Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


19 maja 2021 r. o godzinie 11.00 (online) odbędzie się bezpłatne spotkanie online poświęcone finansowaniu w ramach pożyczki na rozwój turystyki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18 maja 2021 r.

 

zaproszenie poyczka na rozwj turystyki 19 05 2021 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, iż w dniach 17 – 21 maja 2021 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

W związku z powyższym w różnych rejonach województwa świętokrzyskiego w ramach ww. ćwiczenia mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu)

Z uwagi, że sygnały alarmowe i uruchomienie syren ma charakter ćwiczebny nie należy podejmować żadnych działań.

W dn. 28 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze poetów z Doliny Wilkowskiej”, dedykowany dla uczniów klas III ze szkół podstawowych Gminy Bodzentyn. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, w tym roku konkurs przybrał zupełnie inną formę, a mianowicie odbył się online. Uczniowie nie mogli zaprezentować się tak, jak to miało miejsce dotychczas, czyli bezpośrednio przed komisją. W zamian nagrali filmik z recytacją wybranego wiersza, a następnie dostarczyli go organizatorowi. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół podstawowych w Psarach Starej Wsi, we Wzdole Rządowym, w Śniadce i w Św. Katarzynie.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Ewa Orzechowska, wicedyrektor Beata Stępień, nauczycielki j. polskiego – panie Magdalena Skrzeczyna i Halina Mazur dokonała przeglądu prezentacji konkursowych. Przy ocenie zwracano uwagę przede wszystkim na: stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie dobór i interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ mali recytatorzy byli świetnie przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom. Podczas wygłaszania wierszy zwracali uwagę na cechy świętokrzyskiej gwary.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Maksymilian Kózka

II miejsce – Michalina Gołąbek

III miejsce – Julian Tyc

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Daria Koprowska

Mikołaj Łapka

Katarzyna Borycka

 

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!

 

Skrzeczyna Magdalena

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach marzec i kwiecień podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

• Umowa z dnia 08.03.2021 r. z firmą GRUPA SATERNUS S.A na modernizację placu zabaw w Bodzentynie za kwotę 38 819,05 zł.

• Umowa z dnia 15.03.2021 r. z firmą SKA –ELEKTRO Sławomir Kapelewski na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Bodzentyn w 2021 r.”:

Zadanie 1 ,,Wykonanie dokumentacji  projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie” za kwotę 6 264,00 zł.

Zadanie 2 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska ( odcinek ok. 400 m) za kwotę 6 480,00 zł.

Zadanie 3 ,,Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Kieleckiej w Świętej Katarzynie ‘’( przy drodze gminnej na działkach nr ewid. 261/47, 263/2, 261/43, 261/5, 265/5 i 266/1 ) za kwotę 5 292,00 zł.

• Umowa z dnia 29.03.2021 r. z firmą SKA –ELEKTRO Sławomir Kapelewski na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamieniec za kwotę 4 860,00 zł.

Umowa z dnia 13.04.2021 r. z Panem Leszkiem Wzorek na wykonanie oraz montaż drzwi zewnętrznych oraz okien PCV w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Szczygiełkow w ramach zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w woli Szczygiełkowej’’ za kwotę 27 291,76 zł.

• Umowa z dnia 12.04.2021 r. z Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w sprawie dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację zadania – wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Łysicy będącej częścią zadania pn. ,,Ochrona ekosystemów leśnych O.O Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży na Łysicy. W ramach dotacji przekazane zostanie 100 000,00 zł (wypłacono w II transzach – I transza 50 000,00 zł w 2021 r., II transza 50 000,00 zł w 2022 r.).

• Umowa z dnia 28.04.2021 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Promniku w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych.

KW 78612 ROPS plik2KW 78612 ROPS plik3

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie tego roku będzie realizowało projekt ,,PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY +’’. W związku z tym prosimy Was, mieszkańców gminy Bodzentyn o poświęcenie 2 min. na wypełnienie anonimowej ankiety. Głównym celem jest zbiór inicjatyw dotyczących potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz wprowadzenie jej w życie społeczne. Dzięki przeprowadzonej diagnozie będziemy w stanie określić jak bardziej ukierunkować funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.
Oddaj swój głos! Nie czekaj!
 
Anonimową ankietę można wypełnić klikając w link: [Ankieta]

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn!

Informujemy Państwa, że w związku ze znaczącymi przekroczeniami norm ścieków  odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki, o czym poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (https://kielce.pios.gov.pl/informacja-o-zdarzeniach-05-05-2021-r-wios-kielce/) w wyniku zawiadomienia go o powyższym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Spółka podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zahamowania procesu zanieczyszczenia środowiska. W wyniku wdrażanego programu naprawczego jakość ścieków  wypływających z Oczyszczalni winna ulec poprawie do końca bieżącego tygodnia (16 maja 2021 r.).

Zastosowany system awaryjny będzie utrzymywany do czasu powierzenia prac związanych z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie” wyłonionemu zgodnie z przepisami Wykonawcy Zastępczemu.

Informujemy jednocześnie, że umowa na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie zawarta z T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – Generalnym Wykonawcą zadania, zobowiązywała go do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz zminimalizowania wpływu prowadzonych robót na pracę oczyszczalni ścieków. Wykonawca zszedł z budowy, pozostawiając odłączone stare instalacje, bez możliwości podłączenia nowych.

PUK Bodzentyn

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą wzmożonej aktywności przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych.

 

KWP 1

Przedstawiamy system wsparcia startupów opartych na innowacyjnych pomysłach biznesowych. Platformy startowe pomagają realizować innowacyjne przedsięwzięcia młodym firmom.

ulplatformy startowe 1

Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), które umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego dalej zasiłkiem z tytułu objęcia kwarantanną, za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komu przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną początkowo przysługiwał ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub na wniosek) rolnikowi i domownikowi, który:

 • został objęty obowiązkową kwarantanną z powodu:
  • powrotu do kraju z zagranicy
  • zakażenia koronawirusem
  • podejrzenia o zakażenie koronawirusem
  • bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem
 • został objęty nadzorem epidemiologicznym
 • został objęty hospitalizacją,
 • wspólnie zamieszkiwał lub gospodarował z osobą, która odbywała obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy albo na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego

- w związku z COVID-19

Od dnia 24 października 2020 r. zostały zmienione zasady kierowania na obowiązkową kwarantannę.

W myśl nowych zasad z kręgu osób obejmowanych kwarantanną i uprawnionych do zasiłku z tego tytułu wyłączono osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą:

 • powracającą z zagranicy,
 • podejrzaną o zakażenie koronawirusem i skierowaną na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Dopiero w przypadku pozytywnego wyniku testu osoby badanej, osoby wspólnie z nią gospodarujące lub zamieszkujące są obejmowane obowiązkową kwarantanną i przysługuje im prawo do zasiłku.

Ponadto państwowa inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji osobom skierowanym do odbycia obowiązkowej kwarantanny od dnia 24 października 2020 r. Informacje o objęciu kwarantanną znajdują się w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp zarówno osoba odbywająca kwarantannę – na Internetowym Koncie Pacjenta, jak i KRUS.

 • Za rolnika, uważa się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
 • Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, która stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które:

– od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 2.800 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19:

– do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 1300 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł.

 • W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
 • Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od kiedy przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi za okres objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną

 • wszczyna się na pisemny wniosek złożony:
  • osobiście,
  • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.
  WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania bądź dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy.

Uwaga!

Osoba, skierowana na kwarantannę od dnia 24 października 2020 r. do wniosku o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie załącza żadnych dokumentów. Fakt odbycia kwarantanny KRUS potwierdza we własnym zakresie w systemie teleinformatycznym zawierającym dane osób poddanych kwarantannie.

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

 • Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana poinformować niezwłocznie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, w tym m.in. o:
  • uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego przyznanego przez ZUS, inny organ rentowy lub przez pracodawcę,
  • objęciu innym ubezpieczeniem społecznym.
 • Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Źródło: krus.gov.pl

12 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek czeka na mikro-, małe i średnie firmy z województwa  świętokrzyskiego, prowadzące działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie województw Polski Wschodniej. Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to niskooprocentowane wsparcie, które pomoże poszerzyć ofertę firmy, podnieść jakość produktów i usług świadczonych bezpośrednio dla turystów. Przyczyni się do stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i  wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

Przedsiębiorca może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, o wartości do 500 tys. zł. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub remont obiektów noclegowych i gastronomicznych, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki, transport turystyczny, pośrednictwo turystyczne, czy na wytwarzanie produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych oraz przywracanie tradycyjnych zawodów (rękodzieło i rzemiosło). Z pomocą Pożyczki finansowane mogą być również wydatki związane z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka) oraz  wydatki związane z finansowaniem kapitału obrotowego powiązanego z inwestycją (max. 50% kwoty pożyczki inwestycyjnej).

O Pożyczkę na rozwój turystyki, która finansowana jest ze środków Ministra Funduszy, Finansów i Polityki Regionalnej, można wnioskować w Świętokrzyskim Funduszu Rozwoju z siedzibą w Kielcach. Fundusz nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Pożyczki . Pożyczki  udzielane są nawet na 7 lat, w określonym przypadku bez wkładu własnego, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Podstawowe zasady i wymogi udzielania pożyczek znaleźć można na stronie www.sfr-kielce.pl. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  przy Al. IX Wieków Kielc 4.


Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

 

Grafika Poyczka Turystyka

Dzień Ziemi 2021

Obchody tego dnia potrwały w tym roku cały tydzień.
Uczniowie klas 7 włączyli się w ogólnopolską akcję tego święta pod hasłem „ Pozostańmy Zieloną Planetą” i pięknie posprzątali teren najbliższej okolicy oraz pobliskich lasów.
Natomiast uczniowie  klas ósmych stworzyli przepiękne ekosystemy w słoiku, które ozdobiły naszą pracownie biologiczną.

Beata Dadziak
Fot. Uczniowie klas 7-8

"Kolor biały pokoju i pojednania na górze,
czerwony róż, miłości, pasji na dole,
biały w anielskim niebios chórze,
czerwony, krwią ofiar zalane bitewne pole.
Flago coś rany boleści zatamowała,
tym co odważnie Polski bronili.
Tym co polegli na wieki chwała
i dla tych co o Ojczyźnie prawdę zawsze głosili.
Flagę, ten dokument pokoleń, wiatr wznosi,
nad szczyt Tatr i rzeźby chmur cudownych,
dla bohaterów narodowych o modlitwę prosi,
a młodym przypomina historię lat minionych.
Dziś jak flaga Wolności skrzydła rozwińmy,
miłości, wiary, nadziei, radości, płomień wzniećmy,
w szeregu polskich patriotów stańmy,
dla Polski pracę z sercem poświęćmy."
 
Kazimierz Surzyn
 

 
 
„Wiwat Maj, 3 Maj” 
 
W związku z obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w naszej szkole, jak każdego roku zaakcentowane zostało to święto.
Uczniowie klasy 8a i 8b przy współpracy z nauczycielami przygotowali krótki montaż słowno- muzyczny.
Zapraszamy do obejrzenia!
 
Beata Gajek
Anna Górecka
Joanna Szyda
Robert Telka
Przemysław Kozera
 
Fot. Krzysztof Bis
 

Płatności obszarowe 2021 eWniosekPlus - Informacja

terminy ewniosek BP238

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech