Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie uruchomiono kolejną już edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. Do dyspozycji mieszkańców jest ponad 140 tys. zł.
Do końca listopada można zgłaszać zadania w ramach ww. inicjatywy

plakatBO2024

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Uruchomienie kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, umożliwi mieszkańcom naszego miasta bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w Bodzentynie.

Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań należy składać do 30 listopada br. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi ich weryfikacja. Ostateczną listę zakwalifikowanych wniosków poznamy
w terminie do 31 grudnia br., a samo głosowanie mieszkańców odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Zachęcamy mieszkańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok!

Niezbędne formularze do pobrania tutaj.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA