Mieszkańcy Dąbrowy Górnej i Dolnej od wielu lat czekali na budowę Świetlicy Wiejskiej. W obydwu miejscowościach nie ma miejsca, które służyłoby lokalnej społeczności na wszelkiego rodzaju spotkania, ale i także na próby śpiewu Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego w 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podjął decyzję o rozpoczęciu budowy świetlicy na placu gminnym w Dąbrowie Górnej. Prace budowlane były podzielone na kilka etapów i trwały aż do 2023 roku.

W dniu 23 września br. podczas Festynu rodzinnego w Dąbrowie Górnej odbyło się uroczyste otwarcie długo wyczekiwanej świetlicy. Festyn otworzyła Radna Rady Miejskiej Zofia Gliwa oraz Prezes Stowarzyszenia ,,Dąbrowa” Urszula Kuropatwa. Pomimo złej pogody w wydarzeniu uczestniczyło wielu mieszkańców, ale i także zaproszeni goście w osobach: Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, Senator RP Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński, Radni Rady Powiatu Kieleckiego – Wojciech Kózka oraz Józef Szczepańczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, Sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Po przywitaniu przybyłych na uroczystość gości i okolicznościowych przemówieniach odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku. Stowarzyszenie ,,Dąbrowa” przygotowało dla wszystkich darmowy poczęstunek w postaci słodkich wypieków, ciepłych dań oraz kiełbasek z grilla. W dalszej części uroczystości na scenie wystąpiło Stowarzyszenie ,,Dąbrowa”, Zespół ,,Wilkowianie” oraz Zespół Wolanie spod Łysicy. Po części oficjalnej mieszkańcy bawili się do późnego wieczora przy muzyce DJ Jarka z zespołu Twenty One.

Warto nadmienić, że mieszkańcy na cel budowy nowego obiektu zgodnie przeznaczali fundusze sołeckie z kilku ostatnich lat. W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap polegający na wykonaniu fundamentów i podmurówki. Koszt zadania wynosił 18 450,00 zł brutto. W roku 2020 zrealizowany został II etap, polegający na wylaniu płyty wraz z rozprowadzeniem instalacji za kwotę 28 080,00 zł. Środki z funduszu sołeckiego w roku 2021 w wysokości 28 260,60 zł oraz w 2022 roku w kwocie 28 761,83 zł zostały także przeznaczone na cel budowy świetlicy. Podobnie mieszkańcy zadecydowali w roku bieżącym, aby całość środków na 2023 rok w całości, czyli w kwocie 28 878,80 zł przeznaczyć na dalsze prace związane z budową ww. obiektu publicznego.

Warto nadmienić, że dzięki pomocy Pani  Poseł na Sejm RP Agacie Wojtyszek, Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Infrastruktura Kultury” w wysokości 260 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej". W ramach realizacji ww. zadania udało się wybudować świetlicę do stanu surowego zamkniętego. Łączny koszt budowy obiektu do stanu zamkniętego wyniósł 349 999,48 zł, z czego 89 999,48 zł to wkład własny gminy Bodzentyn. W roku 2022 rozpoczął się ostatni etap budowy świetlicy, który swoim zakresem obejmował m.in.: rozłożenie instalacji wod-kan. i elektrycznej wraz z montażem osprzętu, wykonanie posadzek, okładzin ścian, tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie przyłącza wodnego i elektrycznego, wykonanie instalacji PV, a także zagospodarowanie terenu wraz z miejscami parkingowymi. Łączny koszt powyższych prac to 549 999,00 zł brutto.

Świetlice w obecnych czasach są bardzo ważne, ponieważ pełnią rolę miejsca spotkań stowarzyszeń, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Głównym celem budowy takich obiektów jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca, gdzie mogą się oni edukować oraz integrować.

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA