Po wielomiesięcznych staraniach Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie oraz Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki w dniu 15 stycznia br. odbyły się konsultacje społeczne mające na celu wpisanie tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Należy nadmienić, że w województwie świętokrzyskim dokonano dotychczas jedynie jednego wpisu. Obecnie prowadzimy również starania dotyczące wpisu wycinanki świętokrzyskiej, znanej na naszym terenie dzięki działalności śp. Cecylii Czernikiewicz.

Wszyscy przybyli licznie na spotkanie uczestnicy, przychylili się pozytywnie do planów dokonania wpisu. Na przedstawiciela koordynującego wpis wybrano Panią Beatę Syzdół, Prezesa Świętokrzyskie Tkaczki.

Przed nami teraz napisanie wniosku i planu działań pięcioletnich.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i podzielenie się wspomnieniami z działania Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Tkactwo Świętokrzyskie". Szczególne podziękowania należą się dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki za wieloletnie kultywowanie i promowanie tkactwa bodzentyńskiego.

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z tkactwem organizowane w najbliższym czasie!

 

Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA