Gmina Bodzentyn jest związana w szczególny sposób ze Świętym Papieżem. Miasto Bodzentyn od samego zarania wiąże się z dobrami biskupów krakowskich. W dniu 25 maja 1974 r. Bodzentyn odwiedził biskup krakowski, a późniejszy papież – Karol Wojtyła, który wygłosił homilię podczas nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu. We wspomnianej homilii głosił: „(…) Przez całe stulecia, począwszy od roku tysięcznego, Bodzentyn należał do wielkiej diecezji, do Kościoła Krakowskiego. Biskupi Krakowscy umiłowali to miejsce, tutaj stworzyli swoja rezydencję, w której przebywali. Wśród Gór Świętokrzyskich, w tej wspaniałej leśnej okolicy, w tym zdrowym powietrzu, wśród prostych, wierzących dusz (…)”.

Dla upamiętnienia tej wizyty na murach kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie umieszczono tablicę pamiątkową.

W 25. Rocznicę Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Bodzentynie, zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za Jego Misję Przewodnika Duchowego Świata, którą pełnił z niespożytymi siłami, z miłością i poświęceniem przez całe swoje życie oraz szacunkiem, jakim darzył każdego człowieka.

10 października 2014 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn, co było konsekwencją wniosków złożonych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie ks. dr. Leszka Sikorskiego i Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna o ustanowienie Patrona oraz wszczęcie procedury kościelnej w tej sprawie. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedziły starania mgr Mariana Rembelskiego - Przewodniczącego Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zaproponował rozpoczęcie starań o ustanowienie Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Prośbę swoją ponowił pismem złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w 2011 r.

11 października 2016 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, wydała dekret zatwierdzający Świętego Jana Pawła II - Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Dwa miesiące później, 11 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XV/108/2016 przyjęła Świętego Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

20 lat od nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz całej wspólnoty samorządowej ponownie oddała cześć Świętemu Papieżowi, poprzez podjęcie na uroczystej sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały Nr LXXVII/637/223 w sprawie oddania hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn.

20

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA