Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Święty Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych papieży w historii. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat, do jego śmierci w 2005 roku. Był nie tylko głosem dla katolików, ale także dla całego świata, angażując się w sprawy społeczne, dialog międzyreligijny oraz promocję pokoju i pojednania.
Jego niezwykła charyzma, otwartość i empatia przyciągały tłumy wiernych na całym świecie. Jan Paweł II odbył liczne podróże apostolskie, odwiedzając ponad 120 krajów i spotykając się z milionami ludzi. Jego wizyty miały ogromne znaczenie zarówno dla katolików, jak i dla osób innych wyznań oraz tych niewierzących.
Święty Papież Jan Paweł II został zapamiętany jako postać będąca symbolem wiary, nadziei i miłości. Jego ślad w historii Kościoła katolickiego i świata jest niezatarty.
Gmina Bodzentyn jest związana w szczególny sposób ze Świętym Papieżem. Miasto Bodzentyn od samego zarania wiąże się z dobrami biskupów krakowskich. W dniu 25 maja 1974 r. Bodzentyn odwiedził biskup krakowski, a późniejszy papież – Karol Wojtyła, który wygłosił homilię podczas nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu. We wspomnianej homilii głosił: „(…) Przez całe stulecia, począwszy od roku tysięcznego, Bodzentyn należał do wielkiej diecezji, do Kościoła Krakowskiego. Biskupi Krakowscy umiłowali to miejsce, tutaj stworzyli swoja rezydencję, w której przebywali. Wśród Gór Świętokrzyskich, w tej wspaniałej leśnej okolicy, w tym zdrowym powietrzu, wśród prostych, wierzących dusz (…)”.
Dla upamiętnienia tej wizyty na murach kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie umieszczono tablicę pamiątkową.
W 25. Rocznicę Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Bodzentynie, zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za Jego Misję Przewodnika Duchowego Świata, którą pełnił z niespożytymi siłami, z miłością i poświęceniem przez całe swoje życie oraz szacunkiem, jakim darzył każdego człowieka.
10 października 2014 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn, co było konsekwencją wniosków złożonych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie ks. dr. Leszka Sikorskiego i Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna o ustanowienie Patrona oraz wszczęcie procedury kościelnej w tej sprawie. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedziły starania mgr Mariana Rembelskiego - Przewodniczącego Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zaproponował rozpoczęcie starań o ustanowienie Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Prośbę swoją ponowił pismem złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w 2011 r.
11 października 2016 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, wydała dekret zatwierdzający Świętego Jana Pawła II - Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Dwa miesiące później, 11 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XV/108/2016 przyjęła Świętego Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.
20 lat od nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz całej wspólnoty samorządowej ponownie oddała cześć Świętemu Papieżowi, poprzez podjęcie na uroczystej sesji w dniu 22 czerwca br. uchwały Nr LXXVII/637/223 w sprawie oddania hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn.
Gminne Obchody 20 - Lecia Nadania Honorowego Obywatelstwa Bodzentyna Świętemu Janowi Pawłowi II rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania pieśni ,,Barka” pod pomnikiem Świętego Papieża obok Kościoła Świętego Ducha w Bodzentynie. Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie Marcin Sikorski otwierając uroczystość powitał przybyłych gości oraz mieszkańców. Po odmówionej modlitwie przez Księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego, Marysia Bartkiewicz wraz z uczestnikami zaśpiewała ulubioną pieśń Jana Pawła II, "Barkę". Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem papieża.
Następnie zgromadzeni udali się na Mszę Świętą do kościoła Parafialnego w Bodzentynie. Mszę poprowadził Ksiądz Biskup Marian Florczyk, który wygłosił piękną homilię. Przypomniał jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa przekazana nauka Świętego Jana Pawła II, oraz jak łączy setki tysięcy ludzi pomimo podziałów politycznych, czy też religijnych.
Po uroczystej Mszy Świętej, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę Papieża, który jeszcze jako Kardynał odwiedził nasze miasto.
Kolejnym punktem uroczystości była sesja Rady Miejskiej podczas, której Radni, jednogłośnie przyjęli uchwałę upamiętniającą Świętego Jana Pawła II - przewodnika duchowego świata, wielkiego Polaka, żarliwego patriotę, wspaniałego duszpasterza, a przede wszystkim dobrego człowieka, którego posługa stała się symbolem otwartości, dialogu i mądrości.
Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Teresą Bzymek, Radnymi i społecznością szkolną złożyli podziękowania Biskupowi Florczykowi za udział w wydarzeniu oraz złożyli życzenia z okazji 25 – lecia Sakry Biskupiej. Uczniowie przekazali na ręce Biskupa pamiątkowy obraz z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II oraz kwiaty.
Po zakończeniu sesji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzentynie zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny nawiązujący do Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn Świętego Jana Pawła II oraz do nadchodzących wakacji.
 
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech