Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.poz.1057 ze zm. ) oraz Uchwały Nr LI/420/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego z zakresu:

Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn w tym wypoczynku.

Zarządzenie Burmistrza

Zał. nr 1- ogłoszenie

Zał. nr 2 - aktualizacja oferty

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Klauzula

Aktualizacja oferty

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech