Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 

Bieg/marsz z kijami odbędzie się 29 września 2017 roku (piątek).

W dniach 5-6 sierpnia 2017 roku w Nowej Słupi odbyły się „Dymarkowe Biegi Górskie”. Podobnie jak w ubiegłym roku nie mogło na nich zabraknąć biegaczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i wolontariuszy z Bodzentyna. Tym razem grupa wolontariuszy zrzeszona w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie licząca kilkanaście osób pomagała przy sprawnej organizacji biegów i właściwej obsłudze punktów odżywczych na 3 dystansach zaplanowanej imprezy sportowej.

Jak co roku w Chmielniku odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Podczas tegorocznej już XVIII edycji zaprezentowało się na scenie blisko 600 artystów, w tym: 20 Solistów, 8 Zespołów Pieśni i Tańca oraz 26 Zespołów Śpiewaczych. Występy oceniało jury w składzie Aleksandra Imosa, reprezentująca Muzeum Wsi Kieleckiej, Grzegorz Michta z Kapeli Ciekoty, muzyk Sławomir Grabka i Wioletta Krzyżanowska z kieleckiego starostwa.

Na początku sierpnia na XI Folkloriadzie Jurajskiej w gminie Poraj zaprezentowało się aż pięć zespołów z naszej gminy. Pośród pięćdziesięciu wykonawców z kilku województw swoje programy artystyczne przedstawili: „Leśnianie”, „Wzdolskie Kołowrotki”, „Świętokrzyskie Jodły”, „Dąbrowa” oraz „Wolanie spod Łysicy”.

Tegoroczna edycja Festiwalu Wędrowania odbyła się w dniach 5 i 6 sierpnia. Miejscem zdarzeń były: Szkoła Wrażliwości w Kapkazach oraz Leśniczówka w Dąbrowie Dolnej, będąca siedzibą Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica“.

 

 

W okresie odbudowy Państwa Polskiego po latach zaborów największe zagrożenie dla Polaków nadeszło ze Wschodu. Wojna polsko-bolszewicka była wielkim sprawdzianem dla narodu polskiego w walce o niepodległość.

PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego;Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

fundusze eu

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

 

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI”

PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego;Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym,
z terenu gmin: Suchedniów, Łączna, Bliżyn, Bodzentyn, Wąchock, poprzez utworzenie 26 dodatkowych miejsc i wdrożenie zajęć dodatkowych w istniejącej placówce DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PLANETA DZIECKA” ul. Sportowa 1A, 26-130 Suchedniów

w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

 

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko, zamieszkuje na obszarze gmin: Łączna, Bodzentyn, Suchedniów, Bliżyn, Wąchock
 2. w wieku 2,5-5 lat
 3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:
  1. Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów nie pracuje
  2. Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów pozostaje długotrwale bez zatrudnienia
  3. Dziecko żyjąc w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
  4. Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej
  5. Dziecko mieszkające na terenach wiejskich
  6. Dziecko z niepełnosprawnością
  7. Dziecko posiadające orzeczenie np. z poradni PPP
 1. W przypadku takiej samej liczby pkt. kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.

II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia warsztatowe z psychologiem
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • Zajęcia muzyczno-wokalne
 • Zajęcia warsztatowe „Klub Małego Kucharza”

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału
w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci” dostępny na stronie internetowej www.planeta-dziecka.pl oraz w Biurze Projektu.

IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych

 1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 28.08.2017 r.[1] .
  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.[2]
 2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.planeta-dziecka.pl

 

V. Dane adresowe:

 • Biuro Projektu mieści się przy ul. Sportowej 1A, 26-130 Suchedniów, godziny przyjęć 6:30 – 18:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48 509-123-506,+48 883-318-550 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr1- formularz rekrutacyjny

Załącznik nr2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr3 - oświadczenie uczestnika projektu

 


[1] Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

[2] W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg ustalonej procedury z Kierownikiem Projektu.

LOGA projekt

7 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął się konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne.

Urodził się 27 lipca 1927 r. – Dawid Rubinowicz – syn Joska i Tauby Rubinowiczów, zamieszkały wraz z rodzicami i dwójką młodszego rodzeństwa w Krajnie, autor jednego z najbardziej przejmujących dziecięcych pamiętników opisujących okrucieństwo holokaustu, w tym roku obchodziłby 90 – te urodziny.

            Kim był, jakie przesłanie zawierają karty jego „Pamiętnika”?

            Dawidka poznajemy, gdy 21 marca 1940 r. zapisuje pierwsze słowa w zeszycie szkolnym, który staje się jego dziennikiem. 13 – letni chłopiec, syn drobnego kupca, a zarazem mleczarza, bardzo wrażliwy, był czułym obserwatorem brutalnej rzeczywistości. Śledzimy więc jak zmienia się jego otoczenie, tworzy się świat podporządkowany ideologii nazistowskiej, który stanowi zaprzeczenie wszelkich obowiązujących, znanych mu dotąd wartości.

Wychował się w społeczności dychotomicznej, polsko – żydowskiej. Obie te grupy żyły obok siebie od wieków, w różnym stopniu akceptując „odmienność” religijną, kulturową, obyczajową, swych sąsiadów. Dawidek uczęszczał do polskiej szkoły, miał polskich kolegów, Polacy dostarczali mleko do mleczarni jego ojca. Działania Niemców podczas II wojny światowej odczuwał, jako krzywdzące zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków. Będąc jeszcze dzieckiem nie rozumiał ich podłoża. Nie mógł również pogodzić się z rosnącą niechęcią, a nawet agresją ze strony Polaków.

W 5 zeszytach składających się na „Pamiętnik” Dawid przelał na papier emocje związane z wieloma traumatycznymi przeżyciami. Jego młodzieńcze zapiski pełne są obaw o zapewnienie rodzinie pożywienia oraz emanują strachem przed aresztowaniem ojca. Jak podkreślał: „(…) W teraźniejszym czasie można przecież o byle co zaaresztować (…)”. Wspominał, że podczas jednej z wizyt miejscowego sołtysa słyszał jak ten „(…) mówił, że wszystkich Żydów trzeba wystrzelać bo są wrogami. Gdy bym chciał nawet część wpisać to nie jestem w stanie to co on mówił u nas... (…)”.

            Zgodnie z polityką okupanta w Bodzentynie na początku 1942 r. utworzono getto. W jego obrębie stłoczono w nieludzkich warunkach Żydów z Bodzentyna, Krajna, okolicznych wsi i osad, ale także m.in. z Płocka. Dawid Rubinowicz wraz z rodziną, zamieszkał w domu swego wuja, krawca Jankiela Cisłowskiego, przy ulicy Kieleckiej 13. Autor „Pamiętnika”, wówczas 15 – letni, był świadomy pogarszającej się sytuacji jego najbliższych. Strach wzbudzał widok Żandarma, nagły zgiełk na ulicy, nieoczekiwany wystrzał. Z dezaprobatą komentował bezpardonową walkę o wolny kąt w zatłoczonych mieszkaniach getta, plagę kradzieży, rewizje, masowe aresztowania i wzrost cen żywności. Tak opisywał rzeczywistość panującą w bodzentyńskim getcie oraz pobliskich wsiach: „(…) Naprzeciwko nas został zabrany mąż i żona a dwoje dzieci zostało. Znów słychać, że ojciec tych dzieci został zastrzelony 2 dni przedtem, w wieczór, a ją wywieziono do Kielc ciężko chorą. Żandarmerja będąc w Słupii zabrała trzech Żydków a w Bielinach się z nimi rozprawili, (oczywiście nie co innego jak zostali zastrzeleni). W tych Bielinach już się naprawdę, przelało dużo krwi żydowskiej już się naprawdę zrobił cmentarz żydowski. Kiedy przyjdzie koniec tego okropnego rozlewu krwi. Gdy dłużej tak pobędzie to z samej zgrozy ludzie będą padać jak muchy. Przyszedł do nas chłop z Krajna to mów[i]ł, że naszego byłego sąsiada, to jego córkę zastrzelili bo szła po 7-ej. Nie chce mi się dowierzać ale wszystko może być możliwe. Taka dziewczyna jak kwiat żeby ona mogła być zastrzelona to już chyba będzie koniec świata. Żeby nie było jednego dnia spokojnego. Nerwy się już całkiem wyczerpały, jak słyszę co, o jakimś nieszczęściu to oczy mi wychodzą na wierzch i głowa mnie zaczyna boleć, to wtedy jestem taki wyczerpany, jak po najcięższej robocie. Nie tylko ja ale każdy. Nie dość że w tamtą wojnę Kozacy zastrzeli[li] tatusiowego ojca a on był obecny, to przecież miał dosyć miał wtedy 11 lat. To jak teraz zobaczy Niemca to by się w szczelinę schował taki jest rozstrojony (…)”.

            Wstrząsającym przeżyciem dla Dawida było wywiezienie jego ojca na roboty przymusowe do powstającej fabryki „Hasag” w Skarżysku. Rodzina wiele tygodni starała się o zwolnienie Joska Rubinowicza. Do Bodzentyna powrócił wraz z grupą innych robotników 1 czerwca 1942 r. był to, jak zaznaczył Dawid „dzień radości”. Jak wspominał: „(…) Nikt nie może sobie wyobrazić naszej radości, ten może sobie wyobrazić, kto przeżywa. (…) To wszystko było jak na filmie, w jednej prawie sekundzie tyle żeśmy przeżyli. (…) Tatuś przyjechał ze zranioną ręką, bo o to go puścili... (…)”.

            Zapis zamieszczony pod tą datą jest ostatnim w „Pamiętniku”. W połowie września 1942  r. Żydzi z Bodzentyna i okolic zostali zapędzeni na stację kolejową w Suchedniowie. Podczas przemarszu Niemcy rozstrzeliwali starców, kobiety i dzieci, ich ciała pozostawiając w przydrożnych rowach. Z Suchedniowia Dawid, jego rodzeństwo oraz rodzice wyruszyli w ostatnią podróż – drogę do komór gazowych w obozie zagłady w Treblince.

            „Pamiętnik Dawida Rubinowicza” to dramatyczny dokument ukazujący brutalność wojny widzianej oczyma dziecka. Okrucieństwo holokaustu zapisane niewinną dziecięcą ręką na kartach zeszytu jest obrazem, który powinien znaleźć miejsce w naszej pamięci.

 Justyna Staszewska
Prezes Towarzystwa Dawida Rubinowicza

W minioną środę w obecności Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 311018T w msc. Stara Wieś polegająca na budowie chodnika”.

 W związku z podpisaną w 2016 roku umową przez „Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry” z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów, Wąchock, Stowarzyszenie w drugiej połowie 2017 roku przeprowadzi nabory zgodnie z harmonogramem naborów wniosków na następujące działania:

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w dniach od 7 do 14 sierpnia 2017 r. przebywać będzie na urlopie. 

7 sierpnia br. (poniedziałek) interesantów będzie przyjmować Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Jarosiński.

14 sierpnia br. (poniedziałek) interesantów będzie przyjmować Sekretarz Miasta i Gminy Pan Wojciech Furmanek. 

Późnym wieczorem 1 sierpnia żegnaliśmy druhów ZHP z terenu gminy Bodzentyn, którzy wyjeżdżali na wypoczynek. Był to ich pierwszy wyjazd po założeniu na nowo harcerstwa w Bodzentynie jesienią ubiegłego roku. Harcerze pod opieką drużynowych spędzą tydzień nad morzem w Szklanej Hucie. Obóz mógł być zrealizowany dzięki środkom pochodzącym od rodziców oraz wsparciu finansowemu władz Miasta i Gminy Bodzentyn.

W programie:

5 sierpnia - Kapkazy 10 - Szkoła Wrażliwości

11:00 - 14:00 Warsztaty gry terenowej "Nam się nie nudzi gdy źródło nas budzi" (bez względu na pogodę). Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
17:00 "Folk Drabina" - wystawa twórców rękodzielnych - Urszula Wolska - batik, Beata Syzdół - tkactwo, Ewa Skowerska - ceramika, Danuta i Lech Kochańscy - fusing (szkło), tkactwo, batik
19:30 zespół "Echa"
20:00 "Gędzi Chór"
20:30 Piotr "Kuba" Kubowicz z zespołem

Dąbrowa Dolna 1 (leśniczówka)

11:00 - 12:00 -"Gałęzen"; Warsztaty śpiewu alikwotowego "W stronę polifonii" Wystawa organicznych form plecionkarskich i obiektów świecących.

 

6 sierpnia - Kapkazy 10 - Szkoła Wrażliwości

10:00 - 14:00 Gra Terenowa - "Nam się nie nudzi gdy źródło nas budzi" (bez względu na pogodę). Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
14:00 Sypanki Piaskowe - "Mityczna Para Łado i Leli" - akcja plastyczna z udziałem dzieci
15:00 "Wesołe Zajączki" - spektakl dla dzieci (4-8 lat)
16:00 Indie - Subkontynent Magiczny - opowieści orientalne (Kamyk Studio) "Folk Drabina" - wystawa twórców rękodzielnych - Urszula Wolska - batik, Beata Syzdół - tkactwo, Ewa Skowerska - ceramika, Danuta i Lech Kochańscy - fusing (szkło), tkactwo, batik

Dąbrowa Dolna 1 (leśniczówka)

11:00 - 12:00 -"Gałęzen"; Warsztaty śpiewu alikwotowego - "W stronę polifonii" Wystawa organicznych form plecionkarskich i obiektów świecących.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS