Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Rusza II konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych w programie Aktywni Obywatele.

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXVIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek - Włoszczowa 2021. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji Bożego Narodzenia, związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Konkurs finałowy poprzedzający przeglądy rejonowe, odbywające się według następującego harmonogramu: 24 stycznia 2021 r. godz. 11.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie.Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w załączeniu.

Załączniki:

 1. Regulamin str. 1.
 2. Regulamin str. 2.
 3. Karta zgłoszenia.
 4. Wniosek pełnoletniego uczestnika.
 5. Wniosek rodzica/opiekuna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

indeks

W listopadzie bieżącego roku rozpoczęto prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy. Pod uwagę wzięto  cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.

 

Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Siekierno Nasza Ojczyzna, Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”.

Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 30 tys. zł Gminie Bodzentyn przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Obecnie wymieniono uszkodzone krzyże i ogrodzenia mogił, uzupełniono znaki Polski Walczącej. Na Wykusie ustawiono nowy drewniany krzyż, trwają prace remontowe drewnianej wiaty nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe (wymiana pokrycia dachowego na gont). Przy kapliczce w uzgodnieniu z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Pamięci Narodowej nastąpi  wymiana płyt chodnikowych na granitową kostkę, wymiana uszkodzonych dachówek ogrodzenia, odnowienie metalowej bramki, umieszczenie metalowej barierki na częściach bocznych ogrodzenia kapliczki, wymiana betonowej nakrywy muru na kamienną; generalnie oczyszczenie i umycie istniejących elementów betonowych i kamiennych. Planowana jest  również naprawa mostków, kładek, barierek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych przy wszystkich obiektach.

Miejsca te są ważną częścią dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W tych okolicach działały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. To obszar odwiedzany przez turystów, miłośników historii, rodziny kombatantów. Prowadzone prace będą kolejnym przykładem poszanowania tych znaków kulturowych i wpiszą się w prowadzone przez różne patriotyczne środowiska, od kilkudziesięciu lat, działania mające na celu kultywowanie  pamięci o Bohaterach walczących o wolność Ojczyzny.

Realizacja całości zadania wyniesie 39 719,96 zł. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na 21.12.2020 r. 

                                                                                                                                                                                            Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i Urszula Oettingen

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Zachęcamy do obejrzenia niezwykłego przedstawienia "Piosenki na zimę" w wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora Kubuś gwarantują wspaniałą zabawę i mnóstwo dobrego humoru. Premiera odbędzie się 4 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na kanale You Tube oraz portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

zaproszenie na bajku0119 1 1

W tym roku 37. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej odbył się w nieco innej formie niż zwykle. Wszystkie zespoły, które się zakwalifikowały na ogólnopolski przegląd zostały zobowiązane do nagrania swojego przedstawienia. Zespół ,,Wzdolskie Kołowrotki” nagrał swoje przedstawienie pt. ,,U Powroźnika”, dzięki pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W konkursie wzięło udział 8 zespołów z całej Polski pokazując różnorodność teatru wiejskiego. Można było zobaczyć komedię, farsę, dramat oraz obrzęd. Wszystkie spektakle pokazały bardzo wysoki poziom artystyczny, co wynika z nadesłanego komunikatu Rady Artystycznej 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Występy artystów oceniała Rada Artystyczna w składzie: teatrolog prof. Lech Śliwonik, etnomuzykolog prof. dr hab. Piotr Dahling, folklorysta i kulturoznawca dr hab. Katarzyna Smyk, Bożena Suchocka-Kozakiewicz – polska reżyserka teatralna i aktorka, doktor habilitowana sztuk teatralnych, profesor nadzwyczajna Akademii Teatralnej w Warszawie (AT),oraz reżyser dr hab. Edward Wojtaszek. Zespół ,,Wzdolskie Kołowrotki” został doceniony przez Radę Artystyczną – „za sprawny aktorsko, pełen humoru obrazek dramatyczny, ukazujący jedno ze specjalnych rzemiosł wiejskich i świadczący o żywotności wiejskiej wspólnoty” - otrzymując nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego. Jesteśmy dumni, że praca całego zespołu została doceniona i mobilizuje do jeszcze większego zaangażowania w krzewieniu kultury ludowej regionu świętokrzyskiego.
 
128884716 2844147355796747 443231739818877127 n
 
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie składa gratulacje całemu zespołowi „Wzdolskie Kołowrotki” za całokształt pracy na rzecz krzewienia kultury ludowej.
Spieszmy z pomocą w Szlachetnej Paczce w gminie Bodzentyn. Dzięki współpracy wspaniałych WOLONTARIUSZY z Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, wolontariusze szlachetnej paczki mogą przeprowadzić wywiady u rodzin potrzebujących pomocy. 14 listopada została otwarta baza osób potrzebujących, nadal wiele rodzin czeka na swojego darczyńcę.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem problemów z jakimi zmagają się rodziny. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na rodziny z trudną sytuacją z terenu naszej gminy. Nie bądźmy obojętni na krzywdę bliźniemu, wybierz rodzinę i podaruj jej pomoc. Pamiętajmy, że dobro wróci do nas.

Święta Katarzyna – centrum Gór Świętokrzyskich. Wieś ta położona jest u podnóża Łysicy – największego szczytu pasma Łysogór. W tym rejonie, podczas okresu trwania II wojny światowej czynnych było wiele ugrupowań działających przeciwko okupantowi. Teren Gór Świętokrzyskich był miejscem, w którym odbywały się liczne walki partyzanckie jak i pacyfikacje przeprowadzone przez oddziały niemieckie. Po dziś dzień znajduje się tam klasztor św. Katarzyny oraz zakon bernardynek. Klasztor ten był miejscem, które przez okres od maja 1943 roku do marca 1944 roku, uchodziło za kwaterę gestapo. W murach klasztoru stacjonował zmotoryzowany pluton pacyfikacyjny pod dowództwem lejtnanta Alberta Schustera. Jego ofiarą, na terenie Gór Świętokrzyskich, padło wiele niewinnych jednostek. Podczas śledztwa prowadzonego w sprawie jego osoby, po wojnie w 1971 roku, władze NRD nie wliczyły morderstw pojedynczych, popełnianych niemalże każdego dnia w aresztach w Św. Katarzynie. Schuster został skazany na śmierć.
Na obrzeżach Puszczy Jodłowej, niedaleko wsi Św. Katarzyna, powstał pomnik poświęcony pamięci poległym na tych ziemiach partyzantom oraz ofiarom nazistowskiego mordu. Na dużej pionowej płycie możemy przeczytać:
„NA WIECZNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ
RODAKOM Z NAJBLIŻSZYCH
OKOLIC ZAMORDOWANYM
W TYM MIEJSCU PRZEZ
FASZYSTÓW HITLEROWSKICH W ROKU 1943
ŚWIĘTA KATARZYNA 1972”
Niedaleko wyżej wspomnianego pomnika, znajdują się dwie zbiorowe mogiły poległych podczas zbrodni hitlerowskich w 1943 roku.
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
 
 
Wielkimi krokami zbliża się gorący przedświąteczny czas i w naszych drużynach również jest pełna gotowość do pracy, współpracy i pomocy.
Chociaż nie spotykamy się na żywo tylko on-line to cały czas pracujemy, konsultujemy się i pogłębiamy harcerską wiedzę.
Realizujemy projekty Hufca Kielce-Powiat i Chorągwi Kieleckiej dotyczących zdobywania sprawności harcerskich. Są nimi: sprawność kuchcik, kucharz, młody obywatel, młody strateg, znawca własnej miejscowości, aspirant meteorologiczny, znawca zwyczajów i tradycji harcerstwa, znawca obrzędów i zwyczajów drużyny.
W naszej gminie działa również Gromada Zuchowa, a w niej nasze kochane i dzielne Zuszki również ciężko pracują zdobywając sprawności tj.: Przyjaciel bajek, ptasi opiekun, znawca liter, znawca liczb, zosia samosia, samodzielny.
Ponadto przygotowujemy się do Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.
W tym jakże trudnym dla wszystkich czasie harcerze i zuchy pamiętają także o potrzebujących.
W roku bieżącym organizujemy zbiórkę żywności dla dwóch rodzin, z których jedną opiekujemy się już od 3 lat, a drugą rodzinę wspomożemy po raz pierwszy.
Nie zapomnieliśmy także o zwierzętach przebywających w schroniskach. Dla nich również organizujemy zbiórkę karmy , koców i mat własnoręcznie wykonywanych przez harcerzy.
Zaraz po świętach będziemy bardzo intensywnie przygotowywać niespodziankę dla naszych kochanych babć i dziadków.
Pomimo braku cotygodniowych zbiórek w harcówkach my ciągle jesteśmy w stałym kontakcie. Stworzyliśmy wspaniałą HARCERSKĄ RODZINĘ, zbiórki on-line nie są dla nas żadną przeszkodą.
Jako instruktorzy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować harcerzom i zuchom za ich wytrwałą pracę w tym trudnym czasie, ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować rodzicom za mobilizację i wspieranie swoich pociech.
Zapraszamy wszystkich do naszych odsłon na stronie HARCERSTWO W GMINIE BODZENTYN.
CZUWAJ!!!
 
Harcerstwo w Gminie Bodzentyn
 

Aleksander Płaczkowski - brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym.
W Zgierzu w dniach 28-29.11.2020r. do rywalizacji o tytuły mistrzowskie przystąpiło 240 zawodników z całej Polski.
Nasi pretendenci Aleksander Płaczkowski zajmując III miejsce w kategorii 35kg i Bartosz  Wilczyński V miejsce kategoria 52 kg, jako jedni z najmłodszych pokazali mistrzowską klasę, staczając walki na wysokim poziomie.

Aleksander Płaczkowski dołączył do grona medalistów Mistrzostw Polski  ULKS Guliwer.

Warto wspomnieć, że jest to czwarty medal Mistrzostw Polski na rok 2020 zdobyty przez wychowanków z " Kuźni Talentów " ULKS Guliwer trenujących w sekcji Bodzentyn.
Dobrą passę zaczęły: Wiktoria Płaczkowska zdobywając złoto , oraz Klaudia Hajdenraich wywalczając brąz na Olimpiadzie Młodzieży w grupie Kadetek.
Kolejnym sukcesem był srebrny medal Julii Kowalik w Mistrzostwach Polski Młodziczek.
Gratulacje !!!

Ogromne podziękowania dla Pana Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, dzięki którego inicjatywie w Bodzentynie możemy odkrywać i rozwijać wspaniałe talenty naszej młodzieży.
Tak mała gmina jaką jest Bodzentyn jest rozsławiana na arenach krajowych i międzynarodowych przez naszych zawodników .
Wyrazy uznania i wdzięczności należą się również dla Prezesa  ULKS Guliwer - Karola  Kucharczyka , który czuwa nad realizacją planu szkoleniowego naszych Perełek.

Trener, Szkoleniowiec Zbigniew Płaczkowski

 

W dniu 26 listopada 2020r. odbył się odbiór prac konserwatorskich przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3 przez Panią Emilię Górecką przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórze Pani Monika Figiel – prezes zarządu, Pani Lucyna Gołębiowska wiceprezes zarządu oraz Pani Małgorzata Osełka – Konserwator Dzieł Sztuki, wykonawca prac konserwatorskich przy figurze. Przy odbiorze byli obecni również: Pani Milena Kudlińska i Pan Marcin Sikorski dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie – odpowiedzialni za merytoryczne prowadzenie już drugiego wniosku na prace konserwatorskie przy figurze.
Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza pozyskało środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na II etap prac - Konserwacja figury NMP w kwocie dofinasowania 14 910,00 zł. Wkład własny 0,00 zł. Podkreślić tu należy ścisłą współpracę stowarzyszenia z MGCKiT w Bodzentynie, które odpowiedzialne było za przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji i pozwoleń do pozyskania środków.
Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoliły na nadanie prawdziwego blasku figurze Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny wykonanej w wapieniu typu pińczowskiego. Zostały odkryte nowe zdobienia płaszczu Marii, detale zdobnicze węża. Całość została odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.
Stowarzyszenie już w 2018 roku pozyskało środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na I etap „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3 (demontaż figury i cokołu, wykonanie nowego fundamentu, montaż figury i cokołu)”.
W przyszłym roku stowarzyszenie starać się będzie o dofinansowanie na III etap prac „Konserwacja cokołu przy figurze”.
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
 

 
Zakończył się Finał Pucharu Polski Futsalu Kobiet na Szczeblu ŚZPN w którym wystartowało dziewięć zespołów z naszego regionu. Miło nam poinformować, że nasz zespół pod okiem Mirosława Rubinkiewicza zajął bardzo dobre 3 miejsce.
Mistrzem Województwa została drużyna Dzikich Kotów zaś drugie miejsce przypadło zespołowi KSP Kielce.
Nasza drużyna w tym turnieju była reprezentowana przez następujące zawodniczki: Wrzesień Patrycja ,Ziomek Julia ,Szewczyk Zuzanna ,Domańska Aleksandra ,Graba Klaudia,Błędzińska Magdalena,Jędrzejczyk Klaudia ,Kolankowska Weronika ,Zakrzewska Monika ,Bogacka Weronika ,Kita Emilia ,Arczewska Wiktoria
 
Całemu zespołowi serdecznie gratulujemy za bardzo dobry wynik!
 
128249307 3618662961525880 6592206524513815286 o

Rozpoczęto nabór do IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”!

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszenia można dokonac poprzez formularz zgłoszeniowy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.
Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie
 4. Oświadczenie autora zdjęć

 

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie narodowe, zwane również wojną polsko-rosyjską 1830-1831 r. W tym czasie Bodzentyn znajdował się na terenie województwa sandomierskiego w powiecie szydłowieckim.

Trzonem powstańczej siły zbrojnej była armia regularna Królestwa Polskiego. Na początku grudnia 1830 r. rozpoczęto tworzenie Straży Bezpieczeństwa. Straż taka działała też w Bodzentynie. W jej ramach organizowano oddziały gwardii ruchomej. Głównym ich uzbrojeniem były kosy osadzone na sztorc, piki oraz niewielka ilość broni palnej.

W początkach 1831 r. na bazie gwardii ruchomej tworzono pułki piechoty liniowej. Jeden z trzech batalionów 10. pułku piechoty liniowej organizowano w Bodzentynie. Obok piechoty formowano również jazdę m.in. tzw. „Krakusów”. Utworzono również ochotniczy batalion sandomierskich strzelców celnych. W jego skład wchodzili głównie myśliwi, którzy wyposażeni byli w dubeltówki, a trąbki sygnałowe zastępowały u nich trąby myśliwskie. Tutaj uformował się również strzelecki korpus górniczy, którego celem była ochrona działających zakładów przemysłowych.

Ważnym zadaniem związanym z rozbudową armii było dostarczanie broni i amunicji. Zajmowały się tym m.in. fabryki działające nad rzeką Kamienną. Prowadzono również zbiórkę dzwonów, które wykorzystano do produkcji dział. Z Bodzentyna wysłano do Warszawy uszkodzone dzwony pozostałe po pożarze dzwonnicy.

Po bitwie pod Ostrołęką ostatnim ratunkiem dla wzmocnienia sił powstańczych były oddziały pospolitego ruszenia. Tutaj wielkim zaangażowaniem wykazało się duchowieństwo rzymskokatolickie, co wyrażało się w kazaniach wzywających do obrony religii i Ojczyzny. Funkcje kapelanów wojskowych pełnili m.in. ks. Antoni Chłuda (znany przede wszystkim z działalności w Bodzentynie przed i w czasie Powstania Styczniowego) oraz ks. Sebastian Zaborowski z Tarczka.

Późnym latem 1831 r. okolice Bodzentyna  stały się terenem przemarszów wojsk powstańczych i rosyjskich. Niedaleko walczył korpus gen. Samuela Różyckiego. Na przełomie sierpnia i września pod jego komendą znajdowało się ok. 5400 żołnierzy i 12 dział.

Pod naciskiem wojsk rosyjskich korpus Różyckiego cofał się w kierunku Kielc. Około 20 września jego kwatera znajdowała się w Nowej Słupi, zaś oddziały Bartłomieja Lanckorońskiego stacjonowały w pobliżu Bodzentyna. Takie posunięcia wskazywały na wybranie Gór Świętokrzyskich jako podstawy operacyjnej przyszłych działań wojennych. Niestety w bitwie pod Łagowem 22 września Polacy ponieśli klęskę. W końcu września 1831 r. gen. Różycki wraz ze swoim oddziałem liczącym ok. 1400 ludzi przekroczył granice Wolnego Miasta Krakowa, gdzie złożono broń.

W 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze pamięci przy kamieniu upamiętniającym działalność Szkoły Leśnej Praktycznej w Siekiernie od 1828 do 1831 r. i prof. Wiktora Kozłowskiego, jej kierownika, zasłużonego badacza przyrody. Od 1819 r. Kozłowski był nadleśnym w Bodzentynie. Wraz ze słuchaczami szkoły uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Walczył w oddziale strzelców konnych, ranny pod Józefowem opuścił szeregi powstańcze. W ramach represji politycznych Kozłowski został w październiku 1831 r. zwolniony z zajmowanych funkcji. W połowie 1832 r. zamknięto również utworzoną w 1816 r. Szkołę Szczególną Leśnictwa w Warszawie wraz z jej oddziałem w Siekiernie.

Na cmentarzu paraf. w Bodzentynie zapalono znicz przy nagrobku Walentego Zygadlewicza. W czasie powstania był on komendantem Straży Bezpieczeństwa, która pilnowała porządku w mieście i zajmowała się werbunkiem ochotników do wojsk powstańczych. Jego syn Stanisław brał udział w Powstaniu Styczniowym i został stracony przez Rosjan.

Pamięć narodowa jest niezwykle ważna dla budowy świadomości historycznej. To jeden z głównych składników kultury duchowej i poszanowania działań wzmacniających polską tożsamość!

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i UrszulaOettingen

                    

W trosce o czyste powietrze!

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

plakat na www Plastik nie do pieca

Czy wiesz, że

 • Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu gospodarczego.
 • W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich latach, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg raportu GUS** w 2018 roku selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych wyniosła tylko ok. 29%. To zdecydowanie za mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów komunalnych w roku 2025. Kluczem do sukcesu jest poprawa systemów selektywnej zbiórki i technologii sortowania. Jedna z najnowszych analiz dotyczących odpadów tworzyw sztucznych*** wykazała, że dla odpadów zbieranych selektywnie poziom recyklingu może być nawet 10 razy większy niż dla odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych.
 • Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym czasie odpadów tworzyw sztucznych) i w porównaniu do 301 tys. ton w roku 2015 jest to wynik bardzo niezadowalający. Bez istotnych zmian systemowych, w tym zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów, oraz nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
 • W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.
 • Praktyka niekotrolowanego spalania odpadów jest w Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej, ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej złożonym i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym produkty ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - bardzo szkodliwe.
 • Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
 • Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła przebiec do końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także zakłady termicznego przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.

 

Kontakt - Fundacja PlasticsEurope Polska

Anna Kozera-Szałkowska

Telefon : +48 (22) 630 99 03, 695 915 917

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Air Quality in Europe 2019 (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018 )

**raport GUS ”Ochrona Środowiska 2019”( https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html )

*** Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie” (https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym

W gminie Bodzentyn rozpoczęły się realizacje kolejnych ważnych inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej oraz remont świetlicy wiejskiej w Siekiernie.
Budowa świetlicy w Woli planowana jest już od kilku lat, mieszkańcy zgodnie przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na realizację tej inwestycji, co tylko podkreśla fakt, jak ważne jest powstanie takiego miejsca w ich sołectwie. Szczególnie zaangażowani w powstanie świetlicy są członkowie Stowarzyszenia Wolanie spod Łysicy, ponieważ dla ich dalszego rozwoju kluczowe jest stworzenie miejsca, w którym będą mogli spotykać się na próby swojego zespołu folklorystycznego. Świetlica w przyszłości będzie mogła także pełnić funkcję stołówki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowiej, ponieważ obiekt budowany jest na sąsiedniej działce. W nowym budynku będzie znajdowała się kuchnia, łazienka oraz przestronna sala, w której w niedalekiej już przyszłości będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców. Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. W ramach realizacji etapu I w ubiegłym roku rozpoczęto budowę świetlicy do poziomu”0”. Całkowity koszt realizacji etapu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 30 897,03 zł stanowił fundusz sołecki na 2019 r., a 21 377,97 zł pochodziło z wkładu gminy. Obecnie realizowany jest etap II inwestycji, a jego całkowity koszt wynosi 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł.

Drugą bardzo ważną realizowaną inwestycją jest remont świetlicy wiejskiej w Siekiernie. Budynek niegdyś służył jako szkoła podstawowa, a po jej likwidacji został przekształcony na świetlicę. Po wielu latach eksploatacji budynek wymagał gruntownego remontu, o co również zabiegali mieszkańcy. Nie ulega wątpliwości fakt, że inwestycja ta jest wręcz wymagana, ponieważ jest to jedyne miejsce publiczne w całym sołectwie, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Obecnie budynek ten jest ocieplany oraz trwają prace związane z renowacją elewacji. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, a 13 922,88 zł to wkład własny gminy.

Obiekt ma również przejść całkowitą modernizację oraz remont wnętrza z przystosowaniem do obecnych wymagań i standardów.

E.Kita

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech