pożar zniszczył miasto Bodzentyn, do czego też przyczyniły się trudności z dostępem do wody. W następnych latach mieszkańcy przede wszystkim odbudowywali swoje domy i zakłady. Miejscowość pomału dźwigała się z ruin. Problem studni pojawił się dopiero podczas zebrania miejskiego w kwietniu 1920 r., na którym znowu podkreślano brak wody studziennej. Stwierdzono także konieczność remontu  trzech studni z powodu ich zamulenia. Postanowiono naprawić studnię na Podwalu, ocembrowanie wykonać z drewna oraz wybrukować teren koło studni. Prace miały być zrobione sposobem szarwarkowym przez mieszkańców.

Pozostałe dwie studnie planowano również wyremontować, jednak nie posiadając środków finansowych ustalono nałożony na zakłady przemysłowe i handlowe w Bodzentynie podatek na rzecz gminy wykorzystać na ten cel, ewentualnie prosić Wydział Powiatowy Sejmiku Kieleckiego o odpowiednie fundusze.

Jak wynika z dokumentów pomimo planów nie udało się gruntownie naprawić studni. Podczas zebrania miejskiego 3 lipca 1921 r. ponownie zadecydowano o remoncie wszystkich studni w mieście, ale najpierw przystąpić do naprawy studni na Podwalu, przy czym na pokrycie tych wydatków postanowiono pobrać od każdego mieszkańca miasta (w tym też od małoletnich) po 10 marek. Ze środków tych planowano również wypłacić sumę 1160 marek Adamowi Bieroniowi za dotychczasowy remont studni na Podwalu, Stanisławowi Pałysiewiczowi za zabicie deskami studni na rynku.

Dopiero w 2. poł. XX w. przystąpiono do prac mających na celu ułatwienie życia mieszkańcom poprzez stały dostęp do wody. Budowę sieci wodociągowej z rur azbestowo-betonowych w Bodzentynie rozpoczęto w latach 60. XX w. Później stopniowo do końca ubiegłego wieku zaopatrzono w wodę wszystkie miejscowości Gminy Bodzentyn. Obecnie prawie 100 proc. mieszkańców gminy posiada do niej dostęp. Aktualnie prowadzone są konieczne remonty fragmentów sieci wodociągowej w związku z jej zużyciem, uszkodzeniem lub budową przyłączy do nowo powstałych budynków. Od końca 2016 r. sprawami gospodarki wodno-ściekowej zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

Na terenie Gminy Bodzentyn znajdują się trzy eksploatowane ujęcia wód podziemnych ze stacjami uzdatniania wody: przy ul. Suchedniowskiej i Opatowskiej w Bodzentynie oraz we Wzdole-Parcelach. W ubiegłym roku zakończono prace modernizacyjne i rozbudowę tych obiektów, które wyposażono również w studnie awaryjne i wprowadzono nowoczesne rozwiązania technologiczne w celu poprawy jakości wody. Obiekty te uwidaczniają się w krajobrazie jako ogrodzony zespół zbiorników i niedużych budynków. Oprócz funkcji typowo użytkowych są również ważnymi znakami postępu technicznego, widocznymi w przyrodniczo-kulturowym krajobrazie Miasta i Gminy Bodzentyn.

W tekście wykorzystano dokumenty archiwalne.

W zał. fot. urządzeń wodnych na ujęciach wody w Gminie Bodzentyn, styczeń 2021.                                                                                              

                                                                                                                                                                                            Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, iż został ogłoszony XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat wypadkom zapobiegamy" skierowany do dzieci ze szkół podstawowych.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Regulamin konkursu: [LINK]

plakaty konkursy 2szt 707x10005mmSPAD 2 1

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają do udziału w projekcie "Miejsce pracy dla Ciebie"

DOC040221 04022021143444 1DOC040221 04022021143444 2

Na prośbę Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, który w ramach swoich kompetencji rzeczowych, jako organ nadzoru górniczego, w zakresie swoich działań ma między innymi ustalanie opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji, przekazujemy informację w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

OUG Kielce materiay inf edu

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WILKÓW które odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy w Wilkowie. Przedmiotem posiedzenia będzie budowa masztu telefonii komórkowej 5G. W posiedzeniu będzie uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

ZAPROSZENIE 1

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie przygotował sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” Bodzentyn za rok 2020. ULKS „Jodła” to jeden z najstarszych klubów sportowych na terenie naszej gminy. Od wielu lat zawodnicy klubu odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak również ogólnopolskim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i wielkim chęciami uczestnictwa w zawodach i motywacji do ciężkiej pracy zawodników z roku na rok „Jodła” rozwija się. Również w tak ciężkim roku jak miniony udało się wziąć udział w wielu zawodach i zdobyć kilkanaście medali, również tych złotych. Praca „Jodły” Bodzentyn to nie tylko wyjazdy na zawody, ale również organizacja wielu ciekawych sportowych wydarzeń. O tym co udało się zdobyć i zorganizować w ubiegłym roku przeczytają Państwo w dalszej części artykułu. 

W roku 2020 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn  realizował założone w statucie cele klubu: planowaliśmy i organizowaliśmy pozalekcyjne życie sportowe młodzieży tworząc  warunki do uprawiania równych dyscyplinach sportu: angażowaliśmy uczniów do podejmowania różnorodnych form aktywności ruchowej, udziału w grach i zabawach dostosowanych do ich wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, dzięki czemu podnosiliśmy sprawność młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych; prowadziliśmy aktywizację społeczności lokalnych poprzez propagowanie sportu; regularnie uczestniczyliśmy w imprezach sportowych organizowanych na terenie  gminy, województwa; organizowaliśmy zajęcia sportowe oraz zawody, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia  i nauka pozytywnych postaw, w tym „zdrowej” rywalizacji. Budowaliśmy również wizerunek małego miasteczka i wsi jako miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców. Staraliśmy się szczególnie upowszechniać strzelectwo sportowe oraz bieganie. Sprzyjała temu również praca treningowa na różnych obiektach sportowych - w tym strzelnicy na broń ostrą i na pływalni. W połowie marca 2020 roku cały świat zdominowała pandemia koronawirusa. Odbiło się to również na działalności klubu. W pierwszym okresie zajęcia sportowe były zawieszone. Powoli jak odmrażano działalność sportową w kraju również wróciliśmy do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Zadania wykonywane przez Klub były utrudnione w związku z pandemią Covid-19. W miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego organizowano działalność Klubu.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” w Bodzentynie od wielu lat  współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie. Klub ściśle współpracuje również z Fundacją Prolandsport w Bodzentynie, z Towarzystwem Przyjaciół Bodzentyna, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie, Centrum Kultury w Bodzentynie, oraz ze Stacją narciarską „Baba Jaga” w Bodzentynie, a także ze szkołami z terenu naszej gminy jak i ościennych gmin. W roku 2020 realizowaliśmy następujące projekty:

„Świętokrzyski Piknik Strzelecki” – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany w znacznej mierze przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ramach zadania publicznego – upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich oraz Samorząd Miasta i Gminy w Bodzentynie..

Impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym organizowana w Bodzentynie z ogólnodostępnymi rozgrywkami w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, łucznictwo, bilard, biegi. Celem tego projektu była aktywizacja mieszkańców województwa Świętokrzyskiego poprzez propagowanie różnego rodzaju aktywności. W związku z ograniczeniami związanymi z covid-19 impreza została przeprowadzona tylko dla społeczności szkolnej (Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie).
Realizacja projektu: 07.09.2020 r. – 30.10.2020 r.

„ULKS Jodła Bodzentyn – pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu” –  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, w ramach zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Celem tego projektu jest tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży posiadającej predyspozycje do uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Nauka i doskonalenie strzelania na treningach w klubie. Podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży. Kształtowanie zdrowego stylu życia i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Udział młodzieży uzdolnionej sportowo w imprezach i zawodach sportowych. Upowszechnianie strzelectwa sportowego, sportów obronnych oraz biegania. Kontynuowanie długoletniej tradycji sportowej Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

Realizacja projektu: 17.02.2020 r. – 31.12.2020 r. Z projektu współfinansowane była zadania dotyczące „Świętokrzyskiego Pikniku Strzeleckiego” oraz projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”.

„Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” – Sport dla wszystkich 

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę finansowany przez Ministerstwo Sportu w ramach zadania publicznego – zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.

Obejmował uczniów Szkoły Podstawowej w Bodzentynie i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.             W założeniach projektu zajęcia miały się odbywać z narciarstwa zjazdowego, snowboardu na stoku narciarskim „Baba Jaga” w Bodzentynie, strzelectwa sportowego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów sportu przy udziale zawodników klubu „Jodła”. Jednak z racji, że zimy obecnie są skąpe w śnieg, zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Zajęcia ze strzelectwa oraz zajęcia z gier zespołowych i zabaw ruchowych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Realizacja projektu: 10.02.2020 r. – 16.03.2020 r.

W kolejnych latach planujemy realizować założenia statutowe Klubu, czyli rozwijanie szeroko rozumianej aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność sportową we współpracy z Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu w Warszawie, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn. Priorytetowym celem klubu jest odbudowa strzelnicy na broń palną. Aktywnie włączaliśmy młodzież w wolontariat sportowy zapewniając pomoc w organizacji sportowych wydarzeń lokalnych takich jak, III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku i Wilkowie. Klub ściśle współpracuje z fundacją PROLAND-SPORT promującą między innymi sport, rekreację ruchową, kulturę i edukację.. 

Systematycznie były prowadzone treningi sportowe dla zawodników Klubu ze strzelectwa sportowego na strzelnicy pneumatycznej w szkole, treningi ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz siłowni w PZS w Bodzentynie, a także zajęcia w terenie. Organizowane były również wyjazdy na pływalnię oraz saunę w ramach uatrakcyjnienia zajęć sportowych i odnowy biologicznej zawodników. Trenerami sportowymi i opiekunami zawodników są Magdalena Tusień – Kuzka,  Marcin Lesisz i Łukasz Biskup. 

W 2020 roku klub współorganizował/organizował następujące zawody/imprezy sportowe:

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

27 luty 2020 r.

 •  III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 11 września 2020 r.
 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.
 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

W 2020 roku uczestniczyliśmy w następujących zawodach/wydarzeniach sportowych:

Styczeń

 • Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej Szkół Ponadpodstawowych 

I miejsce chłopcy w składzie: Cybulak Norbert, Dudzic Wiktor, Furmańczyk Kacper, Góra  Bartłomiej, Linek Łukasz, Lesisz Antoni, Świetlik Remigiusz

II miejsce dziewczęta w składzie: Bogacka Weronika, Cymerys Kinga, Skrzeczyna Julia, Milanowska Agata, Kowalczyk Patrycja, Wróblewska Zuzanna

Luty/marzec

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

Wrzesień

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 

            II miejsce Małgorzata Kułaga w kat. wiekowej 16 – 29 lat

            III miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat  

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.

           IV miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           III miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji Generalnej w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           I    miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji mieszkańców gminy Bodzentyn w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

Październik

 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

STRZELECTWO SPORTOWE – dziewczęta:
I miejsce Agata Milanowska
II miejsce Zosia Grzejszczyk
III miejsce Julia Matysek


STRZELECTWO SPORTOWE – chłopcy:
I miejsce Dawid Sławek
II miejsce Krystian Drzewiński
III miejsce Bartek Zwada


BILARD – dziewczęta:
I miejsce Malwina Kurpińska
II miejsce Julka Pożoga
III miejsce Michalina Nowak


BILARD – chłopcy:
I miejsce Kacper Furmańczyk
II miejsce Tomek Michta
III miejsce Michał Sitek


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – dziewczęta:
I miejsce Małgosia Kułaga
II miejsce Martyna Kosmala
III miejsce Małgosia Migus


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – chłopcy:
I miejsce Karol Kupis
II miejsce Paweł Stępień
III miejsce Bartosz Sikora 

Grudzień

 • Internetowy Turniej Szachowy (10 Blitz Arena)

            II miejsce Piotr Sidwa

            

Powyższe działania w bezpośredni sposób przyczyniły się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom sedenteryjnego trybu życia.

2   Wskazywanie aktywnych form wypoczynku jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

3)  Umożliwienie dzieciom i młodzieży ze środowiska wiejskiego uczestniczenia w różnorodnych  

      formach kultury fizycznej.

4)  Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz biegania.

5)  Pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie działalności sportowej.

6)  Kontynuacja sportowej działalności klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

7)  Możliwość treningów na strzelnicy z broni pneumatycznej i ostrej.Podsumowując nasze działania, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na dalszą działalność Stowarzyszenia:

KRS: 0000270261

cel szczegółowy ULKS JODŁA BODZENTYN 4113

Z góry dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

Zarząd ULKS „Jodła” w Bodzentynie

Autor: Marcin Lesisz

 

Starosta Kielecki informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 339 została opublikowana Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. 

Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach - [LINK]

Plac Żwirki od dziś ozdabia wielkie czerwone serce, które, choć metalowe niesie dużą pomoc najbardziej potrzebującym. Serce przeznaczone jest do zbierania plastikowych nakrętek, zarówno tych z butelek po napojach, jak i innego typu np. po płynach do prania, płukania lub po mleku itp. Najważniejsze, aby nakrętki były plastikowe bez metalowych lub szklanych elementów. Ogromne czerwone serce zamontowano na Placu Żwirki (Rynek Dolny) obok przystanku autobusowego, ponieważ w tym miejscu jest największy ruch mieszkańców.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, ponieważ jest to dla dobra osób, które są w szczególnie ciężkiej sytuacji lub borykają się z poważnymi chorobami. Ponadto mając na uwadze, iż nasza gmina jest położona w szczególnym miejscu pod względem przyrodniczym, montaż tego serca ma szczególną wartość, ponieważ jest działaniem proekologicznym. – powiedział Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Wielkie serce czeka teraz na nakrętki i mamy nadzieję, że dzięki mieszkańcom szybko się zapełni. Zebrane nakrętki trafią do fundacji, a następnie do firmy recyklingowej, która zapłaci za każdy zebrany kilogram, a odzyskane pieniądze przeznaczane zostaną na pomoc dla chorych i potrzebujących.

Dlaczego nakrętki są aż tak cenne i pożądane przez firmy recyklingowe? Wykonane są one z czystego polimeru PET i w prosty sposób można je poddać recyklingowi. Nakrętki łatwo zmienia się w granulat, który wykorzystywany jest do ponownego zrobienia plastikowych nakrętek, różnego rodzaju opakowań, a nawet rur PCW. Z gotowego do przetworzenia plastiku można też wyprodukować między innymi worki na śmieci.

Jednak plastik jest bardzo lekki i ciężko samemu zebrać odpowiednio dużą ilość, aby przekazać je firmie, dlatego dzięki nowemu metalowemu pojemnikowi, o wyjątkowym kształcie, wspólnymi siłami na pewno uda nam się zdziałać więcej!

E.Kita

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!

Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?

Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe (oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza terenowego znajdują się stronie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn: www.bodzentyn.pl, www.bodzentyn.bip.jur.pl  

Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.

Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511.

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl.

2

3

W dniu 01 lutego na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, po przeprowadzonych licznych konsultacjach podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych udogodnień
w wydziale komunikacji w Bodzentynie. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezarym Majcher, wychodząc naprzeciw prośbom i problemom mieszkańców, ustalili o zwiększeniu ilości dni, w które czynny będzie wydział. Od dziś Bodzentyńska Filia Wydziału będzie czynna od poniedziałku do piątku, czyli w każdy dzień roboczy.

Cieszę się, że wraz z Panem Cezarym Majcher Członkiem Zarządu doszliśmy do porozumienia w sprawie funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w Bodzentynie. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z rejestracją pojazdów, które zgłaszali mieszkańcy naszej gminy, postanowiliśmy o rozszerzeniu czasu pracy Filii, która mieści się w urzędzie. Ponadto Gmina Bodzentyn zobowiązała się do pokrycia części kosztów utrzymania Wydziału.  – Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Aby zarejestrować swój pojazd w Bodzentynie, należy umówić się na wizytę za pośrednictwem strony: https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/, ponieważ filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową.

Wizytę można umówić na 5 dni do przodu, a jedna osoba może zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą, w formie wydruku, bądź
w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.

W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/. Rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez Internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie znaki VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

 

DSC 0027

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech