Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach maj, czerwiec i lipiec 2022 r. wydał 24 zarządzenia. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie i Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej.
 • Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie za rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie za rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy sołectwie Dąbrowa Górna.
 • Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
 • Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej.
 • Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Zespołu monitorującego i wdrażającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029.
 • Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
 • Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad korzystania z kąpieliska na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Wilkowie.
 • Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wydzielenia obszaru w czasie imprezy ,,XXXVII Dni Bodzentyna” w dniu 3 lipca 2022 r., na którym dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 3,5 % zawartości alkoholu.
 • Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej.
 • Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej.
 • Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Podgórze.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach maj, czerwiec i lipiec 2022 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2022 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2022_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech