Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2022 r. wydał 23 zarządzenia. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko do spraw podatków i innych dochodów budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie,
 • Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn,
 • Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
 • Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagrodzenia ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagradzania ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku węglowego oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, a także do przekazywania informacji,
 • Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Podgórze,
 • Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego,
 • Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 9 września 2022 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,
 • Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 • Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wików,
 • Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku,
 • Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku,
 • Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego,
 • Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego,
 • Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym,
 • Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów,
 • Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2022 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2022 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2022_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA