Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W całym kraju 3 maja odbywały się Msze Święte w intencji ojczyzny, apele pamięci i barwne parady. Również w naszej Gminie obchodzono 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na Rynku Górnym przed budynkiem Straży Pożarnej. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn, władze samorządowego, poczty sztandarowe, harcerze, zaproszeni gości oraz mieszkańcy, wspólnie przemaszerowali do kościoła parafialnego.

0000000000001 42 8208 w780

Dnia 28 kwietnia 2017 r. maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie oficjalnie zakończyli trzyletni okres nauki w szkole. 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
(cel szczegółowy II i Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III
(bez projektów grantowych) oraz Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru grantobiorców).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja 2017 o godzinie 14.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

 1.    propozycje zmiany kryteriów, które:
 2.    posiadają metodologię wyliczania,
 3.    są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
 4.    posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;
 5.  uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
 6.    zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska
  lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

 1. niedyskryminujące,
 2. przejrzyste,
 3. powiązane z diagnozą obszaru,
 4. bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 5. mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,
 6. kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości,
 7. dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum,

oraz zgodnie z EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 1. generujące nowe miejsca pracy,
 2. innowacyjne,
 3. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
 4. realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),
 5. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
  do rynku pracy, określonych w LSR.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu i włączenie się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

 

 W czwartek, 27.04.2017 r., uczniowie szkół podstawowych walczyli o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”. Konkurs zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie miał na celu propagowane kultury czytelniczej, dbanie o piękno języka ojczystego, popularyzacja książki wśród dzieci i młodzieży, a także wyrabianie nawyku czytania jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w związku zaprzestaniem rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy, wznawia funkcjonowanie targu ptaków, odbywającego się cyklicznie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na placu targowym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej. Najbliższy targ odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn po raz dziesiąty ogłasza KONKURS na najładniejszy ogród przydomowy w 2017 roku „Gmina Bodzentyn rozkwita”.

Regulamin

Zgłoszenie

Dziś w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie, po raz jedenasty, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze Poetów z Doliny Wilkowskiej”.

W tym roku w konkursie wzięło udział jedenaścioro dzieci z klas piątych szkół podstawowych. Każda szkoła z terenu naszej gminy miała swoich reprezentantów. Dzieci mogły wybrać jeden wiersz spośród twórczości poetów ludowych pochodzących z Doliny Wilkowskiej, tj.  Marii Cedro - Biskupowej, Jana Cedro, Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków oraz Katarzyny Zaborowskiej.

Większość turystów udających się w Góry Świętokrzyskie w plan swych wycieczek wpisuje zdobycie najwyższego szczytu naszego regionu – Łysicy. Udając się na jej szczyt czerwonym szlakiem turystycznym zwiedzający rozpoczynają wędrówkę w  Świętej Katarzynie. Miejscowość ta dla jednych znana jest ze wspaniałego klimatu panującego u podnóża Łysicy, dla innych z miejscowych pensjonatów, a dla wytrawnych turystów i krajoznawców kojarzy się zapewne z Aleksandrem Janowskim.

W dniu 25 kwietnia br. w rejonie ruin pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie zostały wykonane, zaplanowane badania geologiczne i geofizyczne, które mają na celu odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: Co tak naprawdę kryje się pod ziemią wzgórza zamkowego?

Badania swoim zakresem obejmowały:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał właśnie wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków zakończony w listopadzie ubiegłego roku podzielony był na trzy konkursy.

Zostań rycerzem Gabrysi i pomóż zamienić jej opatrunki na koronę.

Gabrysia jest uroczą 4-latką, z burzą blond loków, wielkimi niebieskimi oczami i długimi rzęsami. Uwielbia kolor różowy, sukienki z falbankami i lalki. Najbardziej lubi bawić się w księżniczki.

Proponowany porządek obrad

 

Z przykrością informujemy wszystkich fanów pojazdów zabytkowych, że organizatorzy Rajdu Pojazdów Zabytkowych przełożyli termin Rajdu na inny termin.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech