Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

30 kwietnia 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu konkursowego pn. „Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn” adresowanego do seniorów naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS powstał Klub Seniora w Celinach, w którym seniorzy uczestniczyli w licznych zajęciach i imprezach przewidzianych w projekcie. Projekt skierowany był do 30 mieszkańców Gminy Bodzentyn w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowanej różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, którzy wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, niemogący skorzystać ze wsparcia innych placówek pobytu dziennego. Zwiększenie dostępności usług społecznych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań, poprawa sprawności fizycznej oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych, osób powyżej 60 roku życia i osób niesamodzielnych, to główne cele, które udało nam się osiągnąć poprzez realizacje ww. Projektu. W rzeczywistości udział Seniorów w projekcie wyniósł ponad 50 osób.

Projekt obejmował realizację następujących wskaźników:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich
    i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 20

Przez trzy lata realizacji Projektu Klub Seniora stał się ważnym miejscem spotkań towarzyskich seniorów i nowym centrum z pełnym zakresem usług prozdrowotnych, rekreacyjnych
i socjalnych. Przeciwdziałał osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększył zakres usług społecznych realizowanych przez MGOPS w Bodzentynie.

Pomimo zakończenia Projektu Klub Seniora nie kończy działalności, a zajęcia są kontynuowane dalej. Wszystkich seniorów zapraszamy do dalszych spotkań i angażowania się w działania kulturalne, edukacyjne i sportowe (m.in. na zajęcia z rękodzieła czy gimnastyki) do Klubu Seniora mieszczącego się w Celinach.

Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielamy pod nr telefonu 41 3115 010 wew. 40.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

J.Hajduk

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech