To była jedna z najważniejszych sesji w roku. W poniedziałek, 26 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba otrzymał od Radnych Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni udzielili Burmistrzowi także wotum zaufania.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej urzędu uroczystym akcentem, od wręczenia nagród sołtysom roku. Zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2022 otrzymali Sołtys Sołectwa Psary – Kąty Mariusz Pająk oraz Sołtys Sołectwa Wilków Bogusław Wzorek. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Radnymi Rady Miejskiej wręczyli sołtysom nagrody oraz symboliczne kwiaty.

Sołtysi są to osoby pełniące funkcję lokalnych liderów na obszarach wiejskich. Praca sołtysa jest związana z zarządzaniem i reprezentowaniem społeczności wiejskiej oraz realizacją zadań administracyjnych na poziomie lokalnym. Głównym zadaniem sołtysa jest dbanie o dobro społeczności wiejskiej, rozwiązywanie problemów lokalnych oraz utrzymanie porządku publicznego.

Pan Bogusław Wzorek pełni funkcję sołtysa od 2011 r. Przez 12-letni okres swojej kadencji w sołectwie Wilków, którego jest gospodarzem, zmieniło się bardzo dużo. W okresie kadencji Pana Sołtysa w sołectwie zrealizowano wiele inwestycji. Ponadto w ramach działań integracyjnych Pan Sołtys bierze czynny udział w organizacji wydarzeń skierowanych do mieszkańców, m.in. Dni Dziecka, wigilie, festyny oraz inicjatyw mających poprawnie wizerunku sołectwa. Od 10 lat Pan Sołtys jest członkiem Zespołu „Wilkowianie”, kultywującym tradycje kulturalno-patriotyczne. Pan Sołtys współpracuje ponadto z proboszczem Parafii Święta Katarzyna, dzięki czemu udało się zrealizować wiele inicjatyw.

Natomiast Pan Mariusz Pająk swoją funkcję sołtysa pełni od 2015 r. Przez kilkuletni okres swojej kadencji, w sołectwie Psary-Kąty zrealizowano wiele inwestycji i działań wyczekiwanych przez mieszkańców. Pan Sołtys jest członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Ponadto przynależy do KGW „Psarzaneczki” oraz działającego przy nim chórku, który bierze czynny udział w festynach, konkursach organizowanych na terenie Gminy oraz poza jej granicami. Ponadto Mariusz Pająk jest członkiem Rady Parafialnej parafii Psary.

Następnie Rada Miejska przeszła do realizacji dalszego porządku obrad sesji. Głosowanie nad absolutorium poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2022 r. Sporządzony raport jest podstawą do udzielenia przez radę wotum zaufania. Dokument ten zawiera m.in. podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy polityk, programów i strategii czy uchwał rady. W liczącym ponad 100 stron opracowaniu przedstawiono szereg inwestycji, działań i projektów realizowanych w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Ten punkt sesji zakończyło głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Wzięło w nim udział 14 radnych. Za głosowało 12 osób, 1 osoba przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie pozytywnie ocenili także realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi zagłosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciw, a 1 wstrzymała się od głosu (1 osoba była nieobecna). Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2022 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek wraz z Wiceprzewodniczącymi wręczyli kwiaty oraz pogratulowali i podziękowali Burmistrzowi za dotychczasową pracę.

Transmisję z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=9u0FHdPvRDI

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA