Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W dniu 30 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której gościł Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas.

Ponadto oprócz włodarzy Gminy, Radnych i sołtysów w sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pan Damian Urbanowski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Dariusz Pankowski, Radny Rady Powiatu Pan Józef Szczepańczyk, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie kom. Zbigniew Skrzypczyk, Komendant Miejsko – Gminny Związku OSP Pan Marek Białek, Prezes Zarządu Oddziału OSP Miejsko – Gminny Związku w Bodzentynie Pan Maciej Świderski.

            Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba dziękując za owocną współpracę Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu Adamowi Jarubasowi,  przedstawił pokrótce najważniejsze inwestycje, jakie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat lub są w trakcie realizacji na terenie Miasta i Gminy. Do najważniejszych należały adaptacja części budynku OSP w Bodzentynie, na którą otrzymano kwotę 1,2 mln zł dofinansowania. Z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich wykonano remonty i budowę dróg gminnych na odcinkach ponad 7 km w 16 miejscowościach – wartość dofinansowania to ponad 1,3 mln zł. Część tych dróg została już wykonana, część jest w trakcie realizacji a pozostała część zostanie wykonana w przyszłym roku. Ponadto otrzymano środki na Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn w kwocie 32.922,00 zł. Ponad 2,5 mln zł uzyskano na ścieżkę rowerową przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Podpisano umowę na przebudowę oczyszczalnię ścieków w Świętej Katarzynie, wartość dofinansowania to ponad 4 mln zł. W marcu br. została podpisana umowa na poprawę jakości służby zdrowia (remonty trzech ośrodków służby zdrowia). Otrzymano również środki na wsparcie oświaty z projektów miękkich ok. 1 mln zł – projekty te są realizowane w gimnazjach i szkołach podstawowych. W dniu 29 maja br. podpisana została umowa na remonty trzech szkół – remonty sali sportowych i doposażenie placówek (dwie szkoły w Bodzentynie i jedna we Wzdole), kwota dofinansowania to ok. 600 tys. zł. Na „biurku” leżą jeszcze dwa bardzo ważne projekty dotyczące: trasy rowerowej od Świętej Katarzyny do Ciekot wraz z budową ekopawilonu obok świetlicy w Wilkowie - wartość całej inwestycji to ok. 12,5 mln zł oraz projekt w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - wartość całej inwestycji to 4,3 mln zł.

            Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas podziękował Burmistrzowi i Radnym za ciepłe przywitanie. Odniósł się następnie do kilku wątków, które poruszył Pan Burmistrz dziękując za współpracę, ponieważ to, że możemy podpisywać umowy, to też jest przykład tego, że wpływające aplikacje są pozytywnie oceniane przez ekspertów i spełnią wszystkie wymogi. Następnie pokrótce omówił inwestycje i projekty jakie są obecnie realizowane lub planowane do realizacji w przyszłości na terenie MiG Bodzentyn. „Dokończenie Małej Pętli Świętokrzyskiej jest jednym z najważniejszych 13 postulatów drogowych” – mówił Marszałek.

            Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pan Damian Urbanowski omówił najważniejsze inwestycje drogowe, jakie mają rozpocząć się na terenie Gminy - rozbudowa dróg wojewódzkich DW 752 ( odcinek Podgórze – Bodzentyn) i DW 751 (Bodzentyn – Dąbrowa Dolna) wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, na którą w dniu 16 maja br. ogłoszony został przetarg - Jeśli się uda, to prace rozpoczną się jeszcze w wakacje – mówił. Wkład własny Gminy Bodzentyn wyniósł pod 230 tys. zł. Wspólnie z Gminą projektowany jest odcinek drogi DW 751 od Góry Świętej Barbary w kierunku Wzdołu łącznie z budową ronda i małego parkingu przy cmentarzu.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech