Dobiegła końca kolejna ważna inwestycja w Gminie Bodzentyn - budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej. W dniu 7 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu, wybudowanego w celu aktywizacji lokalnego społeczeństwa.

Wydarzenie otworzyła Radna Rady Miejskiej Bogusława Jankowicz oraz Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz. W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców, ale i także zaproszeni goście w osobach: Senator RP Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński, Agnieszka Adamczyk asystent poseł Agaty Wojtyszek, Radni Rady Powiatu Kieleckiego – Wojciech Kózka oraz Józef Szczepańczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, Sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali gospodarze uroczystości: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radna Rady Miejskiej w Bodzentynie Bogusława Jankowicz, Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz, oraz zaproszeni goście: Agnieszka Adamczyk asystent poseł Agaty Wojtyszek, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Radni Rady Powiatu Kieleckiego - Wojciech Kózka oraz Józef Szczepańczyk.  Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku przez proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja w Dębnie Księdza Mariana Jakubowskiego.

W takcie otwarcia Burmistrz poinformował mieszkańców o przebiegu i realizacji inwestycji oraz przekazał w imieniu samorządu upominek.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa przygotowało dla wszystkich darmowy poczęstunek w postaci słodkich wypieków oraz ciepłych dań. W dalszej części uroczystości na scenie wystąpiło Stowarzyszenie ,,Dąbrowa”, Zespół ,,Wilkowianie” oraz Zespół Wolanie spod Łysicy. Po części oficjalnej mieszkańcy bawili się do późnego wieczora przy muzyce zespołu SIEMA.

Warto nadmienić, że od kilku lat mieszkańcy zgodnie przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na realizację tej inwestycji, co tylko podkreśla fakt, jak ważne było powstanie takiego miejsca w ich sołectwie. Szczególnie zaangażowani w powstanie świetlicy są członkowie Stowarzyszenia Wolanie spod Łysicy, ponieważ dla ich dalszego rozwoju kluczowe jest stworzenie miejsca, w którym będą mogli spotykać się na próby swojego zespołu folklorystycznego.

Świetlica będzie pełnić także funkcję stołówki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowiej, ponieważ obiekt wybudowany został na sąsiedniej działce. W nowym budynku znajduje się kuchnia, trzy łazienki oraz przestronna sala, w której będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców.

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. W ramach realizacji etapu I w 2019 roku rozpoczęto budowę świetlicy do poziomu”0”. Całkowity koszt realizacji etapu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 30 897,03 zł stanowił fundusz sołecki na 2019 r., a 21 377,97 zł pochodziło z wkładu gminy. Etap II inwestycji wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł. Obecnie realizowany został ostatni - III etap inwestycji, których koszt wyniósł 398 000,00 zł. Łączny koszt budowy świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej wyniósł 573 315,34 zł.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA