W bieżącym roku Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kiecach I w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, wyznaczone zostały nowe siedziby głosowania:

  • Wyborcy sołectwa Wola Szczygiełkowa - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Woli Szczygiełkowej, Wola Szczygiełkowa 66A - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11;
  • Wyborcy sołectwa Dąbrowa Górna oraz Dąbrowa Dolna - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej, Dąbrowa Górna 44D - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12;
  • Wyborcy sołectwa Celiny - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Celinach, Celiny 32A - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13;
  • Wyborcy sołectwa Psary-Podłazy - lokal wyborczy mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Psarach-Podłazach, Psary-Podłazy 52 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14;
  • Wyborcy sołectwa Wiącka - lokal wyborczy mieści się w Domu Wiejskim w Wiącce, Wiącka 62 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15.

Wyborcy z pozostałych sołectw głosują w dotychczasowych lokalach wyborczych.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA