Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy BODZENTYN dotycząca możliwości wsparcia montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub posesjach.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zachęca wszystkich mieszkańców Gminy do uczestnictwa w planowanym projekcie dotyczącym wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wszyscy chętni, którzy chcą posiadać własne instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energią elektryczną i tym samym znacznie zmniejszyć opłaty za energię elektryczną mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie.

Projekt będzie realizowany przez Gminę w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE. Gmina ponosi większość kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz sprawuje nadzór nad realizacją projektu.

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy lub prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat po jego zakończeniu) w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji. Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości , na której będzie realizowany projekt.

Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Instalacje nie mogą być montowane na połaciach dachowych pokrytych eternitem lub innymi wyrobami azbestowymi oraz miejscach zacienionych.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wkład własny uczestnika projektu będzie uzależniony od mocy wybranej instalacji, umiejscowienia i zostanie określony w umowie podpisanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Przewidywany montaż finansowy:

  • Przewidywany poziom dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych (brutto lub netto) – dotacja ze środków UE,
  • Możliwość uzupełnienia montażu środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW): pożyczka uzupełniająca do 95% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a dotacją z UE (oprocentowanie 3%),
  • Wkład własny mieszkańca – reszta kosztu instalacji.

Przykład:

Wartość instalacji PV (o mocy 3 kW) na budynku mieszkańca = 18 000 zł brutto:

10 800 zł – dotacja 60% (kosztu brutto) ze środków UE,

Koszty użytkownika:

   6 840 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach (3%) - istnieje możliwość realizacji instalacji PV za środki własne bez pożyczki,

      360 zł – wkład gotówkowy mieszkańca – reszta kosztu.

Bardzo ważną kwestią jest wielkość instalacji PV, którą dobiera się analizując wielkość zużycia energii - określamy ją na podstawie rachunków za energię elektryczną. Tutaj każdy może to sprawdzić: https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/logowanie.xhtml

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 17.02.2017 r. do najbliższego Sołtysa albo do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

/-/Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech