Komfort mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków rośnie, o czym w ostatnim okresie mogli się już przekonać mieszkańcy Dąbrowy Górnej. Realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” jest kontynuowana  w 2021 roku – trwa wykonanie części drugiej ww. zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra”. Dla tego obszaru zaplanowano prawie 7,5 km sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ponad 2 km rurociągów tłocznych i 7 przepompowni sieciowych, z których dwie już zamontowano i budowane są do nich drogi dojazdowe.

Zaawansowanie prac najbardziej widoczne jest w Psarach Podłazach, gdzie  wykonano już 3 km kanalizacji, tj. 98 % zaprojektowanej na ten teren sieci. W kolejnych miejscowościach objętych projektem: Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra zaawansowanie prac postępuje – wg stanu na połowę marca 2021 r. wykonano ok. 400 m kanalizacji.

W wyniku realizacji zadania do kanalizacji zbiorczej podłączonych zostanie ok. 250 nieruchomości.

Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA