13 października w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego - organizacji działającej dla uczniów jak również przez uczniów prowadzonej, która jest jednym z czterech organów szkoły obok rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele klas 1-8 (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik), a na czele stoi zarząd. Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze – w akompaniamencie hymnu państwowego jak i szkolnego. Dokonano prezentacji składu Samorządu Uczniowskiego, wymieniając przy tym funkcje poszczególnych osób:

 - przewodniczący - Jan Miziewicz z kl. 7a

- zastępca przewodniczącego - Karolina Sokół z kl. 7a

- członek - Oliwia Bąk z kl. 6a

- członek - Zuzanna Michta z kl. 7 a

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym tworzą:

- Bartosz Ksel z kl. 7a i Daniel Rysetskyi z kl. 8a – chorążowie

- Alicja Michta i Zuzanna Michta z kl. 7a, jak również Anita Badzińska i Olivia Bugajska z kl. 8a – asysta pocztu sztandarowego

Ustępujący zarząd w składzie:

- przewodnicząca - Julia Jędrzejczyk z kl. 7a

- zastępca przewodniczącej - Olivia Bugajska z kl. 8a

- sekretarze - Julia Mendak z kl. 7a i Wiktoria Wilkosz z kl. 7a

przekazał władzę nowym rządzącym poprzez wręczenie klucza, który "otwiera wszystkie zamki w szkole". Ślubowanie przyjął Dyrektor szkoły pan Roman Pytel, który życzył nowemu zarządowi owocnej i satysfakcjonującej pracy. Ustępujący zarząd otrzymał podziękowania za cały rok działalności, jak również upominki książkowe.

Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym stara się nie tylko uczyć, ale również przygotować swoich wychowanków do życia we współczesnym świecie. Pamiętajmy, że „dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych” (Janusz Korczak). Dzięki przeprowadzeniu kampanii wyborczej i wyborów uczniowie zapoznali się ze specyfiką głosowania, jak również zrozumieli, że ich zdanie jest bardzo istotne, że mają realny wpływ na wybór nowej władzy, która przez kolejny rok będzie godnie reprezentować ich interesy. Mamy nadzieję, że nowo wybrany zarząd będzie odpowiedzialnie pełnił powierzone mu funkcje. Życzymy powodzenia!

 
Aleksandra Łapka-Zespół Szkół we Wzdole

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA