Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


plakat25maja

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn po raz dziewiąty ogłasza konkurs na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku - "Gmina Bodzentyn rozkwita". Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN

po  raz  dziewiąty

o g ł a s z a

K O N K U R S 

na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku

„Gmina Bodzentyn rozkwita”

 

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia dostępne są poniżej na stronie lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano okolicznościowe dyplomy, a dla posiadaczy 3 najpiękniejszych ogrodów -  nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 .           

 

Zgłoszenie

Regulamin konkursu

 

   

 

Dnia 16 maja (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn będzie przyjmował interesantów po godzinie 11:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy zapraszają na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy

ZAPRASZAJĄ

na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

  oraz odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie, 

 

Święta Katarzyna, 14 maja 2016 r.

 

Uroczystość rozpocznie się Sesją Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, podczas której nastąpi uhonorowanie zasług sędziego Andrzeja Jankowskiego, który przez wiele lat prowadził śledztwo przeciwko Albertowi Schusterowi - znanemu jako "Kat Łysogór". Sędzia Jankowski skrupulatnie zbierał przeciwko niemu najmniejsze strzępy dowodów i poszlak. Przesłuchiwał świadków pacyfikacji świętokrzyskich wsi, badał polskie i niemieckie dokumenty. Dzięki jego staraniom i determinacji Schuster stanął przed sądem za zbrodnie wojenne na Polakach i został skazany na karę śmierci. 

W drugiej części uroczystości po Mszy Świętej nastąpi odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie.

Program uroczystości:

9.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

11.00 – Msza Święta w intencji pomordowanych Polaków 1-26.06.1943 r. przez Niemców.

12.00 – Odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

13.00 – Żołnierski poczęstunek

           Wychodząc naprzeciw mieszkańcom już po raz drugi Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba zorganizował zebranie. Poruszone zostały na nim tematy dotyczące planowanej rewitalizacji gminy. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań oraz zgłoszenia swoich postulatów.

            Szczegóły planowanych inwestycji drogowych przybliżył zebranym Damian Urbanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Przekazał wszystkie informacje na temat podjętych oraz planowanych prac dotyczących remontu dróg, chodników oraz ronda.

Jednym z ważniejszych tematów dla mieszkańców była propozycja utworzenia funduszu sołeckiego, który byłby przeznaczony na realizację potrzeb mieszkańców miasta.

            Ponadto na spotkaniu przekazane zostały przybyłym informacje o podjętych działaniach w celu poprawienia jakości życia na terenie gminy. Zmiany dotyczyły między innymi funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie. W celu zmniejszenia kolejek i lepszego dostępu do lekarzy specjalistów zatrudniony został lekarz kardiolog. Ponadto zmieniono laboratorium oraz dzięki oszczędnościom wyposażono je w profesjonalny sprzęt.

            Kolejny aspekt omawiany przez włodarza dotyczył porządkowania gminy. Z przykrością stwierdził, że śmieci zalegają od wielu lat, a niektóre pochodzą nawet z lat 70! Gminie udało się jednak odpowiedzieć na apele zaniepokojonych mieszkańców i sukcesywnie porządkowane są kolejne tereny.

            Pan Burmistrz przedstawił również główne założenia dotyczące funkcjonowania Spółki Komunalnej. Jej powstanie jest bowiem niezbędnym elementem potrzebnym na drodze do modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dalszej budowy kanalizacji.

            Poruszony został temat budowy ekologicznej kotłowni na słomę. Burmistrz zachęca do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia oraz doceniania korzyści płynących z powstania spalarni w naszej gminie.

Poruszono temat oświaty oraz problemów związanych z coraz mniejszą liczbą uczniów.

Przedstawione zostały informacje dotyczące funkcjonowania targowiska ze zwierzętami. Planowana jest modernizacja placu. Burmistrz przyznaje z zadowoleniem, że targowica przynosi zyski.

            Pan Burmistrz wraz z Rafałałem Graczkowskim – Prezesem Zarządu Spółki Graczkowski Dotacje Sp. z o.o., omówili podjęte działania rewitalizacji Bodzentyna. Dotyczyły one głównie ruin zamku oraz jego otoczenia m.in. zabezpieczenie ruin zamku i murów obronnych przed dalszą destrukcją, podświetlenie murów, odsłonięcie pozostałości zamku poprzez wycięcie drzew na skarpie poprzedzone analizą widokową i studium krajobrazowym, przystosowanie wejścia do lochów zamku poprzez utworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Zaplanowano również kompleksowy remont Centrum Kultury wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

            Włodarz zachęcał mieszkańców do przekazywania swoich numerów telefonu. Umożliwi to informowanie za pomocą sms-ów o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy. Poproszono również o wypełnianie i dostarczanie do urzędu ankiet dotyczących azbestu i gazyfikacji.

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry"

 Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek), o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76,
26-001 Masłów

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego WZC oraz sekretarza WZC.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego WZC.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej LGD Wokół Łysej Góry 
  w 2015 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015.
 11. Przedstawienie planu merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia  na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznego i finansowego planu działania LGD Wokół Łysej Góry na 2016
 13. Przedstawienie planowanych zmian w statucie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Więcej informacji: http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=1678&akcja=artykul 

Proponowany porządek obrad

Pamięć o świętach narodowych wpisała się na trwałe w życie uczniów i grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Leśnej.

Z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja społeczność szkoły przygotowała uroczystą akademię. Uczniowie w patriotycznej scenerii przedstawili program artystyczny. Zaprezentowali historię powstania pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Przypomnieli jej głównych twórców; śpiewali patriotyczne pieśni, deklamowali wiersze.

 W spotkaniu uczestniczyli okoliczni mieszkańcy i zaproszeni goście.  Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, zabierając głos podkreślił znaczenie obchodów w umacnianiu tożsamości narodowej.

 Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen w swoim wystąpieniu przypomniała o roli Konstytucji 3 Maja jako testamentu I Rzeczypospolitej, akt woli narodu ratowania Ojczyzny własnymi siłami poprzez reformę jej ustroju. Kończąc odczytała dokument z XIX wieku „Przykazania narodowe”, który w retoryce religijnej wskazywał środki umacniania polskości w latach zaborów. 

 Była to kolejna patriotyczna uroczystość przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Czernikiewicz, Magdaleny Rozumek, Aleksandry Basy, Piotra Kity i Pani Dyrektor Beaty Kózki; będąca wyrazem przywiązania do wartości narodowych i zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

 

Urszula Oettingen

Piknik Astronomiczny 2016, 19 maja 2016 r., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.

Dnia 3 maja 2016 r. w Gminie Bodzentyn obchodzono 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja oraz Święto Strażaka przypadające na dzień 4 maja.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji ojczyzny, w której uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Pan Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Pan Marcin Sikorski, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn Pani Urszula Oettingen, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe, Ochotnicza Straż Pożarna z Bodzentyna i Sieradowic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie, Chór Parafialny oraz zgromadzeni wierni. Po mszy świętej, strażacy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP przemaszerowali wokół Rynku Górnego.

Wszyscy uczestnicy przemarszu oraz zebrani goście zgromadzili się pod budynkiem OSP, gdzie odśpiewano hymn i minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących strażaków. W dalszej części Burmistrz Dariusz Skiba i Prezes OSP Bodzentyn Maciej Świderski wręczyli odznaczenia, tym razem na to miano zasłużyli: Józef Dyk odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Stanisław Pocheć odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Alicja Pożoga wyróżniona złotą odznaką „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” oraz Amelia Michta, Michał Kleczaj, Brajan Jagiełło i Adam Kołodziejski wyróżnieni brązową odznaką „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Następnie Józef Szczepańczyk odczytał list od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Dariusz Skiba zapraszając wszystkich zebranych gości na dalszą część uroczystości do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

W pierwszej części dr hab. prof. UJK w Kielcach Urszula Oettingen wygłosiła referat pt.: „Znaczenie Konstytucji 3 maja w dziejach Polski”. 

W kolejnej części wystąpił zespół „Krejzolki”, który działa przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie pod opieką Pani Joanny Szydy. Zespół wykonał trzy utwory pt. : „Ostatni Mazur”, „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” i  „Nadzieja siostra wiatru”

W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie gimnazjum w Bodzentynie, którzy przygotowali program pt. "Nauczmy się na pamięć tego kraju". Nad przygotowaniem programu czuwali nauczyciele: Urszula Sokół, Maria Paluch oraz Artur Kleczaj.

Ostatnim punktem programu był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna pod batutą Pana Kapelmistrza Kazimierza Podrazy. Orkiestra jak zawsze zadbała o wyjątkowy repertuar i wspaniałe wykonanie prezentowanych utworów. Po wystąpieniu Orkiestry głos zabrał Burmistrza Dariusz Skiba, wręczając najmłodszym muzykom dyplomy za debiut gry na instrumentach w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej a byli to: Amelia Michta, Michał Kleczaj, Brajan Jagiełło i Adam Kołodziejski.

Na koniec Burmistrz i dyrektor MGCKiT złożyli jeszcze raz życzenia strażakom i członkom Orkiestry oraz podziękowali wszystkim za przygotowanie tegorocznych uroczystości rocznicowych.

/MGCKiT

Podczas tegorocznej majówki w Ciekotach odbyły się eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem. W eliminacjach brało udział ponad 50 wykonawców z kilku gmin, m.in. Bodzentyna, Daleszyc, Bielin, Masłowa, Górna, Nowej Słupi, Piekoszowa, Miedzianej Góry, Zagnańska i Strawczyna.

Gminę Bodzentyn reprezentowało 10 wykonawców: Zespoły Pieśni i Tańca "Leśnianie", „Furmani” i „Wilkowianie”, Zespoły śpiewacze: "Świętokrzyskie Jodły" ze Śniadki, Stowarzyszenie „Dąbrowa”, "Wzdolskie Kołowrotki", a w roli debiutantów „Wolanie” z Woli Szczygiełkowej. W kategorii solistów wystąpili; Lucyna Lipczyńska, Marta Stojecka oraz Marian Przeździecki. Ponadto wystąpił również Szczepan Królikowski mieszkający we Wzdole.

Reprezentacja Gminy Bodzentyn z roku na rok powiększa się o kolejnych wykonawców, którzy kultywują tradycje ludowe regionu świętokrzyskiego. Nasze zespoły wspierał duchowo burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski oraz członek zarządu Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk.

Po kilku godzinach wspaniałych występów, Rada artystyczna pod przewodnictwem Jerzego Gumuły - kierownika Działu Dziedzictwa Kulturowego z Wojewódzkiego Domu Kultury, wybrała wykonawców, którzy będą reprezentować nasz region na jubileuszowych XL Buskich Spotkaniach z Folklorem w dniu 15 maja br. Wśród wyróżnionych, naszą gminę reprezentować będą: zespół Pieśni i Tańca - "Leśnianie", który w tym roku obchodzi jubileusz 25- lecia pracy artystycznej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie”, który po raz drugi występował jako zespół pieśni i tańca.

Podczas eliminacji wszystkim dopisywały dobre humory i nie było widać oznak rywalizacji. Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg zmagań na wyższym szczeblu rywalizacji i trzymamy kciuki za sukcesy naszych zespołów.

/MGCKiT

Burmistrz Miasta i Gminy zachęca mieszkańców do konsultacji, które prowadzi Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w związku ze zmianami w kryteriach wyboru. 

30 marca 2016 roku Komisja ds. Wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uchwałą nr 27/2016 dokonała warunkowego wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju złożonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” do współfinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. W załączniku nr 1 do w/w uchwały zawarto informację dotyczącą zmian jakie należy wprowadzić  w kryteriach wyboru operacji.

W związku z tym Stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w dokumentach. 

Więcej informacji na stronie: http://wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=1669&akcja=artykul

 

"ORLIK" w Bodzentynie

Poniedziałek 15.00 - 22.00
Wtorek 15.00 - 22.00
Środa  15.00 - 22.00
Czwartek 15.00 - 22.00
Piątek 15.00 - 22.00
Sobota 10.00 - 15.00
Niedziela - nieczynne

Opiekun: p. Mirosław Rubinkiewicz (tel. 723 512 842)

 

"ORLIK" we Wzdole Rządowym

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek 16.00 - 22.00
Środa 16.00 - 22.00
Czwartek 16.00 - 22.00
Piątek 16.00 - 22.00
Sobota 14.00 - 22.00
Niedziela 14.00 - 22.00

Opiekun: p. Nina Chmiel (tel. 604 642 810)

 

Informacji na temat rezerwacji obiektów udzielają opiekunowie Orlików.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech