Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej. Częścią obrad sesji było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.

Sesja rozpoczęła się dokładnie o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej urzędu uroczystym akcentem, od wręczenia nagród sołtysom roku. Zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2021 otrzymali Sołtys Sołectwa Dąbrowa Dolna Anna Zegadło oraz Sołtys Sołectwa Święta Katarzyna Piotr Janicki. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Radnymi Rady Miejskiej wręczyli sołtysom nagrody oraz symboliczne kwiaty.

Mam zaszczyt wręczyć nagrody dla młodych sołtysów, którzy pierwszą kadencję pracują bardzo rzetelnie i ciężko na rzecz swoich mieszkańców. Wszyscy obserwujemy działania sołtysów i jak można zauważyć ta praca przynosi efekty. Cały czas apelują o działania w swoich sołectwach. Składam serdeczne podziękowanie od Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyna za wkład w rozwój naszej gminy. – powiedział Burmistrz Dariusz Skiba przekazując nagrody.

Następnie Rada Miejska przeszła do realizacji dalszego porządku obrad sesji. Radni w wyniku głosowania imiennego prawie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 Radnych z czego 13 Radnych było za, 1 Radny był przeciwny zaś 1 Radny był nieobecny. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek wraz z wiceprzewodniczącymi wręczyli kwiaty oraz pogratulowali i podziękowali Burmistrzowi za dotychczasową pracę.

Serdecznie dziękujemy Panu za wkład w rozwój naszej gminy, za zgodne z planem budżetowym realizowanie inwestycji. Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie, za dobre gospodarowanie i zarządzenie naszą gminą, które służy dobru naszych mieszkańców. – powiedziała Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA