Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 26 października 2022r. gmina Bodzentyn brała udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. Zamek 22. Temat ćwiczenia to:  „Kierowanie osiąganiem gotowości obronnej czasu kryzysu w powiecie, w warunkach zagrożenia terrorystycznego i militarnego".

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej z pododdziałami 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Polskiej Grupy Energetycznej - Rejon Kielce.

Ćwiczenie miało sprawdzić w symulowanej sytuacji kryzysowej reakcje i współdziałanie wielu służb. W czasie wymyślonego na potrzeby ćwiczenia ataku grup terrorystycznych uszkodzeniu ulegają stacje przesyłu prądu i ujęcia wody.

W gminie Bodzentyn epizod praktyczny zakładał zniszczenie infrastruktury wodociągowej i zanieczyszczenie ujęcia wody pitnej. Po otrzymaniu informacji o treści:

„W dniu 26 października 2022r. w godzinach wczesno porannych Policja otrzymała anonimowe zgłoszenie z treści którego wynikało, że do ujęcia wody w Bodzentynie (Wzdół Parcele) który zasila w wodę wodociąg, którym dostarczana jest woda do zachodniej części Gminy Bodzentyn włamały się prawdopodobnie nieznane osoby, włamania dokonano poprzez wyważenie drzwi wejściowych - z budynku unosi się dym. Na miejscu w odległości około 50 metrów leżą pojemniki po nieznanej substancji. W związku z powyższym powiadomiono pracowników ZUK celem wyłączenia wodociągu dla uchronienia ludności przed zakażeniem nieznanymi substancjami.”

Weryfikowano gotowość do samodzielnego działania wybranych elementów podsystemu obronnego oraz realizowano szkoleniowo przedsięwzięcia i procedury w celu doskonalenia umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym, terrorystyczno-sabotażowym i militarnym. Rozwinięto ćwiczebnie Stanowisko Kierowania Burmistrza i uruchomiono Stały Dyżur. Prowadzono wymianę informacji z organami szczebla nadrzędnego i realizowano własne procedury w celu ochrony ludności przed możliwością zatrucia skażoną wodą.  Prowadzone czynności miały na celu przygotowanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań do samodzielnego działania. Sprawdzono kanały komunikacji, dokonano oceny sytuacji, a na koniec przeprowadzono odprawy decyzyjne. Wszystkie działania przyczyniają się do utrwalenia w uczestnikach właściwych umiejętności i wypracowania nawyków działania zespołowego w realizacji zadań obronnych.

Wnioski i zagrożenia płynące z konfliktu zbrojnego w Ukrainie nakazują wzmóc ochronę obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa i obywateli. Aby powyższe zadanie zostało należycie wypełnione, niezbędna jest współpraca wielu służb i instytucji. Tak zwana ,,infrastruktura krytyczna” to krwiobieg funkcjonowania państwa, który wymaga szczególnej ochrony. Należą do niej między innymi szlaki kolejowe, stacje paliw, ujęcia wody, linie energetyczne, czy mosty i inne obiekty inżynieryjne.

Zakładane cele ćwiczenia zostały osiągnięte, a szczegółowe omówienie z udziałem wszystkich uczestników odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 03.11.2022 r.

 

A.Kręcisz

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech