Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Z osobą Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski. W czasie I wojny światowej był Komendantem I Brygady Legionów Polskich. W wolnym kraju Sejm powierzył Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa. Został on też pierwszym Marszałkiem Polski.

Serdecznie zapraszamy na turniej charytatywny piłki nożnej, który odbędzie się w niedzielę na Orliku przy Gimnazjum w Bodzentynie.
Celem turnieju jest zbiórka pieniędzy dla fundacji "Rycerze i Księżniczki", aby pomoc chorej Gabrysi.
Impreza rozpoczyna się o godzinie 10:00, po zakończeniu rozgrywek piłkarskich zapraszamy na grilla.

 

Miejsko-Gminne Centrum kultury i Turystyki w Bodzentynie zaprasza na cykl spotkań "Polska i świat turystycznie". Cześć pierwsza "Spotkanie z Afrykańską Przyrodą" odbędzie się 16 maja 2017 r. w sali MGCKiT o godz. 9:00.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna zapraszają na spotkanie "Józef Fąfara (Fąfarski) 1909 - 1999 - malarz batalista z Bodzentyna" 21 maja 2017 r. o godz. 17:00 w MGCKiT w Bodzentynie.

 

Dzisiaj w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie świętowano 70-lecie jej powstania. Uroczystości rozpoczęły się od powitania wszystkich zaproszonych gości przez Martę Janicką - Dyrektorkę Biblioteki oraz Dariusza Skibę - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). 

Prosimy o składanie wniosków z proponowanymi zmianami:

 1. Kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

2. Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

1) propozycje zmiany kryteriów, które:

 • posiadają metodologię wyliczania,
 • są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
 • dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium;

3) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

1)  obiektywne,

2)  niedyskryminujące,

3)  przejrzyste,

4)  powiązane z diagnozą obszaru,

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,

6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag
nie budzi wątpliwości,

8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum

oraz zgodnie z  EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

1) generujące nowe miejsca pracy,

2) innowacyjne,

3) przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,

4) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),

5) ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Wnioski z proponowanymi zmianami kryteriów prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku na adres:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

 

Lucyna Micek

Dnia 20.04.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Dokumenty rekrutacyjne należy składać we właściwym terytorialnie Lokalnym Ośrodku Wsparcia Projektu do 20 maja 2017 (lista znajduje się w zakładce "Projekt LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie").

Dnia 20.04.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Dokumenty rekrutacyjne należy składać we właściwym terytorialnie Lokalnym Ośrodku Wsparcia Projektu do 20 maja 2017 (lista znajduje się w zakładce "Projekt LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie").

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego(gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock)zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.– kobiety,– osoby z niepełnosprawnościami– osoby z terenów wiejskich,– osoby po 50 roku życia,– osoby niskowykwalifikowane,– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł, 
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze,
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, 
w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana - m.in. Patrona Strażaków. W Gminie Bodzentyn uroczystości z tej okazji obchodzone były w niedzielę 7 maja.

Druhowie ze wszystkich jednostek z Gminy Bodzentyn wraz z pocztami sztandarowymi, Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Bodzentynie, Burmistrzem Dariuszem Skibą oraz Radnymi zebrali się na Rynku Górnym w Bodzentynie przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, aby uczcić Dzień Strażaka. Wspólnie przemaszerowali do kościoła parafialnego na Mszę Świętą.  

         W II połowie kwietnia Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa rozpoczęło realizację zadania publicznego pod nazwą "Świętokrzyskie smaki w tradycji, kulturze i historii naszego regionu".

W całym kraju 3 maja odbywały się Msze Święte w intencji ojczyzny, apele pamięci i barwne parady. Również w naszej Gminie obchodzono 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na Rynku Górnym przed budynkiem Straży Pożarnej. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn, władze samorządowego, poczty sztandarowe, harcerze, zaproszeni gości oraz mieszkańcy, wspólnie przemaszerowali do kościoła parafialnego.

0000000000001 42 8208 w780

Dnia 28 kwietnia 2017 r. maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie oficjalnie zakończyli trzyletni okres nauki w szkole. 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
(cel szczegółowy II i Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III
(bez projektów grantowych) oraz Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru grantobiorców).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja 2017 o godzinie 14.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

 1.    propozycje zmiany kryteriów, które:
 2.    posiadają metodologię wyliczania,
 3.    są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
 4.    posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;
 5.  uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
 6.    zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska
  lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

 1. niedyskryminujące,
 2. przejrzyste,
 3. powiązane z diagnozą obszaru,
 4. bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 5. mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,
 6. kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości,
 7. dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum,

oraz zgodnie z EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 1. generujące nowe miejsca pracy,
 2. innowacyjne,
 3. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
 4. realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),
 5. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
  do rynku pracy, określonych w LSR.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu i włączenie się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech