Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach marzec i kwiecień 2022 r. wydał 15 zarządzeń. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn, jednostki obsługującej i własnych sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: ,,Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze”, ,,Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Bodzentyn w tym wypoczynku”.
 • Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyników ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu: -Działalności na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze. -Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn w tym wypoczynku.
 • Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 kwiecień 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęcie zasady(polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn
 • Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji pojazdu specjalnego pożarniczego REUSSKAYA MEKHANIKA RM 800 DUO, oraz ustalenia normy paliwa dla tego sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach marzec i kwiecień 2022 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2022 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2022_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech