Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bodzentyn z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn lub przesłać pocztą do
05 lutego 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty za pomocą operatora pocztowego decyduje data wpływu oferty.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Klauzula

Oferta

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA