Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach lipiec i sierpień podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

  • Umowa nr 45/2022 z dnia 26.07.2022 r. na ,,Budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn" za kwotę 6 701 040, 00 zł brutto. Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp.z.o.o.
  • Umowa nr 46/2022 z dnia 10.08.2022 r. na ,,Termomodernizację i remont budynku gminnego przy ul. Wolności 6 w msc. Bodzentyn w zakresie części nr 2 Remont budynku przy przy ul. Wolności zlokalizowanego na działce nr 750/8 w msc. Bodzentyn" za kwotę 175 000,00 zł. Wykonawca : Roka Sp. z.o.o.
  • Umowa nr 47/2022 z dnia 11.08.2022 r. na ,,Odtworzenie nawierzchni Rynku Górnego w Bodzentynie po zapadlisku" za kwotę 75 000, 00 zł brutto. Wykonawca: KD-BUD Krzysztof Pychała.
  • Umowa nr 48/2022 z dnia 23.08.2022 r. na ,,Termomodernizacja i remont budynku gminnego przy ul. Wolności 6 w msc. Bodzentynie. Część 1 „Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wolności 6 zlokalizowanego na działce nr 750/8 wraz z modernizacją oświetlenia oraz budową instalacji PV w ramach zadania „ Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II" za kwotę 505 809,60 zł. Wykonawca: Mariusz Nawrocki MAR-BUD.
  • Umowa nr 49/2022 z dnia 29.08.2022 r. na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do placówek oświatowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023” za kwotę 3,96 zł / 170 434, 80 zł. brutto. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Witold Wilkosz.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA