Informujemy o realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) programie rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln, który pozwoli na przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu.

To oferta dla osób, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą dotychczasową zdolność do pracy, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej. Uczestnik programu musi być jednak w stanie wykonywać samodzielnie czynności związane z codziennymi obowiązkami. Nie wyklucza się przy tym pomocy ze strony asystenta.

Na etapie pilotażu rehabilitacja kompleksowa będzie realizowana w czterech ośrodkach, w tym w Nałęczowie dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Do projektu zakwalifikuje się minimalne 600 osób, po 150 w każdym z ośrodków.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów stanu zdrowia potencjalnych uczestników, ich kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej pomogą nie tylko ocenić i możliwie poprawić stan zdrowia, ale również odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikację do jego wykonywania, a w końcu znaleźć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą. Nacisk w zakresie wsparcia psychospołecznego zostanie położony na warsztaty dla uczestników i ich rodzin oraz grupy wsparcia.

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.” Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Pytania dotyczące możliwości udziału w projekcie proszę kierować na naszą infolinię: 22 50 55 600.

Ulotka informacyjna

Źródło:PFRON

plakat programu

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA