Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszk. (zabudowa wielorodzinna)
– deklarowany wywóz: 2 x w miesiącu (w okresie XI – XII. 2016), raz na tydzień (w okresie VII – X.2016 r.)

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

BODZENTYN

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

1, 8, 15, 22, 29

1

SIERPIEŃ

5, 12, 19, 26

12

WRZESIEŃ

2, 9, 16, 23, 30

9

PAŹDZIERNIK

7, 14, 21, 28

7

LISTOPAD

4, 18

4

GRUDZIEŃ

2, 16

2

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu: 06.09.2016 r.

 

 

Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszk. (zabudowa jednorodzinna)
– deklarowany wywóz: 1 x w mies. (w okresie XI – XII. 2016), raz na 2 tyg. (w okresie VII – X.2016 r.)

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

BODZENTYN

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

1, 15, 29

1

SIERPIEŃ

12, 26

12

WRZESIEŃ

9, 23,

9

PAŹDZIERNIK

7, 21,

7

LISTOPAD

4,

4

GRUDZIEŃ

2,

2

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu : 06.09.2016 r.

 

Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkałe
– deklarowany wywóz 1 x w miesiącu

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

ŚW. KATARZYNA, WILKÓW, GRABOWA, PODGÓRZE

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

4

4

SIERPIEŃ

1

1

WRZESIEŃ

5

5

PAŹDZIERNIK

3

3

LISTOPAD

7

7

GRUDZIEŃ

5

5

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu : 19.09.2016 r.

 

Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkałe
– deklarowany wywóz 1 x w miesiącu

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

LEŚNA STARA WIEŚ, SIEKIERNO, PSARY STARA WIEŚ, PSARY PODŁAZY,PSARY KĄTY,KAMIENIEC, CERLE, CHRUSTY, KAMIENNA GÓRA, PARCELANCI, PODKONARZE, PODLESIE

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

8

8

SIERPIEŃ

5

5

WRZESIEŃ

2

2

PAŹDZIERNIK

14

14

LISTOPAD

10

10

GRUDZIEŃ

9

9

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu: 13.10.2016 r.

 

Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkałe
– deklarowany wywóz 1 x w miesiącu

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

WZDÓŁ RZĄDOWY, WZDÓŁ KOLONIA, WZDÓŁ PARCELE, WIĄCKA, HUCISKO, ŚCIEGNIA, ORZECHÓWKA, PODMIELOWIEC, KAMIONKA, KAPKAZY, NOWA WIEŚ, STARA WIEŚ, SKORUCIN

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

11

11

SIERPIEŃ

8

8

WRZESIEŃ

12

12

PAŹDZIERNIK

10

10

LISTOPAD

14

14

GRUDZIEŃ

12

12

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu : 22.08.2016 r.

 

Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkałe
– deklarowany wywóz 1 x w miesiącu

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

DĄBROWA GÓRNA, DĄBROWA DOLNA, CELINY, WOLA SZCZYGIEŁKOWA, ŚNIADKA, SIERADOWICE, TRZCIANKA

MIESIĄC

ODPADAY KOMUNALNE, BIODEGRADOWALNE ORAZ POPIÓŁ

(W OKRESIE XI-XII 2016)

ODPADY SEGREGOWANE

LIPIEC

22

22

SIERPIEŃ

19

19

WRZESIEŃ

16

16

PAŹDZIERNIK

28

28

LISTOPAD

25

25

GRUDZIEŃ

23

23

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu : 17.10.2016 r.

Pojemniki lub worki należy wystawić do godz. 700

 

Na terenie gminy Bodzentyn powstanie ścieżka rowerowa prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany
w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

W czwartek, 7 lipca 2016 r. w Świętej Katarzynie, burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba, marszałek województwa Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowę na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 123 187 zł, kwota dofinansowania z RPOWŚ – to 85%, reszta 15 % kwoty całkowitej, to wkład własny gminy.

Celem projektu jest ochrona i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarach chronionych w Gminie Bodzentyn. Efektem projektu będzie rozbudowa istniejących i planowanych szlaków na terenie Gór Świętokrzyskich. W tym celu planuje się budowę ścieżki o długości 3,67 km prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza. Warto podkreślić, że szlak pieszo-rowerowy w ramach tego projektu zlokalizowany będzie na terenie objętym najwyższą formą ochrony przyrody. Zaplanowano także utworzenie utwardzonego miejsca parkingowego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) z toaletami, oświetleniem, elementami małej architektury (wiata
z ławkami, stoły, stojaki dla rowerów, kosze) oraz tablicami informującymi o chronionych siedliskach i gatunkach, które są cenne przyrodniczo, a także ścieżek edukacyjnych.

Aby można było się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji burmistrz Bodzentyna negocjował ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym oraz prywatnymi właścicielami gruntów.
W październiku 2015 r. zostało podpisane porozumienie, na podstawie którego nastąpi wymiana gruntów pod ścieżkę rowerową. Włodarz gminy od czerwca zeszłego roku prowadził również liczne negocjacje z trzynastoma właścicielami gruntów, na których zaplanowana była ścieżka. Ostatecznie w styczniu br. udało się zawrzeć wszystkie umowy nabycia gruntu pod budowę ścieżki rowerowej.  Burmistrz podkreślił, że bez tych porozumień nie byłoby możliwości ubiegania się przez gminę o środki na budowę tej inwestycji. - Wyrazy wdzięczności należą się prywatnym właścicielom gruntów, którzy wyrazili zgodę na ich sprzedaż na rzecz gminy oraz Dyrekcji ŚPN – dziękował burmistrz Dariusz Skiba.

Ponadto burmistrz podkreślił, że gmina zabiegała o tę inwestycję, gdyż miejscowości takie jak Święta Katarzyna, Bodzentyn są unikatowe z turystycznego punktu widzenia. - Cieszymy się bardzo, że ta inwestycja w końcu powstanie – skomentował.

Goście uroczystości podpisania umowy, w tym rowerzyści, mieli okazję przejechać się nimi na trasie Święta Katarzyna – Bodzentyn.

Korzystając z okazji, w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie miała miejsce prezentacja 2 projektów współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pierwszy z nich pn. „Bodzentyn jakiego nie znacie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”, polegał na:

1. Opracowaniu bazy zasobów lokalnych zawierającej m. in.: zdjęcia fotograficzne, współrzędne geograficzne oraz opisy zasobów występujących na terenie Gminy Bodzentyn.

2. Wykonaniu responsywnej strony internetowej Nieznany Bodzentyn. Strona ma formę portalu mapowego i dostarcza odwiedzającemu gotowy produkt w formie szlaku prowadzącego po atrakcjach turystycznych gminy.

3. Ustawieniu infokiosku z emiterem bluetooth i dostępem do strony Nieznany Bodzentyn w Św. Katarzynie.

Dzięki realizacji tego projektu informacja o atrakcjach turystycznych gminy dotarła do przeszło 8 tysięcy osób.

Drugim zaprezentowanym projektem był „Ekologiczny Tour Przewodnik” dzięki któremu istnieje możliwość podróżowania i zwiedzania okolicy meleksem, wyposażonym w audioprzewodnik w języku polskim i angielskim. Pojazdy umożliwią turystom dogodne przemieszczanie się po gminie. W ofercie dostępne są trzy trasy: Śladami Biskupa Bodzanty (Bodzentyn), Trasa Aktywna (Święta Katarzyna – Wilków – Bodzentyn – Święta Katarzyna) oraz Trasa Łysogórska (Bodzentyn – Nowa Słupia – Święty Krzyż – Święta Katarzyna – Bodzentyn).

 

Zapraszamy na wielkie wybory z "Echem Dnia" - Miss i Mister Lata 2016. Niedziela 10 lipca 2016 r. godz. 15.00, Kąpielisko w Wilkowie.

wilkow miss lata

XXXIII Dni Bodzentyna przeszły do historii. Pierwszy dzień Święta Naszego Miasta - sobota była dniem Gminnych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Natomiast w niedzielę 3 lipca świętowaliśmy po godzinie 14-tej na placu przy Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie.

XXXIII Dni Bodzentyna przeszły do historii. Pierwszy dzień Święta Naszego Miasta- sobota była dniem Gminnych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Wydarzenie to odbywało się na placu przy Pałacu Biskupów Krakowskich. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. Następie koncert pieśni sakralnych wykonała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie. Kolejnym punktem obchodów był wykłady dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen nt. „Krzyż w kulturze polskiej” oraz dr Anity Młynarczyk-Tomczyk pt. „Uroczystości milenijne w regionie świętokrzyskim”. Ponadto burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen zaprezentowali medal upamiętniający Chrzest Polski. Pamiątkowe medale otrzymały osoby zasłużone dla kultury gminy Bodzentyn. Finałowym punktem programu był Festiwal pieśni sakralnych w wykonaniu zespołów z Gminy Bodzentyn.

Natomiast w niedzielę 3 lipca świętowanie rozpoczęliśmy mszą świętą odprawioną w intencji mieszkańców. Po godzinie 14-tej na placu przy Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie deszcz przestał padać. Program  XXXIII DNI BODZENTYNA spowodował, że każdy mógł  niedzielne popołudnie i wieczór spędzić bawiąc się na święcie naszego miasta. W pierwszej kolejności swoje umiejętności pokazali najmłodsi artyści z naszej Gminy. Zespół „ Krejzolki” rewelacyjnie zaśpiewał kilka znanych i lubianych przebojów, a grupa taneczna „Zameczek” swój układ taneczny była zmuszona (brawami) pokazać dwa razy. Swój talent muzyczny pokazał również Bartosz Wojteczek. Wraz z przyjaciółmi dał koncert instrumentalny, który zrobił ogromne wrażenie na widowni. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie „ Gmina Bodzentyn Rozkiwta”, gdzie oceniane były ogrody zgłoszone go konkursu. Fundatorem nagród był Jan Jędrzejczyk PHU OBET oraz gmina Bodzentyn.                                    

Uroczystego otwarcia XXXIII Dni Bodzentyna dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz zaproszeni goście.

Jak co roku nie mogło zabraknąć występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Bodzentyna pod dyrekcją Kazimierza Podrazy w całkiem nowym repertuarze. Orkiestra corocznie swoją profesjonalną grą uświetnia Dni Bodzentyna i cieszy się niezmienną sympatią słuchaczy. W tym roku niespodzianką były występy solowe członków orkiestry, którzy zaśpiewali dwa znane utwory.

Tradycyjnie, kolejnym punktem programu były występy zespołów folklorystycznych działających na terenie naszej gminy. W krótkich programach wystąpiły znane już zespoły tj. "Świętokrzyskie Jodły" ze Śniadki, "Wzdolskie Kołowrotki" ze Wzdołu, zespół „Dąbrowa”, zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie", zespół pieśni i tańca "Wilkowianie" oraz debiutujące tj. ludowy zespół „Furmani” oraz „ Wolanie”. Każdy występujący zespół porywał publiczność do wspólnego śpiewania i tańczenia. Jak już stało się tradycją naszego święta nie mogło zabraknąć występu grupy kabaretowej. W tym roku tę cześć programu uświetnił Bronisław Opałko z kabaretem Pigwa. Wieczór muzyki rozrywkowej  rozpoczął zespół "Tacy sami" z Kielc, który prezentował piosenki kultowego zespołu „Lady Pank”. Występ zespołu został nagrodzony gromkimi brawami, a publiczność domagała się ciągłego bisowania. Następnie zabawę zapewniła gwiazda wieczoru zespół „Łobuzy”. Najwytrwalsi widzowie mogli nocą potańczyć do muzyki prezentowanej przez zespół „Stand-art”. O północy XXXIII DNI BODZENTYNA zostały oficjalnie zakończone przez Marcina Sikorskiego dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Organizacja tak dużej imprezy jak Dni Bodzentyna byłaby niemożliwa bez pomocy sponsorów takich jak: PHU OBROLEX -Henryk Zwada, PHU DOMAŃSKI, PHU MAGPOL- Mirosław Grzejszczyk, Bank Spółdzielczy Kielce, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Auto-Serwis Albert Adamczyk, PHU Elektroinstalator - Piotr Bukowski, PHU OBET – Jan Jędrzejczyk, EKO-KWIAT Sp. z o.o., PPUH Dyk Sławomir, Pensjonat Łysica Wellness Spa, Firma Handlowo Usługowa Petro 1, Stacja Paliw Myjnia Samochodowa-Dorota i Sylwester Czaja, Bar KORFU.

Organizatorzy XXXIII Dni Bodzentyna składają gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasze święto przebiegało, sprawnie, spokojnie i bezpiecznie.

 /MGCKiT

fot. EŚ

 

Fotorelacja z dnia 2 lipca 2016 r.

fot. MGCKiT

Fotorelacja z dnia 3 lipca 2016 r. 

 

fot. MGCKiT

… Choć z dala swą mamy rodzinę i bliskich,
My polscy żołnierze od Gór Świętokrzyskich…

Andrzej Gawroński, „Więc szumcie nam jodły piosenkę”

W dniach 17-19 czerwca 2016 r. pod patronatem Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się doroczne uroczystości upamiętniające żołnierzy i dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej dowodzonych przez „cichociemnych” płk. Jana Piwnika "Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”.

Głównymi organizatorami uroczystości byli: Środowisko  Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – „Nurt” ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na czele z harcmistrzem Rafałem Obarzankiem, świętokrzyska Policja; współorganizatorami m.in. Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

Obchody rozpoczęły się od zorganizowanej w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach konferencji popularnonaukowej: „Cichociemni i ich żołnierze na Ziemi Świętokrzyskiej”. Podczas sesji prelekcję o „cichociemnych” wygłosił dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach. W konferencji udział wzięła prof. Urszula Oettingen reprezentująca Miasto i Gminę Bodzentyn. Podczas spotkania podsumowano konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na filmy i prezentacje multimedialne dotyczące „cichociemnych”.

Następnego dnia w Starachowicach uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia rzeźby – ławeczki ppor. Zdzisława Rachtana „Halnego”, Kustosza Pamięci Narodowej. Jej autorem jest rzeźbiarz światowej sławy, profesor Karol Badyna. W uroczystości udział wziął prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

Tego samego dnia po południu spotkano się na Wykusie. Zjazdy w tym miejscu są organizowane nieprzerwanie od 1957 r. Od 1969 r. odbywają się zawsze w czerwcu w rocznicę śmierci Jana Piwnika „Ponurego”.

Przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej odprawiona została Msza święta celebrowana przez ks. prałata dr. Jerzego Karbownika proboszcza parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Wręczono Honorowe Policyjne Odznaki Zasługi im. Jana Piwnika „Ponurego” i medale „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość zakończył apel poległych, salwa honorowa i złożenie wiązanek u stóp kapliczki. W imieniu Miasta i Gminy Bodzentyn kwiaty złożyli Burmistrz Dariusz Skiba wraz z radnymi Jolantą Moskwą i Jerzym Tofilem. Wiązankę w imieniu Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn złożyli Urszula i Mirosław Oettingen i Kazimierz Wilkosz.

W uroczystości na Wykusie wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, szkół; w tym Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski, Krzysztof Słoń - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Zuba, Anna Krupka - Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Dorota Koczwańska-Kalita - Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, insp. Dariusz Augustyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra OSP w Bodzentynie pod batutą kapelmistrza Kazimierza Podrazy oraz wyjątkowo w tym roku Orkiestra Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W niedzielę głównym punktem obchodów była Msza święta w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku w intencji płk. Jana Piwnika „Ponurego” i jego żołnierzy. Po mszy uczestnicy przeszli pod pomnik „Ponurego”, gdzie odbył się apel pamięci, defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów  Wojska Polskiego, jednostek strzeleckich i harcerskich.

Tegoroczne uroczystości odbywały się w „Roku Cichociemnych”, nazwanym tak na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku przypada również 72. rocznica bohaterskiej śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego”, jednego z najsłynniejszych „cichociemnych” – spadochroniarzy Armii Krajowej, legendarnego dowódcy partyzanckiego z Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny.

Piękną tradycję organizowania patriotycznych uroczystości na Wykusie w Lasach siekierzyńskich podtrzymują środowiska przeniknięte ideą zachowania pamięci o tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę

                                                                                                                                                         Urszula Oettingen

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11.07.2016r. o godz. 9.00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki przy Rynku Górnym w Bodzentynie.

Zapraszamy na Jubileusz 25-cio lecia Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie - 17 lipca 2016 r. (niedziela), Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi

25lat lesnianie

Poszukuję dla polskiej firmy zajmującej się OZE , zwłaszcza f o t o w o l t a i k ą /oprócz wiatraków/ terenów ; grunty – działki o powierzchni od minimum 1ha i powyżej.

Nie dotyczy gruntów ANR oraz samorządu gminnego. Obecnie jestem jej menadżerem. Są korzystne warunki transakcji /dzierżawy - sprzedaży/ dla właścicieli tych nieruchomości.

W tej chwili preferowana jest dzierżawa.

Zainteresowane osoby, a posiadające takie grunty zapraszam do kontaktu ze mną.

      

       Menadżer OZE

     Kazimierz Sobolewski

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Tel. 692 551 862

Szczecinek, ul. Karlińska 11c/7

14 czerwca 2016 roku miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku.

To właśnie na niej podsumowywana została roczna praca gospodarza gminy przez radnych. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Zygadlewicz przedstawił radnym wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2015 rok, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka odczytał radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami, Rada Miejska udzieliła absolutorium za 2015 rok, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszowi Skibie.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 12 radnych, a 2 było przeciwnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi złożyli Burmistrzowi i jego współpracownikom podziękowania za realizację budżetu w 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz ze Społeczną Radą do Spraw Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn serdecznie zaprasza na obchody XXXIII Dni Bodzentyna

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie zapraszają do wzięcia udziału w debacie społecznej nt: „Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta i gminy Bodzentyn"

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie ul. Kielecka 45

Program spotkania:

  1. Rozpoczęcie.
  2. Prezentacja multimedialna organizatorów spotkania.
  3. Dyskusja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
  4. Podsumowanie i wnioski do realizacji.
  5. Ankieta dotycząca zagadnień bezpieczeństwa.
  6. Zakończenie debaty.

Zmiana godzin otwarcia targu

W związku z falą upałów najbliższy targ bydła w dn. 25.06.2016r. rozpocznie się o godzinie 5.30. Rejestracja zwierząt od godziny 4.45 w punkcie przy bramie wschodniej. Godziny te będą obowiązywać w każdą sobotę aż do odwołania. Apelujemy o nie przywożenie zwierząt osłabionych i przebywających długi czas  w transporcie.

Prosimy o zapewnienie zwierzętom dostatecznej ilości wody i dobrej wentylacji. W przypadku braku wody na środkach transportu w celu pojenia bydła można skorzystać z poideł i bieżącej wody znajdujących się na placu targowym.

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ludzi w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

 

W związku z utrzymującą się falą upałów, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody z publicznej sieci wodociągowej do podlewania ogródków, trawników itp. w godzinach 7.00 - 21.00. Powyższe ograniczenie podyktowane jest dużym rozbiorem wody i przeciążeniem sieci wodociągowej co może powodować brak wody pitnej dla mieszkańców.

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

W dniu 21.06.2016 roku dokonano odbioru końcowych robót drogowych dotyczących zadania„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniadka gm. Bodzentyn” oraz „Przebudowa drogi znajdującej się w obrębie geodezyjnym Psary Kąty oraz Psary Stara Wieś”.

Drogi w miejscowościach Śniadka, Psary Kąty oraz Psary Stara Wieś od wielu lat znajdowały się w złym stanie technicznym. W okresie wiosenno – jesiennym poruszanie się po nich było wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn- Dariusza Skiby, radnym oraz sołtysom realizacja inwestycji została uwieńczona sukcesem. Wartość zadania w Śniadce wyniosła 103.320,00 zł. Natomiast odcinek Psary Kąty - Psary Stara Wieś – Grabowa kosztował 47.222,77 zł. Kwoty te zostały w całości pokryte z pieniędzy przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach inwestycji w Śniadce wykonano podbudowę z kruszywa, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, której grubość po zagęszczeniu wyniosła 5 cm, utwardzono pobocza kruszywem drogowym oraz wyczyszczono rowy z namułu oraz wyprofilowano dno rowu.

W ramach robót drogowych prowadzonych na drodze Psary Kąty - Psary Stara Wieś – Grabowa wykonano nawierzchnię tłuczniową, a także dokonano odmulenia rowu oraz wyremontowano zjazdy prowadzące na działki bezpośrednio przylegające do drogi

Remont dróg znacznie poprawił ich parametry techniczne, co znacząco wpłynęło na jakość użytkowania.

                                                                                                                                                        Marcin Chrzęszczyk

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech