Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna projektu, wspieranego finansowo przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej uczestniczyli w wycieczce do Geoparku w Kielcach.

W Centrum Geoedukacji położonym w części rezerwatu Wietrznia w przystępny sposób pokazano dzieje geologiczne Ziemi. Zatrzymując się przed dioramami uczniowie obejrzeli świat płytkich lagun, raf i głębokich mórz, które niegdyś pokrywały tereny Gór Świętokrzyskich. Świadectwem tej minionej epoki są zawarte w ziemskiej skorupie skamieniałości. Ten zapis kopalny, odkrywany obecnie, oglądaliśmy na planszach, animacjach multimedialnych i w zgromadzonych eksponatach geologicznych.

Poznaliśmy kolejne okresy geologiczne, szczególnie skupiając się na dewonie, który trwał od ok. 416 do 359 mln lat temu. To czas kiedy pierwsze kręgowce zaczęły wychodzić z podzwrotnikowych mórz na ląd, a jednocześnie zanik tropikalnych form, zakończony wielkim wymieraniem; okres, kiedy dawne formy życia i procesy geologiczne tworzyły skały, złoża cennych minerałów, które dzisiaj eksploatujemy.

Oglądaliśmy modele pierwszych organizmów, których pozostałości możemy odnaleźć w budowie skał do dnia obecnego. Takich odkryć dokonano m.in. w regionie świętokrzyskim w kamieniołomach w Zachełmiu i Kowali. Były gąbki, ślimaki, jeżowce, liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, małże, wielkoraki, łodziki z wielkimi muszlami, ramienionogi, koralowce, trylobity, tetrapody, olbrzymie ryby pancerne.

Tak dotarliśmy do Kapsuły Symulatora 5D, która przeniosła nas do wnętrza Ziemi. Poprzez poszczególne warstwy osiągnęliśmy jądro Ziemi, po drodze obserwując zmieniającą się temperaturę, ciśnienie i głębokość. Zamknięci w kapsule, przez ciemne okulary, na wielkim ekranie oglądaliśmy w skrócie przeszłość naszej planety. Odczuwaliśmy gorące podmuchy wiatru, pryskała na nas woda z zamierzchłych oceanów, atakowały nas wielkie stworzenia podobne do ryb. Pojazd przedzierając się przez skały wpadał w gwałtowne drgania; przeżyliśmy trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wypiętrzanie się gór; w pewnym momencie kapsuła uległa awarii, z której jednak wyszliśmy cało. Naszą wędrówkę na monitorze śledzili koledzy, dodając nam otuchy w tej wielkiej podróży w geologiczne dzieje błękitnej planety.

Po tych wrażeniach wzięliśmy udział w warsztatach polegających na szlifowaniu i polerowaniu fragmentu skały – wapienia dewońskiego. Przy przygotowanych stanowiskach ze specjalnym proszkiem (węglik krzemu), dorównującym twardością diamentowi, na mokro równaliśmy powierzchnie naszych odpowiednio przyciętych płytek. Następnie je polerowaliśmy. Tak otrzymaliśmy piękne pamiątki, które zabraliśmy do domu.

Wycieczka była dla wszystkich wielką przygodą. Po kolei chronologicznie poznaliśmy główne okresy najstarszych dziejów Ziemi: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon, perm, trias, jurę, kredę. Po tym świecie nieistniejącym, ale zaklętym w skałach, oprowadzali nas przewodnicy: Katarzyna Chłopek, Małgorzata Świtaj, Piotr Tworogowski. Opiekunami byli nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Mendak, Edyta Pożoga, Magdalena Rozumek, Anna Telka-Maciejska i prof. Urszula Oettingen.

                                                                                            

Urszula Oettingen

                                                                                                       Prezes

                                                                        Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

 

Fot. Urszula Oettingen

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o ogólnopolskim konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 

Mieszkańcy miejscowości Kapkazy i Wzdół – Kolonia (przysiółek Kopciowiec) mają powody do zadowolenia. Właśnie oddano do użytku dwie nowe drogi, o które mieszkańcy prosili już od jakiegoś czasu. Teraz na pewno wygodniej mieszkańcom będzie dojechać do własnych posesji.

Niegdyś stare i zniszczone drogi dziś zamieniły się w piękne asfaltowe ulice. Mieszkańcy Kapkaz i Wzdołu – Kolonia (przysiółek Kopciowiec) z takiego rozwiązania są bardzo zadowoleni. Na Kopciowcu powstała droga o długości blisko 400 m i szerokości 3 m, natomiast w Kapkazach nowa ulica ma długość 360 m i szerokość 4 m. Do niedawna droga we Wzdole – Kolonia była pokryta starym i zniszczonym asfaltem, który jak najszybciej musiał zostać wymieniony. Dodatkowo stan prawny przynależności drogi nie był uregulowany, do czego w ostatnim czasie dążyli urzędnicy z Gminy Bodzentyn. W Kapkazach natomiast znajdowała się szutrowa droga, która w ogóle nie sprawdzała się podczas zmiennych warunków atmosferycznych. Mieszkańcy tych miejscowości o nowe drogi prosili już od wielu lat. W 2016 i 2017 roku powstało kilka dróg lokalnych, które finansowane były ze środków gminnych, ale także zewnętrznych. Cały czas na terenie gminy realizowane są różne inwestycje, w tym drogowe. Wiadomo, że nie zadowolą one wszystkich na raz, jednak budżet nie pozwala zrealizować jednocześnie wszystkich zaplanowanych projektów inwestycyjnych. Cały czas prowadzone są także starania, by pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne, które umożliwiłyby przyspieszenie realizacji innych inwestycji – to wymaga jednak czasu.

Kadencja nastawiona jest przede wszystkim na rozwój infrastruktury w Gminie Bodzentyn.

Nowe drogi w Kapkazach i we Wzdole – Kolonia (przysiółek Kopciowiec) powstały dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu inwestycyjnego przeznaczonego na rozwój infrastruktury w Kapkazach, powstały i przebudowane zostały także inne drogi: Psary Kąty – Podlesie, Wiącka – Wzdół Rządowy, Wilków, Śniadka Druga oraz Śniadka Trzecia, Bodzentyn ul. Błotna, Śniadka Pierwsza, Orzechówka, Kapkazy (przysiółek wsi Wiącka).

Niebawem będą realizowane kolejne inwestycje drogowe, które znajdują się w projekcie: Święta Katarzyna – ul. Spacerowa oraz ul. Świętokrzyska, Grabowa – Wilków, Kamieniec, Wzdół – Parcele, Bodzentyn – ul. Pogórska. W drodze przetargu już wyłoniono firmy, które zajmą się realizacją inwestycji w Grabowej – Wilków oraz w Bodzentynie – ul. Podgórska.

Poniżej znajdziecie Państwo także zdjęcia sprzed realizacji.

Spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 25 września do 9 października 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

  • I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych
  • I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej
  • I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej   
  • I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2017

godz. 9.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz. 12.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

godz. 15.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

 

13 września 2017

godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 12.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 15.00 Masłów - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76

15 września 2017

godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3

 

 

Już po raz szósty para prezydencka zainaugurowała Narodowe Czytanie. 2 września w całym kraju i za granicą czytano fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie także zorganizowano to wydarzenie.

Dwanaście osób wcieliło się w rolę bohaterów „Wesela” Wyspiańskiego:

Byli to:                                      

Panna Młoda  -  Monika Figiel

Pan Młody  -  Leszek Wnętrzak

Klimina  -  Bożena Wyglądacz

Gospodarz  -  Dariusz Skiba

Czepiec  -  Janusz Wojkowski

Radczyni  -  Urszula Oettingen

Rachel  -  Urszula Kuropatwa

Maryna  -  Marzanna Borek

Dziennikarz ; Ojciec  -  Wojciech Furmanek

Żyd  -  Wojciech Kózka

Ksiądz  -  Michał Rachtan

Poeta  -  Robert Telka

Bez wątpienia „Wesele” Stefana Wyspiańskiego to jedno z najwybitniejszych dzieł, które powstały w Młodej Polsce. Autor został zainspirowany do napisania książki autentycznymi wydarzeniami weselnymi, które odbyły się 20 listopada 1900 roku w podkrakowskich Bronowicach. Dlatego też sceneria w MGBP w Bodzentynie przypominała iście bronowicką chatę, w której znaleźli się bohaterowie dramatu.

Cel organizacji takiego przedsięwzięcia jest jeden – zwiększenie i popularyzacja czytelnictwa w całym kraju. Podczas internetowego głosowania odnośnie wyboru danej lektury, która w tej edycji Narodowego Czytania będzie cytowana, zwyciężyło właśnie „Wesele” S. Wyspiańskiego, które otrzymało blisko 18 tys. głosów ze wszystkich 37 tys., które zostały oddane.

Na zakończenie, czytający otrzymali od publiczności ogromne owacje na stojąco.

Organizatorami Narodowego czytania w Bodzentynie byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie serdecznie dziękuje kierownikowi MGBP w Bodzentynie - Marcie Janickiej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

zdjęcia: MGBP w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

oraz ULKS Guliwer

zapraszają na "Powitanie Roku Szkolnego"

Podczas koncertu, który odbył się 1 września w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach przyznano Miastu i Gminie Bodzentyn tytuł „Wizytówka województwa świętokrzyskiego”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka województwa Adama Jarubasa.

Scena i miejsca na publiczności wypełnione były do granic możliwości. Na koncercie wystąpili Bronisław Opałko vel Genowefa Pigwa a także Maciej Maleńczuk. Ponadto zaprezentowało się mnóstwo innych artystów z naszego regionu: Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, zespół MAFIA, Piotr Restecki, zespół NewX, kabaret Czwarta Fala, parodysta Stan Tutaj, Arianie, Bielinianki z Włodkiem Kiniorskim, Piotr Restecki, Babciablus, Iwona Niedzielska, U Ojca, AP Blues, Krzysztof Kis, Wołosatki oraz Świętokrzyski Klub Tańca JUMP.

Wszyscy goście otrzymali zaproszenie od Bronisława Opałko, który w tym dniu obchodził swoje imieniny.

Podczas trwania wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Euro-Partner, Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wręczyła gminom tytuł „Wizytówka województwa świętokrzyskiego”, a także wręczyła pamiątkowe statuetki. Wyróżnienie otrzymały: Bodzentyn, Bałtów, Chęciny, Daleszyce, Łagów, Ożarów oraz Radoszyce.

Gospodarzami wieczoru byli Jacek Bieda i Witt Chamera.

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego Miasto i Gminę Bodzentyn: https://www.youtube.com/watch?v=tY7SGgswGz8&feature=youtu.be

zdjęcia: www.echodnia.eu

Burmistrz Miasta i Gmin Bodzentyn informuje, że Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje drugą edycję konkursu EkoModel.

W sierpniu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłosił Konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie ze względu na fakt, iż z początkiem lipca dobiegł końca okres pełnienia funkcji dotychczasowej Pani Kierownik.

Przy kapliczce w Wilkowie zaszły duże zmiany. Oprócz dodatkowej zieleni, parkingu, stanęły także wygodne ławki ogrodowe. To duże ułatwienie, ponieważ w kapliczce odprawiane są Msze Św. i często w tym miejscu pojawia się większa ilość osób. Kapliczka jest też obiektem zainteresowań turystów, którzy odwiedzają naszą gminę.

Teren wokół kapliczki zmienił się nie do poznania. Dzięki projektowi „Zagospodarowanie terenu przy kapliczce w Wilkowie” przy obiekcie powstało dziewięć obszernych miejsc parkingowych, utwardzonych kostką, zamontowano sześć ławek z oparciami, wykonano nowy trawnik, a także posadzono drzewka ozdobne. Teraz mieszkańcy i turyści będą mogli celebrować Msze Św. w jeszcze piękniejszych okolicznościach przyrody.

Koszt zagospodarowania terenu wyniósł 26 322 zł brutto i w pełni pochodził z funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac były Usługi Transportowe Samochodami Ciężarowymi Ksel Eugeniusz.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach realizuje projekty dotyczące wsparcia profilaktyki ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu ŚCO oferuje bezpłatny dowóz na badania w ramach profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Z projektu mogą korzystać mieszkanki województwa świętokrzyskiego będące w wieku 25 – 59 lat (profilaktyka raka szyjki macicy) oraz 50 – 59 lat (profilaktyka raka piersi). Udogodnieniem jest bezpłatny dowóz do ŚCO i z powrotem do miejsca zamieszkania. Wystarczy, że zbierze się grupa minimum 5 osób i zadzwoni na dedykowane projektom infolinie: 607-778-888 (mammografia) lub 609-990-033 (cytologia).

Oprócz tego panie mogą zamówić na czas badania bezpłatną opiekę dla osoby niesamodzielnej (np. dziecka lub osoby niepełnosprawnej). Po badaniach pacjentki otrzymują praktyczne kobiece upominki przypominające o profilaktyce.

Badania można wykonać w godzinach dopołudniowych, czwartek jest dniem, gdzie cytologię można wykonać również w godzinach południowych. Istnieje także możliwość wykonania badań w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

W kalendarzu historycznym miesiąc wrzesień kojarzony jest z wydarzeniami, które odcisnęły piętno na życiu milionów ludzi, wpłynęły na podział polityczny Europy i świata. Skutki wrześniowych wydarzeń 1939 r. są obecne do dnia dzisiejszego. Uwidaczniają się w krajobrazie kulturowym Polski, krzyczą tragicznymi losami ludności, niemieckimi obozami śmierci, mogiłami żołnierskich i cywilnych ofiar mordowanych przez niemieckich i sowieckich zbrodniarzy.

W bieżącym roku 1 września obchodzimy 78. rocznicę wybuchu wojny polsko-niemieckiej, która w miarę dołączania innych państwzapisała się w dziejach jako II wojna światowa. Armia polska osamotniona walczyła bohatersko, strzegąc swojego terytorium, o budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, pod Mławą, Wizną („Polskie Termopile”), nad Bzurą, broniąc się na Westerplatte od 1 do 7 września,prowadząc walki w obronie Warszawy do 28 września 1939 r.

W nawiązaniu do podpisanego 23 sierpnia 1939 r. porozumienia z Niemcami (Pakt Ribbentrop-Mołotow), 17 września Armia Czerwona uderzyła na Polskę, zajmując jej wschodnie województwa. W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski.To kolejna dramatyczna data w polskiej historii. Potwierdzeniem tych działań był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Władze II Rzeczypospolitej opuściły jej terytorium, co dało prawną podstawę do działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiejna uchodźstwie. Pozostający w kraju rozpoczęli działalność, której wynikiem było powstanie Polskiego Państwa Podziemnego – tajnych struktur państwa polskiego, istniejących w czasie okupowania ziem polskich przez Niemcy i ZSRR. Instytucje Polskiego Państwa Podziemnego działały w pionie cywilnym na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i premierem oraz wojskowym z Naczelnym Wodzem i główną siłą zbrojną Armią Krajową.

W nocy z 26 na 27 września 1939 r. powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom. W listopadzie 1939 roku zostałaprzekształcona w Związek Walki Zbrojnej i w lutym 1942 r. w Armię Krajową. W 1998 r. dla upamiętnienia tego faktu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Wrześniowe rocznice – to symbole polskiej klęski, ale też narodzin oporu i walki o wolność.

 

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury,

Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego                            

oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Ze względu na uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w dniu 04 września 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie Dariusz Skiba nie będzie przyjmował interesantów.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech