Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.) w związku z przedłużającą się falą upałów i wysokimi rozbiorami wody na sieci, które powodują brak technicznych możliwości zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn wprowadza się BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIA BASENÓW I OCZEK WODNYCH.

 

KOMUNIKAT bezwzgldny zakaz uytkowanie wody 2

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA