Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłosił konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do projektu można zgłaszać od 20 października 2023 r. do 03 listopada 2023 r., w sposób określony w ogłoszeniu.

Informacja

Zarządzenie

Projekt Rocznego Programu Współpracy

Formularz zgłaszania opinii

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA