Grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bodzentyna, wspólnie z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą i Panem Marcinem Sikorskim, Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie, dnia 20 listopada b.r. uczestniczyła w uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Podczas gali osobom wyróżnionym wręczono nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Nagroda „Świętokrzyski Anioł Dobroci” została ustanowiona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Jest wyrazem wsparcia i uznania dla osób, które swoją działalnością pomocową wspierają i realizują przedsięwzięcia służące dobru wspólnemu. Przyznawana jest za trud i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Również seniorzy i słuchacze UTW czynnie włączają się w akcje charytatywne na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
 
Teresa Comber
 
received 751992046771385
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA