Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Gmina Bodzentyn w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu węgla. Ogłoszenie w tej sprawie znajduje się na stronie Gminy Bodzentyn w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przystąpienie Gminy Bodzentyn do programu preferencyjnego zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych stwarza możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez uprawnionych mieszkańców gminy.

Węgiel w preferencyjnej cenie 2 000 zł za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).  

W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach:

1)     do końca 2022 r.,

2)     od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych tj. dwie transze po 1,5 tony. 

Prawa zakupu węgla od samorządu nie będą mieć osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu tj. 1,5 t.  Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy  składać od 14 listopada 2022r. na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Miasta Gminy Bodzentyn , ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn w godzinach pracy Urzędu lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

UWAGA!

Osoby, które składały do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie zapotrzebowanie na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prawo składania wniosku mają również osoby, które nie złożyły zgłoszenia zapotrzebowania na zakup węgla.

Wzór wniosku o zakup

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zakupu paliwa stałego przez mieszkańców zostaną przedstawione na stronie internetowej www.bodzentyn.pl po podpisaniu przez Gminę umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu węgiel, zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236).

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech