W dniu 14.02.2020r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie odwiedzili po raz pierwszy bibliotekę szkolną i zostali uroczyście pasowani na czytelników. Pasowanie organizowane co roku przez bibliotekę weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy na IV edycję Dyktanda Gwarowego w Gminie Bodzentyn, które odbędzie się 7 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie.

Zapisy oraz informacje o zapisach dostępne pod numerami telefonów:

P. Wojciech: 790 878 214 oraz P. Janusz: 660 037 882

Proponowany porządek obrad

 

Nowe polskie święto państwowe, czyli Dzień Nauki Polskiej , obchodzimy 19 lutego poczynając już od tego roku. Data tego święta została wybrana nie przypadkowo, bowiem przypada na dzień urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika, który znacząco wpłynął na kierunek rozwoju ludzkiej cywilizacji.

 

Okrągły, bo 100. jubileusz swoich urodzin obchodziła niedawno Pani Janina. Dobroduszna i kochająca - matka, babcia i prababcia.

 

Pani Janina Leksińska urodziła się 8 lutego 1920 r. Z wykształcenia jest magistrem farmacji. W 1953 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi-Wydział Farmacji.

Od pięćdziesięciu lat jest związana z Gminą Bodzentyn. Po zakończeniu studiów przez ponad 30 lat była kierownikiem apteki, m.in. we Wzdole Rządowym.

Swoją pracę jako farmaceuta zawsze starała się wypełniać wzorowo. Wszystkich pacjentów witała z uśmiechem na twarzy i traktowała z największą życzliwością. Każdemu służyła pomocą, była oddana swojej pracy i ludziom.

Ofiarna służba naszych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie została doceniona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

 

Tegoroczne Walentynki w Gminie Bodzentyn przebiegły w prawdziwie sportowym duchu. Gdyż z okazji Święta Zakochanych został zorganizowany pierwszy w historii gminy Bieg Walentynkowy. Odbył się on 16 lutego 2020 r. nad zbiornikiem w Wilkowie. Udział w biegu wzięło 50 osób.

Wszyscy uczestniczący w biegu mieli możliwość pokonania następujących dystansów:

 • bieg par na 2 000 m,
 • bieg mężczyzn na 4 000 m,
 • bieg kobiet na 2 000m.

„W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi , mali
zgromadzeni na tej sali.”

W dniu 13 lutego 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie wraz z Burmistrzem Panem Dariuszem Skibą udali się na wyjazd po drogach na terenie gminy w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.

Dziś w Urzędzie Miasta gościliśmy 6 osobowy patrol harcerzy należący do drużyny 368 WDH „GNIAZDO” ze szczepu „Na przekór” z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz. Mieli oni za zadanie poznać pracę urzędu.

Dnia 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. W latach II wojny światowej działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. W momencie maksymalnej zdolności bojowej Armia Krajowa liczyła ok. 380 tys. żołnierzy.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 14/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r. z dnia 10.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zebrała się powołana Komisja Konkursowa
w składzie:

 1. Wojciech Furmanek - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Świątkowska - członek komisji
 3. Dagmara Zagórska – członek komisji
 4. Bogusława Jankowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych

W wyniku oceny formalnej złożonych ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, stwierdzono:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 11
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 6
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 1
 • Ilość ofert, które nie wymagają uzupełnień: 4

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert:

L.p

nr oferty

Oferent

Tytuł zadania publicznego

Oferta podlega uzupełnieniu

(Tak/ Nie)

1.

s1/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GULIWER"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach oraz w sumo

NIE

2.

s2/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ORŁY" Bodzentyn

ULKS ORŁY - treningi i udział w zawodach sportowych

NIE

3.

s3/ 2020

Fundacja PROLAND SPORT

Sportowy wizerunek Gminy Bodzentyn

TAK

4.

s4/ 2020

Świętokrzyska Akademia Sportu

Gminna Przedszkoliada 2020

Oferta odrzucona

5.

s5/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "OLIMP" Wzdół Rządowy

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

TAK

6.

s6/ 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

Sportowa integracja pokoleń

NIE

7.

s7/ 2020

Ludowy Klub Sportowy ŁYSICA

Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej  formie sekcji piłki nożnej

TAK

8.

s8/ 2020

Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS" Bodzentyn

Wyrównać szanse

TAK

9.

s9/ 2020

Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Psary

Wyrównać szanse

TAK

10.

s10/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRÓD" Bodzentyn

ULKS GRÓD - treningi i udział w zawodach sportowych

NIE

11.

S11/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JODŁA

ULKS "Jodła"  Bodzentyn - pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu

TAK

Komisja Konkursowa wzywa Oferentów do uzupełnienia braków formalnych w terminie do: 14.02.2020 r. Jeżeli Oferent nie usunie braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona. 

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że od 05.02.2020r. podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 24-31 stycznia 2020 r. zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Guliwer” wzięli udział w obozie szkoleniowym nad Bałtykiem.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS