W dniu 10 sierpnia br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem w sprawie udzielenia dotacji, która zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.
Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 32 tys. zł z rządowego programu „Aktywna tablica” - edycja 2023. Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego z budżetu gminy Bodzentyn. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Gmina Bodzentyn, która jest beneficjentem projektu, zakupi w ramach realizacji projektu pomoce dydaktyczne dla uczniów w postaci m.in. tablicy interaktywnej.


Zdjęcia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, archiwum prywatne

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA