Serdecznie zachęcamy mieszkańców, aby w rozliczeniach PIT jako miejsce zamieszkania podali Gminę Bodzentyn. Sprawi to, że pieniądze z podatków „wrócą” do mieszkańców w postaci lepiej zagospodarowanego otoczenia w którym żyją na co dzień.

Wpływ do budżetu gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi ok. 38%, stanowi to dość istotną część zasobów finansowych, którą przeznacza się na przeróżne lokalne inwestycje w tym np. remonty dróg.

Cytomammobus, czyli mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii po zimowej przerwie wkrótce wyrusza w trasę po województwie świętokrzyskim. W marcu stacjonował będzie również w Bodzentynie.

Dzięki temu panie w określonych grupach wiekowych będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 26 lutego 2020 r., Radni mieli okazję podjąć specjalnego gościa. Swoją obecnością tego dnia zaszczyciła przybyłych na obrady Pani Poseł Agata Wojtyszek, która w latach 2015-2019 pełniła urząd Wojewody Świętokrzyskiego.

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”

Jan Paweł II

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikat

Formularz uwag

Załącznik 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

 

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

 

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Komunikat

Formularz uwag

Załącznik 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. - serwis rządowy

 

„Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek,

a Bartkowa uwierzyła,

dobrych pączków nasmażyła”.

W dniu 14.02.2020r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie odwiedzili po raz pierwszy bibliotekę szkolną i zostali uroczyście pasowani na czytelników. Pasowanie organizowane co roku przez bibliotekę weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy na IV edycję Dyktanda Gwarowego w Gminie Bodzentyn, które odbędzie się 7 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie.

Zapisy oraz informacje o zapisach dostępne pod numerami telefonów:

P. Wojciech: 790 878 214 oraz P. Janusz: 660 037 882

Proponowany porządek obrad

 

Nowe polskie święto państwowe, czyli Dzień Nauki Polskiej , obchodzimy 19 lutego poczynając już od tego roku. Data tego święta została wybrana nie przypadkowo, bowiem przypada na dzień urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika, który znacząco wpłynął na kierunek rozwoju ludzkiej cywilizacji.

 

Okrągły, bo 100. jubileusz swoich urodzin obchodziła niedawno Pani Janina. Dobroduszna i kochająca - matka, babcia i prababcia.

 

Pani Janina Leksińska urodziła się 8 lutego 1920 r. Z wykształcenia jest magistrem farmacji. W 1953 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi-Wydział Farmacji.

Od pięćdziesięciu lat jest związana z Gminą Bodzentyn. Po zakończeniu studiów przez ponad 30 lat była kierownikiem apteki, m.in. we Wzdole Rządowym.

Swoją pracę jako farmaceuta zawsze starała się wypełniać wzorowo. Wszystkich pacjentów witała z uśmiechem na twarzy i traktowała z największą życzliwością. Każdemu służyła pomocą, była oddana swojej pracy i ludziom.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS