W dniu 13 września br. odbył się oficjalny odbiór nowo wyremontowanego odcinka drogi w miejscowości Ściegnia. Była to bardzo ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która miała na celu poprawę jakości użytkowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa na istniejącej drodze.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Remont drogi gminnej 311042 T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn” obejmowało swoim zakresem m.in.:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie,
  • frezowanie nawierzchni asfaltowej,
  • wykonanie warstwy podbudowy,
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • remont przepustów zjazdowych: utwardzenie poboczy i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym, odtworzenie rozebranej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej/przebrukowanie wjazdów w granicach pasa drogowego,
  • wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami, - oczyszczenie rowu drogowego z namułu,
  • umocnienie skarp płytami ażurowymi.

Remont drogi, która została oddana do użytku, kosztował 1 268 828,63 zł brutto, z czego 622 950,00 zł pochodziło z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o. o.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba zapewnia mieszkańców, że to nie koniec inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Niebawem zostaną wykonane remonty kolejnych odcinków dróg. Burmistrz podkreśla także, że znaczna część kluczowych inwestycji drogowych realizowana jest dzięki pozyskiwanym przez Gminę środkom zewnętrznym.

Warto nadmienić, że zarówno Burmistrz, jak i mieszkańcy przez długi czas zabiegali o to, aby droga w Ściegni została przekazana przez powiat na własność gminy. Ostatecznie ponad 2 lata temu droga w Ściegni została przekazana, dzięki czemu możliwa była realizacja jej remontu.

Mieszkańcy Ściegni czekali wiele lat na remont drogi. Ubytki w asfalcie, uszkodzone pobocza, niedrożne przepusty stanowiły duży problem dla osób mieszkających, jaki i przejeżdżających przez sołectwo. W przyszłości rozważane jest także zamontowanie na jedni progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa. – powiedział Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Jan Wilkosz

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA